АФГАНИСТАН
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Участието на Въоръжените сили на Република България в операцията на ISAF започва през месец февруари 2002 г. и завършва в края на 2014 г., като условно може да бъде подразделено на 7 етапа.

Първи етап: „Участие с взвод за санитарна обработка” – от месец февруари 2002 г. до месец август 2003 г. През този етап се ротират три български военни контингента в състав от 23 до 31 военнослужещи.

Втори етап: „Участие с механизиран взвод” – от месец август 2003 г.  до месец август 2005 г. През този етап се ротират четири български военни контингента в състав от 45 до 55 военнослужещи.

Трети етап: „Участие с механизиран/охранителен взвод, отделение Военна полиция, военномедицински екипи, група за управление на летище Кабул и щаб на многонационална бригада” - от месец август 2005 г. до месец юни 2008 г. В етапа се ротират осем български военни контингента в състав от 75 до 152 военнослужещи. През този етап командването на бригадата от Международните сили за поддържане на сигурността в Кабул  е възложено на бригаден генерал Нейко Ненов. По същото време ръководството на международното летище в Кабул е възложено на екип от Военновъздушните сили на Република България.

Четвърти етап: „Участие с механизирана рота, охранителна рота на летище Кандахар, отделение Военна полиция, военномедицински екипи, група на летище Кабул” - от месец май 2007 г. до месец октомври 2009 г. През този етап се ротират общо четири български контингента. През този етап в периода от месец май 2007 г. до месец юни 2008 г. в операцията участват паралелно механизирани роти (в състава на Италианската бойна група – общо 5 роти) и механизиран взвод, който прекратява участието си в края на периода.

От месец юни 2007 г. започна изпълнението на задачи допълнително и контингент в Кандахар в състав: рота за охрана на летище Кандахар,  национален елемент, като личният състав на ротата е увеличен с 20 военнослужещи през месец ноември 2007 г., с 50 военнослужещи през месец август 2008 г. и с 30 военнослужещи през 2009 г.

Пети етап: „Участие с механизирана рота на летище Кабул, охранителна рота на летище Кандахар, отделение Военна полиция, военномедицински екипи, група на летище Кабул” - от 2009 г. до 2013 г., през който участват общо 7 български военни контингенти с числен състав, нараснал до 630 военнослужещи.

От месец януари 2009 г. участвахме и в задачата по подготовка на Афганистанската национална армия с Оперативна група за обучение и връзка (ОГОВ - OMLT). По-късно от месец септември 2010 г. увеличаваме участието си с още три ОГОВ, а от месец май 2011 г. развръщаме на театъра на операцията в Кандахар и Екип от старши съветници в състав до 10 военнослужещи.

Шести етап: „Участие с Национален елемент, четири Екипа от съветници, отделение Военна полиция, военномедицински екип, щабни офицери и охранителна рота на летище Кандахар”, от месец февруари 2013 г. до края на  2014 г. От м. юни 2014 г. екипите от съветници се трансформираха в един, който започна изпълнение на задачи по съветване на афганистанските партньори от 205 корпус на Афганистанската национална армия.

Допълнително участие

Участие с Провинциален екип за възстановяване в Пол е Кхумри

В изпълнение на Решение на Министерския съвет на Република България от месец февруари 2007 г. стартирахме това участие в рамките на операцията на Международните сили за поддържане на сигурността до февруари 2009 г., когато то бе прекратено. В тази операция Българската армия взема участие с 10 военнослужещи.

Участие на Българската армия в операция "Трайна свобода" (Operation Enduring Freedom - OEF) на армията на САЩ в Афганистан

В операцията "Трайна свобода" (Operation Enduring Freedom - OEF) в Афганистан Българската армия участва с три групи инструктори, общо 45 военнослужещи. През 2005 г.  приключихме участието си в тази операция.

Участие в полицейската мисия на Европейския съюз (EUPOL - European Union Police Mission) в Афганистан с военнослужещи от служба „Военна полиция”

В тази мисия участвахме от 22.02.2010 г. до 31.12.2016 г., с офицери от служба „Военна полиция“ и Военна академия „Г. С. Раковски“.

Участие в мисията на НАТО „Решителна подкрепа“, в Афганистан

От началото на 2015 г. операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF) се трансформира в небойната мисия на НАТО „Решителна Подкрепа”. Участието на войските от НАТО се трансформира, като всички държави намалиха броя на  участниците си в мисията, в това число и  Р България. Основните задачи се сведоха до съветване и подпомагане на държавните институции и Афганистанските сили за сигурност и отбрана. Отговорността за сигурността в страната бе прехвърлена изцяло на Афганистанската държава.

Първи етап: „Участие с Национален елемент, взвод за охрана на КПП-4 на летище Кандахар” (трансформиран в Група за охрана от март 2017 г.), екип от съветници към 205 корпус на Афганистанската национална армия и щабни офицери в щаба на мисията, от началото на 2015 г. до началото на 2018 г..

Втори етап: Участие с Национален елемент, рота за охрана на КПП-4 и вътрешния периметър на летище Кандахар”, екип от съветници към 205 корпус на Афганистанската национална армия и щабни офицери, от началото на 2018 г. до момента.

Оценки за участието на българските военнослужещи от коалиционните партньори

От началото на участието си и в момента българските военнослужещи проявяват отговорност и съпричастност към местното население, изпълнявайки задачите си съгласно оперативните планове, стандартните оперативни процедури и правилата за поведение, като издигат авторитета на Българската армия и на Република България. Оценките, които коалиционните и афганистанските партньори дават за представянето на българските формирования са изключителни високи и показват, че българските военнослужещи успешно се справят със задълженията си и допринасят за повишаване на сигурността в Афганистан и в света като цяло.

Текущо участие в мисията на НАТО "Решителна подкрепа" (МНРП) От началото на 2018 г. участието на въоръжените сили на Република България в МНРП е както следва: 1. В район Кабул: щабни офицери в щаба на мисията; 2. В район Кандахар: Национален елемент, рота за охрана на КПП-4 и вътрешния периметър на летище Кандахар, щабни офицери и екип от съветници. ОБЩО В АФГАНИСТАН – до 160 ВОЕННОСЛУЖЕЩИ.