АФГАНИСТАН
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
Участието ни в Афганистан започва в операцията на НАТО за подпомагане на сигурността в Афганистан (ISAF), като от края на 2014 г.  операцията се трансформира в мисията на НАТО „Решителна подкрепа” и може да се раздели на следните етапи: 1. Първи етап – „Участие с взвод за санитарна обработка” – от месец февруари 2002 до август 2003 г., през който са участвали Първи, Втори и Трети военни контингенти в състав от 23 до 31 военнослужещи. През този етап в операцията "Трайна свобода" (Operation Enduring Freedom - OEF) в Афганистан, Българската армия участва с три групи инструктори, общо 45 военнослужещи: Първа група в периода от юли 2003 г. до януари 2004 г. – 20 военнослужещи, Втора група в периода януари - юли 2004 г. – 18 военнослужещи, и Трета група в периода от юли 2004 г. до януари 2005 г. – 7 военнослужещи. 2. Втори етап – „Участие с механизиран взвод” – от месец август 2003 г. до месец август 2005 г., през който са участвали Четвърти, Пети, Шести и Седми военни контингенти в състав от 45 до 55 военнослужещи. 3. Трети етап – „Участие с ... още