НОВИНИ
Годишен анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Съвместното командване на силите

Анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината през 2016 година, се проведе днес, 26 януари 2017 година в Съвместното командване на силите. По традиция, гост на събитието беше изпълняващият длъжността началник на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов. Във встъпителното си слово командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, изтъкна основните приоритетни задачи през изминалата 2016 година, свързани с подготовката, развръщането и осъществяването на национален контрол на контингентите зад граница; планирането, организирането и воденето на разузнаване, разузнавателно осигуряване и информационна поддръжка в контингентите ни зад граница, както и  комплектуването на щаба на СКС и подчинените военни формирования, с приоритет за декларираните формирования по „Цели за способности 2013”.

„Акцент в подготовката на СКС беше планирането и участието в компютърно подпомаганото командно-щабно учение „ЩИТ-16”. В учението за първи път бяха експериментирани дейности  по Поддръжка от страната домакин (ПСД) и бяха отработени въпроси от наскоро изготвения план на Министерството на отбраната по ПСД”, допълни генерал Тодоров.

Подчертано бе, че продължава процеса по доразвръщане на модул DCM-F за достигане на състояние на пълна оперативна готовност (Full Operational Capabilities). Военнослужещите от „Група за комуникационно-информационна поддръжка” от състава на националния мобилен модул по КИС (DCM-F) успешно осигуриха комуникационно-информационната поддръжка на подразделение за ПВО в операцията на НАТО „ACTIVE FENCE”, Република Турция през годината.

Под ръководството на СКС, като част от съвместната подготовка по КИС са проведени две двудневни тренировки по КИС на БА и една тренировка по каналообразуване.

През 2016 година, сертифицирането на контингентите е организирано и проведено своевременно, като са изпълнени всички задачи в цялостния процес по сертифициране на военните формирования.

„Оценявам като добри и ползотворни усилията на целия личен състав, както от командването, така и от пряко подчинените военни формирования за изпълнение на поставените задачи и се надявам през 2017 г. да работим в още по-добър синхрон, благодарение на натрупания опит и утвърдените взаимоотношения”, подчерта генерал-лейтенант Любчо Тодоров.

         Началникът на отдел „Планиране, развитие и бюджетиране” в Съвместното командване на силите полковник Димчо Алексиев представи основния доклад пред участниците в съвещанието, сред които бяха заместник – командващият на СКС генерал-майор Тодор Дочев и началникът на щаба  флотилен адмирал Димитър Йорданов, началниците на отдели и самостоятелни сектори в СКС, както и командирите и началниците на подчинените военни формирования.

         В края на форума, генерал-лейтенант Любчо Тодоров обобщи  основните задачи за изпълнение пред командването и подчинените формирования през настоящата 2017 година. Сред тях са: 

- Усъвършенстване подготовката за планиране и провеждане на съвместни операции за защита на териториалната цялост на страната, с акцент разработването на План за действие на въоръжените сили на Р България при криза (GRP 2), както и завършване на процеса на преглед и актуализиране на Стандартизиращите оперативни процедури (СОП) на СКС.

- Планирането, подготовката, осигуряването и участието в Многонационалното учение “SABER GUARDIAN 2017”.

- Разработването на план за организиране на подготовката, осигуряването, развръщането и последващо изпълнение на задачи от националните сили и средства за поддръжка на развръщането и преминаването на eNRF през територията на страната, както и тяхното изтегляне от зоната на операцията.

-  Планирането и изпълнението в пълен обем на дейностите като страна-домакин в командно-щабните учения на НАТО „TRIDENT JAGUAR 2017” и „NOBLE JUMP 17” на територията на Р България.

-  Планирането, подготовката и осигуряването на участието с комуникационна техника на група от комуникационно-информационни специалисти от националния мобилен модул по КИС (DCM-F) в учението на НАТО по сглобяване на мрежите по КИС на формированията за NRF „STEADFAST COBALT 2017”, през 2017 г. в Република Литва.

- Осигуряването на устойчива КИС в ежедневната дейност и при провеждане на тренировки, учения и операции. Ръководство и контрол на процеса по изграждане на Съвместния оперативен център.

- Изготвянето и поддържането на плановете за бойната готовност, актуализиране, усвояване и поддържане на плановете за действие при кризи. Управление на формированията за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия.

- Изготвянето и утвърждаването на оперативен модел за Съвместно многокомпонентно разузнаване и наблюдение за ефективно управление на органите за разузнаване в интерес на Българската армия.

- Развитието и усъвършенстването на системата за логистично осигуряване на формирования от ВС на Р България при подготовката и участието им в операции в подкрепа на международния мир и сигурност, транспортното осигуряване на формированията от БА и координиране преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили.

- Подготовката, сертифицирането, развръщането и осъществяването на националния контрол на формированията, участващи в текущите операции на НАТО, Европейския съюз, коалиционни сили и регионалните инициативи. Анализиране, обобщаване и разпространяване на опита от участието на българските контингенти в операции извън територията на страната и формированията за защита на държавната граница.

- Непръкъснато оперативно ръководство на дежурните сили и средства от БА за охрана на въздушното пространство, контрол на корабоплаването и защита на обекти от критичната инфраструктура на Р България.

- Всестранното осигуряване на декларираните формирования по „Целите за способности”, отговорност на СКС.

- Осигуряването на потребностите на Въоръжените сили с необходимите имущества и освобождаване от излишните такива.

„Изразявам своята и на ръководството на Командването увереност, че с обединените усилия на всички присъстващи и нашите подчинени, ние сме в състояние да затвърдим постигнатото до момента и продължим успешно да надграждаме  установения модел за работа и утвърждаваме авторитета на Съвместното командване на силите у нас и сред евроатлантическите ни партньори”, в заключение изтъкна генерал- лейтенант Любчо Тодоров .

 

 

 

 

 

Тържествен ритуал по полагане на военна клетва за вярност към народа и Родината се проведе днес, 11 октомври 2018 година в Мобилна КИС. Към строя на военното формирование се присъединиха осем военнослужещи, назначени от 1 октомври, след проведен конкурс през м. юни тази година. „В живота на човек има няколко събития, които се съизмерват с думата „избор” и едно от тези събития е изборът на професия. Поздравявам ви с това, че сте избрали професията на войник от Българската ... още
Десет военнослужещи от българския военен контингент получиха отличия  по време на церемонията по връчване на медали на повече от 190 военнослужещи,  участващи в операция „АЛТЕА“ в Босна и Херцеговина, на 10.10.2018 г. в база Бутмир, гр. Сараево. Медалите бяха връчени лично от генерал Сър Джеймс Еверард – заместник върховен командващ обединените сили на НАТО в Европа и командващ операция „АЛТЕА“, генерал-майор Мартин Дорфер – командир на EUFOR и ... още
Днес, 19 септември 2018 година в Мобилна КИС от състава на Съвместното командване на силите беше отбелязана 140-годишнина от създаването на Свързочни войски и органите за информационно осигуряване. Заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов поздрави присъстващите военнослужещи и ветерани и подчерта важността на органите за комуникационно и информационно осигуряване в БА в процеса на ръководство и контрол на военните формирования. „Засвидетелствам своето и на колегите от ... още
На 9 септември 2018 г. във фитнес залата в района на база „Летище Кандахар“ - Афганистан се проведе състезание по бягане за жени и мъже  5 километра на пътека, в което участваха военнослужещи от  САЩ, Румъния и България. Третото почетно място при мъжете спечели командирът на българския военен контингент полковник Веселин Василев, който беше ветеранът сред участващите. При жените, второ място и сребърен медал извоюва старши сержант Светлана Ботева, а на трето място с ... още
Българският военен контингент в Кандахар, Афганистан отбеляза тържествено 133-та годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. На тържеството бяха прочетени поздравителните адреси от името на началника на отбраната и командващия на Съвместното командване на силите. Командирът на 36-я контингент полковник Веселин Василев награди с „Грамота“ и „Обявяване на благодарност“ отличили се по време на мисията 29 военнослужещи. След ... още