АФГАНИСТАН
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
Участието на Въоръжените сили на Република България в операцията на ISAF започва през месец февруари 2002 г. и завършва в края на 2014 г., като условно може да бъде подразделено на 7 етапа. Първи етап: „Участие с взвод за санитарна обработка” – от месец февруари 2002 г. до месец август 2003 г. През този етап се ротират три български военни контингента в състав от 23 до 31 военнослужещи. Втори етап: „Участие с механизиран взвод” – от месец август 2003 г.  до месец август 2005 г. През този етап се ротират четири български военни контингента в състав от 45 до 55 военнослужещи. Трети етап: „Участие с механизиран/охранителен взвод, отделение Военна полиция, военномедицински екипи, група за управление на летище Кабул и щаб на многонационална бригада” - от месец август 2005 г. до месец юни 2008 г. В етапа се ротират осем български военни контингента в състав от 75 до 152 военнослужещи. ... още
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ
Участие в мисията на НАТО "Решителна подкрепа" (МНРП) В район - Кабул: щабни офицери в щаба на мисията.; В район Кандахар: национален елемент, Група за охрана на КПП-4 на летище Кандахар и екип от съветници. ОБЩО В АФГАНИСТАН – 110 ВОЕННОСЛУЖЕЩИ.  Стратегия за трансформиране участието на въоръжените сили на Република България в операцията на ръководените от НАТО Международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан.    С Решение на Министерски съвет Република България приема „Стратегия за трансформиране участието на въоръжените сили на Република България в операцията на ръководените от НАТО Международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан”, съгласно която: Първият период от 2012 до 2014 г. обхваща поетапното трансформиране на участието на Въоръжените сили на Р България в ръководената от НАТО операция на ISAF (International Security Assistance Force)  в Афганистан и е разделен на четири етапа:    (а) Първи етап ... още