НомерКратко описание на предмета на поръчкатаВид на процедуратаПубликувана наНомер-АОП 
JFC-2017-088Използване на програмен финансово-счетоводен софтуер (ФСС) АС2012чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-12-14 15:34:0614.12.2017 15:34ПРЕГЛЕД
JFC-2017-087„Храна по приложен списък”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-12-01 13:42:3301.12.2017 13:42ПРЕГЛЕД
JFC-2017-086„Подови покрития”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-22 16:34:4422.11.2017 16:34ПРЕГЛЕД
JFC-2017-085"Ремонт на трансформатор маслен ТМ – 400/20/0,4 в сграда/трафопост/ № 11 във войскови район № 1796"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-22 16:28:2622.11.2017 16:28ПРЕГЛЕД
JFC-2017-084„Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-11-20 16:06:3420.11.2017 16:06ПРЕГЛЕД
JFC-2017-083„1099/Р-Ремонт на сграда № 68 „Войнишка лафка във ВР 1099 на военно формирование 28860 – Горна Малина”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-11-20 16:02:5420.11.2017 16:02ПРЕГЛЕД
JFC-2017-082„Ремонт и поддръжка на непрекъсваемо електрозахранващо устройство за полева тренировъчна система DITS”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-20 13:24:0120.11.2017 13:24ПРЕГЛЕД
JFC-2017-081„Текущ ремонт на недвижимо имущество (сгради, постройки и други подобни)” на обект – „Сграда № 1 - административна сграда, тяло А – Цех за ремонт на специална техника във ВР 1013 на военно формирование 22620 – София”чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-11-13 09:45:2313.11.2017 09:45ПРЕГЛЕД
JFC-2017-080,,Доставка на резервни части и консумативи за моторни храсторезичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-10 15:13:2710.11.2017 15:13ПРЕГЛЕД
JFC-2017-079,,Доставка на моторни триони и храсторезичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-10 15:11:1010.11.2017 15:11ПРЕГЛЕД
JFC-2017-078„Авариен ремонт на сграда № 91 „КПП и лавка” във ВР 1099 на военно формирование 28860 – Горна Малиначл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-11-09 15:06:3809.11.2017 15:06ПРЕГЛЕД
JFC-2017-077„Ремонт на трансформатор маслен ТМ -400/20/0,4 в сграда/ трафопост № 11 във войскови район № 1796”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-09 08:12:0309.11.2017 08:12ПРЕГЛЕД
JFC-2017-076„Авариен ремонт на покрива на сграда №16 – ДЕС1 и трансформаторно помещение” във войскови район 1099 на военно формирование 18270 – Горна Малиначл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-11-06 08:04:5306.11.2017 08:04ПРЕГЛЕД
JFC-2017-075„Уреди за домакинството, вкл. Кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-11-03 11:10:3403.11.2017 11:10ПРЕГЛЕД
JFC-2017-074„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦОП”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-30 11:03:3230.10.2017 11:03ПРЕГЛЕД
JFC-2017-073"Авариен ремонт на сграда № 95 "Кухня" във ВР 1699 на военно формирование 32450-Мокрен"чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-24 16:41:3624.10.2017 16:41ПРЕГЛЕД
JFC-2017-072„Резервни части за средства за механизация на товаро - разтоварните работи”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-24 16:30:4124.10.2017 16:30ПРЕГЛЕД
JFC-2017-071„Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-24 16:25:0324.10.2017 16:25ПРЕГЛЕД
JFC-2017-070„Ремонт на повредени участъци от бетонова подпорна стена на река Макоцевска във военно формирование 52370-Негушево”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-23 14:00:1923.10.2017 14:00ПРЕГЛЕД
JFC-2017-069"Доставка на техника, осигуряваща оптимална работна среда при провеждане на съвместни симулационни учения"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-23 08:05:2023.10.2017 08:05ПРЕГЛЕД
JFC-2017-068„Тестване, ремонт, осведетелствуване и зареждане на пожарогасителни средства”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-23 08:00:1423.10.2017 08:00ПРЕГЛЕД
JFC-2017-067„Авариен ремонт на сграда №18(склад за вещево,вещево-хранително,химическо,строително имущество и аксиденция)чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-17 08:58:1917.10.2017 08:58ПРЕГЛЕД
JFC-2017-066,,Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34 по обособени позиции”чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-10-16 18:37:5916.10.2017 18:37ПРЕГЛЕД
JFC-2017-065„Доставка на строително имущество и материали по обособени позиции”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2017-10-16 18:37:2916.10.2017 18:37ПРЕГЛЕД
JFC-2017-064Електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-16 08:10:1516.10.2017 08:10ПРЕГЛЕД
JFC-2017-063„Доставка на моторни триони, храсторези, косачки, уреди за обдухване на листа и оборудване за тях”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-16 08:07:2016.10.2017 08:07ПРЕГЛЕД
JFC-2017-062„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-12 10:40:5212.10.2017 10:40ПРЕГЛЕД
JFC-2017-061„Консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-12 10:31:1812.10.2017 10:31ПРЕГЛЕД
JFC-2017-060„Софтуер за сървърни системи, осигуряващи провеждането на съвместни симулационни учения”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-12 10:22:1812.10.2017 10:22ПРЕГЛЕД
JFC-2017-059„Консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер, който не са включени в рамкови споразумения на ЦООП”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-10-12 10:12:2312.10.2017 10:12ПРЕГЛЕД
JFC-2017-058„Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-10 15:38:3210.10.2017 15:38ПРЕГЛЕД
JFC-2017-057„Електроуслуги”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-10-09 14:11:0209.10.2017 14:11ПРЕГЛЕД
JFC-2017-056"Авариен ремонт на сграда № 95 "Кухня" на военно формирование 32450-Мокрен"чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-06 14:00:5006.10.2017 14:00ПРЕГЛЕД
JFC-2017-055"Разпокриване на двускатен покрив с площ 460 (четиристотин и шестдесет) м²., с височина на било 11 (единадесет) м., демонтаж и изграждане на нова подпокривна конструкция"чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-06 08:19:4506.10.2017 08:19ПРЕГЛЕД
JFC-2017-054„Електроматериали, принадлежности и други /вкл. ел. табла/”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-06 08:12:5806.10.2017 08:12ПРЕГЛЕД
JFC-2017-053„Доставка на автоматичен апарат за дестилация на нефтопродукти”чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от ЗОП 2017-10-03 18:16:2703.10.2017 18:16ПРЕГЛЕД
JFC-2017-052"Ремонт на покривната хидроизолация на сграда № 29 (склад за боеприпаси) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражица"чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-10-02 08:07:4802.10.2017 08:07ПРЕГЛЕД
JFC-2017-051„Абонаментно поддържане и ремонт на пожароизвестителна инсталация в сградата на бул. „Ген. Тотлебен” №34” по реда на чл. 148, ал. 1, т. 5 от ЗОП, със стойност по чл. 20, ал. 1, т.4, б. „д” от ЗОП2017-09-19 10:22:1319.09.2017 10:22ПРЕГЛЕД
JFC-2017-050„Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-09-18 12:03:2318.09.2017 12:03ПРЕГЛЕД
JFC-2017-049„Доставка на строително имущество и материали ”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2017-09-07 16:14:0807.09.2017 16:14ПРЕГЛЕД
JFC-2017-048„ПРИБОРИ ЗА ГСМ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-09-05 10:42:3205.09.2017 10:42ПРЕГЛЕД
JFC-2017-047„ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-09-05 08:40:3405.09.2017 08:40ПРЕГЛЕД
JFC-2017-046"Доставка на тракторна косачка"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-31 16:41:1431.08.2017 16:41ПРЕГЛЕД
JFC-2017-045"Доставка на материали за безопасни условия на труд"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-28 08:59:2328.08.2017 08:59ПРЕГЛЕД
JFC-2017-044„Консултантска услуга по чл. 166 от Закона на устройство на територията /ЗУТ/, упражняване на строителен надзор за изграждане на предпазна козирка на входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. „Ген. Тотлебен” №34”чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-08-23 17:06:0323.08.2017 17:06ПРЕГЛЕД
JFC-2017-043„Техническо обслужване на трафопост № 2 с диспечерско наименование ТП „ВП База 248” и ремонт на разединителнител за открит хоризонтален монтаж РОС във военно формирование 52370-Негушево”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-23 10:42:0223.08.2017 10:42ПРЕГЛЕД
JFC-2017-042„Доставка на резервни части и консумативи за невоенна (автомобилна, инженерна, товарно-разтоварна и др.) техника по обособени позиции”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2017-08-18 15:29:1518.08.2017 15:29ПРЕГЛЕД
JFC-2017-041„Закупуване на тоалетна хартия”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-18 09:05:0418.08.2017 09:05ПРЕГЛЕД
JFC-2017-040„Изграждане на предпазна козирка над входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. „Тотлебенчл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-08-17 17:56:0417.08.2017 17:56ПРЕГЛЕД
JFC-2017-039„Материали за безопасни условия на труд” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-10 23:32:1810.08.2017 23:32ПРЕГЛЕД
JFC-2017-038„Доставка на строителни материали” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-27 07:47:2127.07.2017 07:47ПРЕГЛЕД
JFC-2017-037 „Доставка на материали за безопасни условия на труд”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-20 15:24:0220.07.2017 15:24ПРЕГЛЕД
JFC-2017-036„Авариен ремонт на покрива на сграда № 27 (гаражи) във ВР № 1014 на бул. „Ген. Тотлебен” №34” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-07-13 16:08:2513.07.2017 16:08ПРЕГЛЕД
JFC-2017-035„Превоз на личен състав до месторабота и обратно по обособени позиции“Открита процедура2017-07-14 16:48:4014.07.2017 16:48ПРЕГЛЕД
JFC-2017-034"Доставка на различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-11 08:48:0511.07.2017 08:48ПРЕГЛЕД
JFC-2017-033"Доставка на уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-05 16:46:4005.07.2017 16:46ПРЕГЛЕД
JFC-2017-032„Пълно техническо обследване на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-03 12:31:4403.07.2017 12:31ПРЕГЛЕД
JFC-2017-031„Доставка и монтаж на абонатна станция за отоплителната инсталация”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-28 20:15:0828.06.2017 20:15ПРЕГЛЕД
JFC-2017-030"Доставка на офис оборудване/обзавеждане"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-26 16:09:5626.06.2017 16:09ПРЕГЛЕД
JFC-2017-029"Поддръжка и ремонт на хардуер и периферни устройства"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-26 16:03:4726.06.2017 16:03ПРЕГЛЕД
JFC-2017-028"Коктейли и протоколни зареждания във връзка с провеждането на многонационално учение SABER GUARDIAN 2017"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-15 09:30:5715.06.2017 09:30ПРЕГЛЕД
JFC-2017-027„Ремонт на фасадата на сграда № 70 „Хотел” във военно формирование 32450-Мокрен”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-06-14 09:11:1614.06.2017 09:11ПРЕГЛЕД
JFC-2017-026„Уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-12 16:44:5112.06.2017 16:44ПРЕГЛЕД
JFC-2017-025Авариен ремонт на сграда № 61 „Централна вишка” във ВР 1699 на военно формирование 32450-Мокрен”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-06-06 10:22:5806.06.2017 10:22ПРЕГЛЕД
JFC-2017-024„Абонаментно поддържане на копирна и офис техника”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-31 11:52:1531.05.2017 11:52ПРЕГЛЕД
JFC-2017-023„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2017-05-29 16:55:2529.05.2017 16:55ПРЕГЛЕД
JFC-2017-022"Авариен ремонт на сграда № 5 „Административна сграда” във ВР №1057 на военно формирование 54300 – София"чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-05-23 15:28:1523.05.2017 15:28ПРЕГЛЕД
JFC-2017-021"Доставка на инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-23 13:57:1323.05.2017 13:57ПРЕГЛЕД
JFC-2017-020„Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34 по обособени позиции” чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-05-22 16:38:0122.05.2017 16:38ПРЕГЛЕД
JFC-2017-019„ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-09 16:59:3409.05.2017 16:59ПРЕГЛЕД
JFC-2017-018„Резервни части за средства за механизация на товаро - разтоварните работи”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-02 17:26:0302.05.2017 17:26ПРЕГЛЕД
JFC-2017-017„Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-02 17:24:2002.05.2017 17:24ПРЕГЛЕД
JFC-2017-016"Авариен ремонт на сграда № 47 (склад № 2) във ВР 1291 на военно формирование 26910 – Радко Димитриево"чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-05-02 09:30:3502.05.2017 09:30ПРЕГЛЕД
JFC-2017-015 „Моторни триони, храсторези, косачки, уреди за обдухване на листа и оборудване за тях ”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-04-26 09:46:3026.04.2017 09:46ПРЕГЛЕД
JFC-2017-014„Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-25 08:53:2525.04.2017 08:53ПРЕГЛЕД
JFC-2017-013"Доставка на ветеринарно-медицински продукти, лабораторно оборудване и консумативи"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-18 16:17:1018.04.2017 16:17ПРЕГЛЕД
JFC-2017-012"Доставка на резервни части и консумативи за моторни храсторези"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-13 11:43:5813.04.2017 11:43ПРЕГЛЕД
JFC-2017-011"Доставка на моторни триони и храсторези"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-13 11:41:0113.04.2017 11:41ПРЕГЛЕД
JFC-2017-010„Доставка и монтаж на прикачни гребла за снегорини”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-12 11:23:5712.04.2017 11:23ПРЕГЛЕД
JFC-2017-009„Доставка и монтаж на водоструйни машини”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-12 11:09:3612.04.2017 11:09ПРЕГЛЕД
JFC-2017-008„Уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-12 11:06:4912.04.2017 11:06ПРЕГЛЕД
JFC-2017-007„Сключване на рамково споразумение за охрана на войскови имоти на военни формирования от състава на Съвместното командване на силите по обособени позиции”Открита процедура2017-04-10 17:30:1910.04.2017 17:30ПРЕГЛЕД
JFC-2017-006„Доставка и монтаж на преградно пано за фитнес зала”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-03-30 15:57:2830.03.2017 15:57ПРЕГЛЕД
JFC-2017-005„ Електроуслуги”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-03-28 15:36:3028.03.2017 15:36ПРЕГЛЕД
JFC-2017-004Договор за поддръка на автомобилна техника по особени позицииОткрита процедура по ЗОП2017-03-14 16:07:5014.03.2017 16:07ПРЕГЛЕД
JFC-2017-003„Актуализация и поддръжка на счетоводни програми за нуждите на военно формирование 28130 – Стражицачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-02-02 16:33:2602.02.2017 16:33ПРЕГЛЕД
JFC-2017-002„ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-01-26 15:32:1226.01.2017 15:32ПРЕГЛЕД
JFC-2017-001Договор за куриерски и пощенски услугичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-01-05 16:22:0005.01.2017 16:22ПРЕГЛЕД