АФГАНИСТАН
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ
Участието ни в Афганистан започва в операцията на НАТО за подпомагане на сигурността в Афганистан (ISAF), като от края на 2014 г.  операцията се трансформира в мисията на НАТО „Решителна подкрепа” и може да се раздели на следните етапи: 1. Първи етап – „Участие с взвод за санитарна обработка” – от месец февруари 2002 до август 2003 г., през който са участвали Първи, Втори и Трети военни контингенти в състав от 23 до 31 военнослужещи. През този етап ... още