НОВИНИ
Започна годишния оперативен сбор на командващия на Съвместното командване на силите

Днес, 22 февруари 2017 г. започна двудневния оперативен сбор на командващия на Съвместното командване на силите.  Темата, върху която е фокусирано вниманието на участниците е „Задачи и отговорности на Съвместното командване на силите при организиране и провеждане на мероприятия по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване (Reception, Staging and Onward Movement - RSOM) на съюзнически сили и средства на територията на страната”, продиктувана от настъпилите стратегически промени в съвременния свят и влиянието, което те оказват върху националната сигурност. Тя е естествено продължение на темата на конференцията на началника на отбраната „Национални ангажименти и произтичащите от тях задачи и отговорности на ВС на РБ при организиране и провеждане на поддръжка от страната домакин”.

Официален гост на събитието бе заместник-министърът на отбраната Стефан Петров.

„Целта на настоящия оперативен сбор е да се очертаят направления и пътища за справяне с предизвикателствата, свързани с изпълнение на задачите по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване на съюзнически сили и средства на територията на страната. Предстои способностите на Република България за оказване на поддръжка като страна-домакин да бъдат тествани на предостоящото многонационално учение  с висока видимост „SABER GUARDIAN 17”, подчерта в своето приветствие към участниците в сбора командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров.

„В резултат на динамично променящата се среда за сигурност в Черноморския регион и Близкия Изток, на Срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 година беше приет План за готовност за действие на НАТО (Readiness Action Plan - RAP). След първоначалните незабавни мерки за гарантиране на сигурността на съюзниците (Assurance Measures), беше определен пакет от последващи Адаптационни мерки (Adaptation Measures), които да бъдат прилагани в средносрочен и дългосрочен план за повишаване готовността на НАТО и способността му за отговор. Последвалите решения доведоха до дефинирането на комплект от логистични и инфраструктурни изисквания, обособени в три пакета от способности, сред които е и процеса по „Приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване” (RSOM). Всичко това подчертава важността на темата, както и отговорното отношение към този процес”,  допълни генерал-лейтенант Тодоров.

            Основният  доклад бе представен от полковник Георги Христов от отдел „Логистика” на Съвместното командване на силите. В него той направи задълбочен анализ на процеса по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване на съюзнически сили и средства като част от дейностите по „Поддръжката от страната домакин” и подчерта основните задачи пред Командването в този процес, свързани с формиране на сили и средства за оказване на военна помощ по ПСД, реалното логистично осигуряване и извършване на услуги в определени райони, организиране на контрола на придвижването, транспортирането, граничните и митническите процедури, обработката на пътници и товари и т.н.

В заключение той подчерта, че изграждането на военни способности за осигуряване на процеса по RSOM изисква усилията и ангажираността на всички нива на министерството на отбраната и Българската армия. На този етап от осигуряването на процеса само декларираните формирования от 30-и Щаб за контрол на придвижването имат изградени способности за координиране на придвижванията, управление на трафика и осигуряване на вътрешно-транзитна видимост на морските, въздушни и ж.п. терминали. Финализирането на този процес изисква създаването на допълнителни структури, изграждането на способности и необходимото финансово осигуряване, допълни той. 

Съдоклади, съобразени със спецификата на дейността и отговорностите в RSOM процеса бяха изнесени от представители на дирекции „Логистика”, „Отбранителна политика”, „Операции и подготовка”, служба „Военна информация”, Щабовете на СВ, ВВС и ВМС, Военномедицинска академия.

В сбора, който ще продължи до 23 февруари  участват още заместник-командващият на СКС генерал-майор Тодор Дочев, началникът на щаба на СКС - флотилен адмирал Димитър Йорданов, директори и представители на дирекции в министерството на отбраната и щаба на отбраната, началникът на НВУ „Васил Левски”, представители на видовете въоръжени сили, Военна академия „Г.С.Раковски”, служба „Военна полиция”, служба „Военна информация”, командирите на военни формирования, непосредствено подчинени на СКС, началниците на отдели и сектори от Командването.

 

       

По случай отбелязването на 18-та годишнина от създаването на военно формирование 48940 – Бургас, с командир подполковник  Любомир Люцканов е организирана изложба във военния клуб на град Бургас. В нея се включени  макети от реални действия на формированието по време на занятия. Автор на изложбата е главния сержант на формированието старшина Иван Дуков. Тематичните области са „ Действие на охранителните взводове при нападение на охранявания конвой“, „Действие ... още
Седем военнослужещи от българския национален контингент, участващ в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „АЛТЕА“ (EUFOR) получиха медали за успешно участие в мисията. Церемонията по награждаване на 91 военнослужещи от Австрия, България, Словакия, Словения, Турция и Унгария, включени в състава на мисията „АЛТЕА“ се проведе на 27.03.2018 година в база „Бутмир“, Сараево. Медалите, върху които е изписан надпис на латински „Pro Pace ... още
Групата за комуникационно-информационна поддръжка от състава на Националния мобилен модул по КИС (DCM-F) от Въоръжените сили на Република България, която взе участие в годишното учение на НАТО – „DYNAMIC MANTA 2018” в Република Италия се завърна в България. Учението се проведе в района на Военноморската въздушна база „Сигонела” в провинция Катания, Сицилия за времето от 17.02. до 20.03.2018 година. Задачата на десетте КИС специалисти от DCM-F, с командир старши ... още
     Със заповед № ОХ-206/09.03.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина.      Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 09.05.2018 г. чрез структурите на Централното военно окръжие в страната.      С пълния текст на ... още
Днес, на 13 март 2018 година, беше подписан акта за сдаване и приемане на длъжността „Командир на военно формирование 28860” – Горна Малина между полковник  Веселин Василев и полковник Димитър Хлебаров. Актът бе утвърден от kомандващия на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров. Пред целия личен състав на военното формирование той изказа своята и на ръководството на СКС сърдечна благодарност към полковник Василев за достойната военна служба, ... още