НОВИНИ
Започна годишния оперативен сбор на командващия на Съвместното командване на силите

Днес, 22 февруари 2017 г. започна двудневния оперативен сбор на командващия на Съвместното командване на силите.  Темата, върху която е фокусирано вниманието на участниците е „Задачи и отговорности на Съвместното командване на силите при организиране и провеждане на мероприятия по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване (Reception, Staging and Onward Movement - RSOM) на съюзнически сили и средства на територията на страната”, продиктувана от настъпилите стратегически промени в съвременния свят и влиянието, което те оказват върху националната сигурност. Тя е естествено продължение на темата на конференцията на началника на отбраната „Национални ангажименти и произтичащите от тях задачи и отговорности на ВС на РБ при организиране и провеждане на поддръжка от страната домакин”.

Официален гост на събитието бе заместник-министърът на отбраната Стефан Петров.

„Целта на настоящия оперативен сбор е да се очертаят направления и пътища за справяне с предизвикателствата, свързани с изпълнение на задачите по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване на съюзнически сили и средства на територията на страната. Предстои способностите на Република България за оказване на поддръжка като страна-домакин да бъдат тествани на предостоящото многонационално учение  с висока видимост „SABER GUARDIAN 17”, подчерта в своето приветствие към участниците в сбора командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров.

„В резултат на динамично променящата се среда за сигурност в Черноморския регион и Близкия Изток, на Срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 година беше приет План за готовност за действие на НАТО (Readiness Action Plan - RAP). След първоначалните незабавни мерки за гарантиране на сигурността на съюзниците (Assurance Measures), беше определен пакет от последващи Адаптационни мерки (Adaptation Measures), които да бъдат прилагани в средносрочен и дългосрочен план за повишаване готовността на НАТО и способността му за отговор. Последвалите решения доведоха до дефинирането на комплект от логистични и инфраструктурни изисквания, обособени в три пакета от способности, сред които е и процеса по „Приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване” (RSOM). Всичко това подчертава важността на темата, както и отговорното отношение към този процес”,  допълни генерал-лейтенант Тодоров.

            Основният  доклад бе представен от полковник Георги Христов от отдел „Логистика” на Съвместното командване на силите. В него той направи задълбочен анализ на процеса по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване на съюзнически сили и средства като част от дейностите по „Поддръжката от страната домакин” и подчерта основните задачи пред Командването в този процес, свързани с формиране на сили и средства за оказване на военна помощ по ПСД, реалното логистично осигуряване и извършване на услуги в определени райони, организиране на контрола на придвижването, транспортирането, граничните и митническите процедури, обработката на пътници и товари и т.н.

В заключение той подчерта, че изграждането на военни способности за осигуряване на процеса по RSOM изисква усилията и ангажираността на всички нива на министерството на отбраната и Българската армия. На този етап от осигуряването на процеса само декларираните формирования от 30-и Щаб за контрол на придвижването имат изградени способности за координиране на придвижванията, управление на трафика и осигуряване на вътрешно-транзитна видимост на морските, въздушни и ж.п. терминали. Финализирането на този процес изисква създаването на допълнителни структури, изграждането на способности и необходимото финансово осигуряване, допълни той. 

Съдоклади, съобразени със спецификата на дейността и отговорностите в RSOM процеса бяха изнесени от представители на дирекции „Логистика”, „Отбранителна политика”, „Операции и подготовка”, служба „Военна информация”, Щабовете на СВ, ВВС и ВМС, Военномедицинска академия.

В сбора, който ще продължи до 23 февруари  участват още заместник-командващият на СКС генерал-майор Тодор Дочев, началникът на щаба на СКС - флотилен адмирал Димитър Йорданов, директори и представители на дирекции в министерството на отбраната и щаба на отбраната, началникът на НВУ „Васил Левски”, представители на видовете въоръжени сили, Военна академия „Г.С.Раковски”, служба „Военна полиция”, служба „Военна информация”, командирите на военни формирования, непосредствено подчинени на СКС, началниците на отдели и сектори от Командването.

 

       

„Ние имаме основание да се гордеем и да говорим за вас с благодарност и признание, защото благодарение на вашата всеотдайна и напрегната работа вземаме решения и градим нашите военни и оперативни планове. От вашата дейност, свързана с оценка на обстановката и тенденциите в кризисните райони, от навременна и достоверна информация за рисковете и заплахите зад граница зависи и животът на нашите колеги в българските контингенти.“ Това каза командващият на Съвместното командване на ... още
Днес, 8 януари 2018 г., с тържествени церемонии във военните формирования от състава на Съвместното командване на силите беше открита новата учебна година. Командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров прие тържествения строй на военнослужещите от военно формирование 28860 – Горна Малина и Националния военен учебен комплекс „Чаралица”. Той приветства личния състав с откриването на учебната година като изрази своята благодарност, за ... още
Заместник-командващият на Съвместното командване на силите генерал-майор Тодор Дочев се срещна днес, 22.12.2017 година, с военнослужещи – медици, завърнали се снощи в България от участие в мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на Мали.  В продължение на 6 месеца българските военнослужещи от 15-я военно-медицински екип в Мали в състав: майор Паулин Тодоров, старши сержант Евелина Стоева, старши сержант Виктория-Мартина Петрова и младши сержант Христо ... още
Днес, 21.12.2017 година, заместник-командващият на Съвместното командване на силите генерал-майор Тодор Дочев ръководи видеоконферентната връзка на министъра на отбраната Красимир Каракачанов и началника на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев с националните командири на военните контингенти в Афганистан, Босна и Херцеговина, Косово и Мали. Събитието беше организирано по повод предстоящите коледни и новогодишни празници. Българските военнослужещи изпълняват успешно поставените задачи и ... още
На 15 декември 2017 г. в района на военно формирование  28860 – Горна Малина, комисия с председател подполковник Георги Иванов – главен експерт в сектор „Сертификация и поуки от практиката“ проведе сертификация на Група за комуникационно-информационна поддръжка от състава на националния мобилен модул по КИС от Мобилна КИС, с командир офицерски кандидат Иван Тодоров. Целта беше да се провери и оцени готовността на Групата за участие към силите за отговор на НАТО от ... още