НОВИНИ
Годишен анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Съвместното командване на силите

Анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината през 2016 година, се проведе днес, 26 януари 2017 година в Съвместното командване на силите. По традиция, гост на събитието беше изпълняващият длъжността началник на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов. Във встъпителното си слово командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, изтъкна основните приоритетни задачи през изминалата 2016 година, свързани с подготовката, развръщането и осъществяването на национален контрол на контингентите зад граница; планирането, организирането и воденето на разузнаване, разузнавателно осигуряване и информационна поддръжка в контингентите ни зад граница, както и  комплектуването на щаба на СКС и подчинените военни формирования, с приоритет за декларираните формирования по „Цели за способности 2013”.

„Акцент в подготовката на СКС беше планирането и участието в компютърно подпомаганото командно-щабно учение „ЩИТ-16”. В учението за първи път бяха експериментирани дейности  по Поддръжка от страната домакин (ПСД) и бяха отработени въпроси от наскоро изготвения план на Министерството на отбраната по ПСД”, допълни генерал Тодоров.

Подчертано бе, че продължава процеса по доразвръщане на модул DCM-F за достигане на състояние на пълна оперативна готовност (Full Operational Capabilities). Военнослужещите от „Група за комуникационно-информационна поддръжка” от състава на националния мобилен модул по КИС (DCM-F) успешно осигуриха комуникационно-информационната поддръжка на подразделение за ПВО в операцията на НАТО „ACTIVE FENCE”, Република Турция през годината.

Под ръководството на СКС, като част от съвместната подготовка по КИС са проведени две двудневни тренировки по КИС на БА и една тренировка по каналообразуване.

През 2016 година, сертифицирането на контингентите е организирано и проведено своевременно, като са изпълнени всички задачи в цялостния процес по сертифициране на военните формирования.

„Оценявам като добри и ползотворни усилията на целия личен състав, както от командването, така и от пряко подчинените военни формирования за изпълнение на поставените задачи и се надявам през 2017 г. да работим в още по-добър синхрон, благодарение на натрупания опит и утвърдените взаимоотношения”, подчерта генерал-лейтенант Любчо Тодоров.

         Началникът на отдел „Планиране, развитие и бюджетиране” в Съвместното командване на силите полковник Димчо Алексиев представи основния доклад пред участниците в съвещанието, сред които бяха заместник – командващият на СКС генерал-майор Тодор Дочев и началникът на щаба  флотилен адмирал Димитър Йорданов, началниците на отдели и самостоятелни сектори в СКС, както и командирите и началниците на подчинените военни формирования.

         В края на форума, генерал-лейтенант Любчо Тодоров обобщи  основните задачи за изпълнение пред командването и подчинените формирования през настоящата 2017 година. Сред тях са: 

- Усъвършенстване подготовката за планиране и провеждане на съвместни операции за защита на териториалната цялост на страната, с акцент разработването на План за действие на въоръжените сили на Р България при криза (GRP 2), както и завършване на процеса на преглед и актуализиране на Стандартизиращите оперативни процедури (СОП) на СКС.

- Планирането, подготовката, осигуряването и участието в Многонационалното учение “SABER GUARDIAN 2017”.

- Разработването на план за организиране на подготовката, осигуряването, развръщането и последващо изпълнение на задачи от националните сили и средства за поддръжка на развръщането и преминаването на eNRF през територията на страната, както и тяхното изтегляне от зоната на операцията.

-  Планирането и изпълнението в пълен обем на дейностите като страна-домакин в командно-щабните учения на НАТО „TRIDENT JAGUAR 2017” и „NOBLE JUMP 17” на територията на Р България.

-  Планирането, подготовката и осигуряването на участието с комуникационна техника на група от комуникационно-информационни специалисти от националния мобилен модул по КИС (DCM-F) в учението на НАТО по сглобяване на мрежите по КИС на формированията за NRF „STEADFAST COBALT 2017”, през 2017 г. в Република Литва.

- Осигуряването на устойчива КИС в ежедневната дейност и при провеждане на тренировки, учения и операции. Ръководство и контрол на процеса по изграждане на Съвместния оперативен център.

- Изготвянето и поддържането на плановете за бойната готовност, актуализиране, усвояване и поддържане на плановете за действие при кризи. Управление на формированията за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия.

- Изготвянето и утвърждаването на оперативен модел за Съвместно многокомпонентно разузнаване и наблюдение за ефективно управление на органите за разузнаване в интерес на Българската армия.

- Развитието и усъвършенстването на системата за логистично осигуряване на формирования от ВС на Р България при подготовката и участието им в операции в подкрепа на международния мир и сигурност, транспортното осигуряване на формированията от БА и координиране преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили.

- Подготовката, сертифицирането, развръщането и осъществяването на националния контрол на формированията, участващи в текущите операции на НАТО, Европейския съюз, коалиционни сили и регионалните инициативи. Анализиране, обобщаване и разпространяване на опита от участието на българските контингенти в операции извън територията на страната и формированията за защита на държавната граница.

- Непръкъснато оперативно ръководство на дежурните сили и средства от БА за охрана на въздушното пространство, контрол на корабоплаването и защита на обекти от критичната инфраструктура на Р България.

- Всестранното осигуряване на декларираните формирования по „Целите за способности”, отговорност на СКС.

- Осигуряването на потребностите на Въоръжените сили с необходимите имущества и освобождаване от излишните такива.

„Изразявам своята и на ръководството на Командването увереност, че с обединените усилия на всички присъстващи и нашите подчинени, ние сме в състояние да затвърдим постигнатото до момента и продължим успешно да надграждаме  установения модел за работа и утвърждаваме авторитета на Съвместното командване на силите у нас и сред евроатлантическите ни партньори”, в заключение изтъкна генерал- лейтенант Любчо Тодоров .

 

 

 

 

 

В базата Кандахар-Афганистан военнослужещи от 36-ти контингент на Българската армия отбелязаха празника „Успение на Пресвета Богородица”, един от големите християнски празници. На тържеството присъстваха българските военнослужещи и коалиционни партньори от Румъния и САЩ. Командирът на 36-ти контингент полковник Веселин Василев поздрави всички с празника и пожела много здраве, късмет и благополучие на военнослужещите и техните семейства, а на именниците да носят достойно името ... още
Командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант  Любчо Тодоров проведе днес, 18.07.2018 г., среща с новоназначения военен, военноморски и военновъздушен аташе на Република Румъния в България полковник Йоан Джордже-Адриан Енаке. В срещата участваше и досегашния военен аташе полковник Джеордже-Сорин Раду, който приключи мандата си в страната. По време на разговора генерал-лейтенант Тодоров запозна новия военен аташе с мисията, функциите и задачите на Съвместното ... още
На официална церемония в Кандахар, Афганистан, 36-ят български военен контингент прие изпълнението на задачите в мисията на НАТО „Решителна подкрепа“. Националните командири на 35-я и 36-я български военни контингенти полковник Георги Маргитин и полковник Веселин Василев подписаха акта за сдаване и приемане на правомощията, в присъствието на председателя на комисията полковник Недко Симеонов от Съвместното командване на силите. Командирът на летище Кандахар полковник Зин, връчи ... още
Командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров се срещна днес, 12 юли 2018 г., с представителите на Асоциацията на военните аташета, акредитирани в България. Посещението е част от годишния план на министерството на отбраната за работа с военните аташета. В него участваха представители на Австрия, Великобритания, Виетнам, Гърция, Корейската  народно-демократична република, Полша, Русия, Сърбия, САЩ, Турция, Унгария и Украйна. В своето приветствие към ... още
Командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров се срещна днес, 10 юли, с командващия на Съвместното командване на силите на НАТО адмирал Джеймс Фого. В хода на разговора бяха разгледани въпроси, свързани с оперативното планиране и ръководство на Въоръжените сили, военната подготовка и участието на българските военнослужещи в мисии и операции зад граница. Обсъдени бяха предстоящите до края на годината международни учения и възможността за бъдещо партньорство в ... още