ВКЦ
ВОЕНЕН КОМАНДЕН ЦЕНТЪР

  

Военният команден център (ВКЦ) e военно формирование, подчинено на Съвместното командване на силите (СКС) за оповестяване на страната и привеждане на въоръжените сили (ВС) на Р България в по-високо състояние и степени на бойна готовност, наблюдение на обстановката и разпределение на информация за вземане на решения при управление на  военни формирования от ВС, участващи в целия спектър от мисии и операции на територията на Р България и извън нея. 

ЗАДАЧИ:

Осигурява необходимата инфраструктура и комуникационно-информацинонна система на СКС за непрекъснато и устойчиво управление на подчинените формирования на територията на страната и извън нея.

Поддържа връзка с оперативни и ситуационни центрове на министерства и ведомства на Република България, НАТО и Европейския съюз.

Оповестява и участва в управлението на формированията за подпомагане населението при бедствия.  Взаимодейства с министерствата, ведомствата, областните администрации и органи на съседни държави за подпомагане населението при бедствия.

Управлява дежурните сили и средства от Българската армия (БА).

Ежедневно събира и обобщава данни за състоянието на Въоръжените сили на Република България, изпълняваните задачи от военните формирования, състоянието на  контингентите, участващи в операции и мисии извън територията на страната, състоянието на комуникационно-информационната система на БА и друга текуща информация.

Обработва и предоставя информация на ръководството на Министерството на отбраната, СКС и дирекция "Връзки с обществеността" на МО за инцидентите във ВС.

Координира дейностите по използване на военни въздухоплавателни средства за нуждите на МВР и министерството на здравеопазването.

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: София 1606, бул. "Ген. Тотлебен" № 34.

Телефони: (02) 9878377, (02) 9223910.

Факс: (02) 9223913.

e-mail: mcc@armf.bg