НОВИНИ
Работна среща по подготовката, провеждането и анализа на компютърно-подпомагани учения с използване на симулационните системи.

       На 7 и 8 март 2017г. в Националния военен учебен комплекс (НВУК) ,,Чаралица” се проведе работна среща за координация на планираните учения със симулационни системи през 2017г. В нея участваха представители от Съвместения многонационален симулационен център в Графенвьор-Германия, Съвместното командване на силите, командванията на Сухопътните войски, Военновъздушните и Военно морските сили, ВА „Г.С. Раковски”, НВУ „В.Левски”; ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", НВУК „Чаралица”, военни формирования от БА, представители на фирми производители на симулационните системи, намиращи се на въоръжение в БА.

     Срещата беше открита от началника на щаба на СКС флотилен адмирал Димитър Йорданов.  В словото си, той акцентира върху възможностите на симулационните системи за повишаване подготовката на формированията и щабовете от Българската армия и постигане на пълна оперативна съвместимост с армиите от останалите страни членки на НАТО, в условията на лимитиран финансов ресурс.

      През първия ден представителите на фирмите, производители на симулационните системи, намиращи се на въоръжение в БА запознаха участниците с новостите и тенденциите в развитието на симулациите, а представителите от Съвместения многонационален симулационен център в Графенвьор-Германия,  споделиха своя богат опит при подготовката и провежданетo на компютърно-подпомагани учения   (КПУ), както и ефективното използване на симулациите за повишаване качеството на подготовката на формированията и щабовете.

      През втория ден в работата на двата синдиката "Оперативен" и "Технически" се дискутираха основно въпросите по подготовката и провеждането на командно-щабните учения през 2017г.

      Всички участници в срещата подчертаха полезността от нейното провеждане и  предложиха такъв форум да се провежда ежегодно, в началото на учебната година.

     От своя страна домакинът на събитието, полковник Мирослав Маринов, началник на НВУК „Чаралица”, благодари на участниците за тяхната активна работа и споделения опит по време на срещата.

 

 

Група за комуникационно-информационна поддръжка от състава на националния мобилен модул по КИС (DCM-F) от Въоръжените сили на България с командир майор Калоян Стоянов се завърна от участие в годишното учение на НАТО – „TRIDENT JAGUAR 2018” в Република Гърция. Целта на учението бе да се сертифицира Корпуса за бързо реагиране на НАТО (NRDC GR) в гр. Солун, по задачите и ролята на корпуса като водещ щаб за операция на НАТО по време на дежурството им в Силите за отговор на НАТО ... още
По традиция, в навечерието на празника на Съвместното командване на силите - 1 юли,  ще бъде организиран „Ден на отворените врати” в няколко военни формирования от състава на командването. На 26.06.2018 г. от 09:00 часа вратите си за посетители ще отворят военно формирование 48940 - Бургас и от 10.00 часа военно формирование 52370 -Негушево от състава на бригада „Логистика”. Военнослужещите от военно формирование 48940 в гр. Бургас ще организират няколко ... още
В периода 11 до 14 юни 2018 г. в гр. София и гр. Горна Оряховица се проведе национална сертификация на Щаба за контрол на придвижването и една от подчинените му Групи за контрол на придвижването от състава на Съвместното командване на силите. Целта бе да се извърши сертификация и да се даде оценка за способностите на Щаба за контрол на придвижването, деклариран за участие в операции по колективната отбрана на НАТО, както и да се провери и оцени готовността на Групата за контрол на ... още
Националният военен учебен комплекс „Чаралица” участва със свой щанд в XIII международна изложба на отбранителна техника „Хемус 2018 – Отбрана, антитероризъм и сигурност”, която се провежда в Международния панаир в гр. Пловдив. В периода от 30 май до 2 юни посетителите ще имат възможността да се запознаят с полевата тренировъчна система за реални симулации (DITS). Тя е предназначена за обучение и тренировка с реални действия на обучаемите, използвайки ... още
На 22.05.2018 г. офицери от щаба на Многонационалната дивизия „Югоизток”(MND-SE) водена от бригаден генерал Даниел ПЕТРЕСКУ посети Съвместното командване на силите. Целта на визитата е фокусиране около общото бъдещо развитие и сътрудничество между Многонационалната дивизия и Съвместното командване на силите. Гостите бяха посрещнати от заместник-командващия на Съвместното командване на силите генерал-майор Иван ЛАЛОВ и началника на щаба на Съвместното командване на силите ... още