НОВИНИ
Започна годишния оперативен сбор на командващия на Съвместното командване на силите

Днес, 22 февруари 2017 г. започна двудневния оперативен сбор на командващия на Съвместното командване на силите.  Темата, върху която е фокусирано вниманието на участниците е „Задачи и отговорности на Съвместното командване на силите при организиране и провеждане на мероприятия по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване (Reception, Staging and Onward Movement - RSOM) на съюзнически сили и средства на територията на страната”, продиктувана от настъпилите стратегически промени в съвременния свят и влиянието, което те оказват върху националната сигурност. Тя е естествено продължение на темата на конференцията на началника на отбраната „Национални ангажименти и произтичащите от тях задачи и отговорности на ВС на РБ при организиране и провеждане на поддръжка от страната домакин”.

Официален гост на събитието бе заместник-министърът на отбраната Стефан Петров.

„Целта на настоящия оперативен сбор е да се очертаят направления и пътища за справяне с предизвикателствата, свързани с изпълнение на задачите по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване на съюзнически сили и средства на територията на страната. Предстои способностите на Република България за оказване на поддръжка като страна-домакин да бъдат тествани на предостоящото многонационално учение  с висока видимост „SABER GUARDIAN 17”, подчерта в своето приветствие към участниците в сбора командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров.

„В резултат на динамично променящата се среда за сигурност в Черноморския регион и Близкия Изток, на Срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 година беше приет План за готовност за действие на НАТО (Readiness Action Plan - RAP). След първоначалните незабавни мерки за гарантиране на сигурността на съюзниците (Assurance Measures), беше определен пакет от последващи Адаптационни мерки (Adaptation Measures), които да бъдат прилагани в средносрочен и дългосрочен план за повишаване готовността на НАТО и способността му за отговор. Последвалите решения доведоха до дефинирането на комплект от логистични и инфраструктурни изисквания, обособени в три пакета от способности, сред които е и процеса по „Приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване” (RSOM). Всичко това подчертава важността на темата, както и отговорното отношение към този процес”,  допълни генерал-лейтенант Тодоров.

            Основният  доклад бе представен от полковник Георги Христов от отдел „Логистика” на Съвместното командване на силите. В него той направи задълбочен анализ на процеса по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване на съюзнически сили и средства като част от дейностите по „Поддръжката от страната домакин” и подчерта основните задачи пред Командването в този процес, свързани с формиране на сили и средства за оказване на военна помощ по ПСД, реалното логистично осигуряване и извършване на услуги в определени райони, организиране на контрола на придвижването, транспортирането, граничните и митническите процедури, обработката на пътници и товари и т.н.

В заключение той подчерта, че изграждането на военни способности за осигуряване на процеса по RSOM изисква усилията и ангажираността на всички нива на министерството на отбраната и Българската армия. На този етап от осигуряването на процеса само декларираните формирования от 30-и Щаб за контрол на придвижването имат изградени способности за координиране на придвижванията, управление на трафика и осигуряване на вътрешно-транзитна видимост на морските, въздушни и ж.п. терминали. Финализирането на този процес изисква създаването на допълнителни структури, изграждането на способности и необходимото финансово осигуряване, допълни той. 

Съдоклади, съобразени със спецификата на дейността и отговорностите в RSOM процеса бяха изнесени от представители на дирекции „Логистика”, „Отбранителна политика”, „Операции и подготовка”, служба „Военна информация”, Щабовете на СВ, ВВС и ВМС, Военномедицинска академия.

В сбора, който ще продължи до 23 февруари  участват още заместник-командващият на СКС генерал-майор Тодор Дочев, началникът на щаба на СКС - флотилен адмирал Димитър Йорданов, директори и представители на дирекции в министерството на отбраната и щаба на отбраната, началникът на НВУ „Васил Левски”, представители на видовете въоръжени сили, Военна академия „Г.С.Раковски”, служба „Военна полиция”, служба „Военна информация”, командирите на военни формирования, непосредствено подчинени на СКС, началниците на отдели и сектори от Командването.

 

       

На официална церемония в Кандахар, Афганистан, 36-ят български военен контингент прие изпълнението на задачите в мисията на НАТО „Решителна подкрепа“. Националните командири на 35-я и 36-я български военни контингенти полковник Георги Маргитин и полковник Веселин Василев подписаха акта за сдаване и приемане на правомощията, в присъствието на председателя на комисията полковник Недко Симеонов от Съвместното командване на силите. Командирът на летище Кандахар полковник Зин, връчи ... още
Командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров се срещна днес, 12 юли 2018 г., с представителите на Асоциацията на военните аташета, акредитирани в България. Посещението е част от годишния план на министерството на отбраната за работа с военните аташета. В него участваха представители на Австрия, Великобритания, Виетнам, Гърция, Корейската  народно-демократична република, Полша, Русия, Сърбия, САЩ, Турция, Унгария и Украйна. В своето приветствие към ... още
Командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров се срещна днес, 10 юли, с командващия на Съвместното командване на силите на НАТО адмирал Джеймс Фого. В хода на разговора бяха разгледани въпроси, свързани с оперативното планиране и ръководство на Въоръжените сили, военната подготовка и участието на българските военнослужещи в мисии и операции зад граница. Обсъдени бяха предстоящите до края на годината международни учения и възможността за бъдещо партньорство в ... още
 „Съвместното командване на силите се създаде на основата на Съвместното оперативно командване и трансформацията на Щаба по осигуряването и поддръжката на 1 юли 2011 година. Днес, командването е функционално интегрирана структура на оперативно ниво за командване, управление и ръководство на Българската армия със способности да планира и провежда операции по трите мисии на въоръжените сили и дава своята военна експертиза в тази област.” Това каза командващият на СКС ... още
В периода 26.06.2018 г.- 27.06.2018 г., в навечерието на празника на Съвместното командване на силите, беше организиран „Ден на отворените врати” в няколко военни формирования от състава на командването. Военно формирование 48940–Бургас, с командир подполковник Любомир Люцканов отвори врати за ученици, жители и гости на града. Военнослужещите организираха центрове за показ на въоръжение, техника и различни видове имущества, използвани в Българската ... още