НОВИНИ
Годишен анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Съвместното командване на силите

Анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината през 2016 година, се проведе днес, 26 януари 2017 година в Съвместното командване на силите. По традиция, гост на събитието беше изпълняващият длъжността началник на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов. Във встъпителното си слово командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, изтъкна основните приоритетни задачи през изминалата 2016 година, свързани с подготовката, развръщането и осъществяването на национален контрол на контингентите зад граница; планирането, организирането и воденето на разузнаване, разузнавателно осигуряване и информационна поддръжка в контингентите ни зад граница, както и  комплектуването на щаба на СКС и подчинените военни формирования, с приоритет за декларираните формирования по „Цели за способности 2013”.

„Акцент в подготовката на СКС беше планирането и участието в компютърно подпомаганото командно-щабно учение „ЩИТ-16”. В учението за първи път бяха експериментирани дейности  по Поддръжка от страната домакин (ПСД) и бяха отработени въпроси от наскоро изготвения план на Министерството на отбраната по ПСД”, допълни генерал Тодоров.

Подчертано бе, че продължава процеса по доразвръщане на модул DCM-F за достигане на състояние на пълна оперативна готовност (Full Operational Capabilities). Военнослужещите от „Група за комуникационно-информационна поддръжка” от състава на националния мобилен модул по КИС (DCM-F) успешно осигуриха комуникационно-информационната поддръжка на подразделение за ПВО в операцията на НАТО „ACTIVE FENCE”, Република Турция през годината.

Под ръководството на СКС, като част от съвместната подготовка по КИС са проведени две двудневни тренировки по КИС на БА и една тренировка по каналообразуване.

През 2016 година, сертифицирането на контингентите е организирано и проведено своевременно, като са изпълнени всички задачи в цялостния процес по сертифициране на военните формирования.

„Оценявам като добри и ползотворни усилията на целия личен състав, както от командването, така и от пряко подчинените военни формирования за изпълнение на поставените задачи и се надявам през 2017 г. да работим в още по-добър синхрон, благодарение на натрупания опит и утвърдените взаимоотношения”, подчерта генерал-лейтенант Любчо Тодоров.

         Началникът на отдел „Планиране, развитие и бюджетиране” в Съвместното командване на силите полковник Димчо Алексиев представи основния доклад пред участниците в съвещанието, сред които бяха заместник – командващият на СКС генерал-майор Тодор Дочев и началникът на щаба  флотилен адмирал Димитър Йорданов, началниците на отдели и самостоятелни сектори в СКС, както и командирите и началниците на подчинените военни формирования.

         В края на форума, генерал-лейтенант Любчо Тодоров обобщи  основните задачи за изпълнение пред командването и подчинените формирования през настоящата 2017 година. Сред тях са: 

- Усъвършенстване подготовката за планиране и провеждане на съвместни операции за защита на териториалната цялост на страната, с акцент разработването на План за действие на въоръжените сили на Р България при криза (GRP 2), както и завършване на процеса на преглед и актуализиране на Стандартизиращите оперативни процедури (СОП) на СКС.

- Планирането, подготовката, осигуряването и участието в Многонационалното учение “SABER GUARDIAN 2017”.

- Разработването на план за организиране на подготовката, осигуряването, развръщането и последващо изпълнение на задачи от националните сили и средства за поддръжка на развръщането и преминаването на eNRF през територията на страната, както и тяхното изтегляне от зоната на операцията.

-  Планирането и изпълнението в пълен обем на дейностите като страна-домакин в командно-щабните учения на НАТО „TRIDENT JAGUAR 2017” и „NOBLE JUMP 17” на територията на Р България.

-  Планирането, подготовката и осигуряването на участието с комуникационна техника на група от комуникационно-информационни специалисти от националния мобилен модул по КИС (DCM-F) в учението на НАТО по сглобяване на мрежите по КИС на формированията за NRF „STEADFAST COBALT 2017”, през 2017 г. в Република Литва.

- Осигуряването на устойчива КИС в ежедневната дейност и при провеждане на тренировки, учения и операции. Ръководство и контрол на процеса по изграждане на Съвместния оперативен център.

- Изготвянето и поддържането на плановете за бойната готовност, актуализиране, усвояване и поддържане на плановете за действие при кризи. Управление на формированията за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия.

- Изготвянето и утвърждаването на оперативен модел за Съвместно многокомпонентно разузнаване и наблюдение за ефективно управление на органите за разузнаване в интерес на Българската армия.

- Развитието и усъвършенстването на системата за логистично осигуряване на формирования от ВС на Р България при подготовката и участието им в операции в подкрепа на международния мир и сигурност, транспортното осигуряване на формированията от БА и координиране преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили.

- Подготовката, сертифицирането, развръщането и осъществяването на националния контрол на формированията, участващи в текущите операции на НАТО, Европейския съюз, коалиционни сили и регионалните инициативи. Анализиране, обобщаване и разпространяване на опита от участието на българските контингенти в операции извън територията на страната и формированията за защита на държавната граница.

- Непръкъснато оперативно ръководство на дежурните сили и средства от БА за охрана на въздушното пространство, контрол на корабоплаването и защита на обекти от критичната инфраструктура на Р България.

- Всестранното осигуряване на декларираните формирования по „Целите за способности”, отговорност на СКС.

- Осигуряването на потребностите на Въоръжените сили с необходимите имущества и освобождаване от излишните такива.

„Изразявам своята и на ръководството на Командването увереност, че с обединените усилия на всички присъстващи и нашите подчинени, ние сме в състояние да затвърдим постигнатото до момента и продължим успешно да надграждаме  установения модел за работа и утвърждаваме авторитета на Съвместното командване на силите у нас и сред евроатлантическите ни партньори”, в заключение изтъкна генерал- лейтенант Любчо Тодоров .

 

 

 

 

 

„Ние имаме основание да се гордеем и да говорим за вас с благодарност и признание, защото благодарение на вашата всеотдайна и напрегната работа вземаме решения и градим нашите военни и оперативни планове. От вашата дейност, свързана с оценка на обстановката и тенденциите в кризисните райони, от навременна и достоверна информация за рисковете и заплахите зад граница зависи и животът на нашите колеги в българските контингенти.“ Това каза командващият на Съвместното командване на ... още
Днес, 8 януари 2018 г., с тържествени церемонии във военните формирования от състава на Съвместното командване на силите беше открита новата учебна година. Командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров прие тържествения строй на военнослужещите от военно формирование 28860 – Горна Малина и Националния военен учебен комплекс „Чаралица”. Той приветства личния състав с откриването на учебната година като изрази своята благодарност, за ... още
Заместник-командващият на Съвместното командване на силите генерал-майор Тодор Дочев се срещна днес, 22.12.2017 година, с военнослужещи – медици, завърнали се снощи в България от участие в мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на Мали.  В продължение на 6 месеца българските военнослужещи от 15-я военно-медицински екип в Мали в състав: майор Паулин Тодоров, старши сержант Евелина Стоева, старши сержант Виктория-Мартина Петрова и младши сержант Христо ... още
Днес, 21.12.2017 година, заместник-командващият на Съвместното командване на силите генерал-майор Тодор Дочев ръководи видеоконферентната връзка на министъра на отбраната Красимир Каракачанов и началника на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев с националните командири на военните контингенти в Афганистан, Босна и Херцеговина, Косово и Мали. Събитието беше организирано по повод предстоящите коледни и новогодишни празници. Българските военнослужещи изпълняват успешно поставените задачи и ... още
На 15 декември 2017 г. в района на военно формирование  28860 – Горна Малина, комисия с председател подполковник Георги Иванов – главен експерт в сектор „Сертификация и поуки от практиката“ проведе сертификация на Група за комуникационно-информационна поддръжка от състава на националния мобилен модул по КИС от Мобилна КИС, с командир офицерски кандидат Иван Тодоров. Целта беше да се провери и оцени готовността на Групата за участие към силите за отговор на НАТО от ... още