БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
Въоръжените сили на Република България стартират участието си в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО (SFOR - Stabilisation Force) през месец юни 1997 г. Това е най-продължителната ни операция, в която участваме и сега. До момента в операцията са участвали: 1.  Инженерен контингент: - от юни 1997 г. до ноември 2001 г., Българската армия участва  в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО (SFOR - Stabilisation Force) с инженерен контингент в състава на холандския контингент. Общо са взели участие 270 военнослужещи. 2. Механизирани и лекопехотни взводове: - от ноември 2001 г. до април 2005 г. БА участва с механизиран взвод в състава на холандската пехотна рота. Участвали са общо 238 военнослужещи. - от април 2005 г. операцията на Стабилизиращите сили на НАТО се трансформира в операция на Европейския съюз „АЛТЕЯ” (EUFOR - European Union Force), в следствие на което механизираният взвод се трансформира в лекопехотен взвод. Участвали са общо 72 военнослужещи. Общо в състава на механизираните и лекопехотните взводове са взели участие 310 военнослужещи. 3. ... още
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ
От месец септември 2012 г. Въоръжените сили на Република България участват в операцията на Европейския съюз "АЛТЕЯ" (Operation Althea) с оръжие и техника, както следва: военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури; рота и национален поддържащ елемент на командващия на операцията в състава на Междинния резерв; Към настоящия момент, на основание последващи изменения и допълнения на решение № 484/14.06.2012 г. с РМС № 390/17.05.2016 г., РМС № 691/ 09.11.2017 г., РМС № 757/08.12.2017 г., въоръжените сили на Република България участват в операцията на Европейския съюз (ЕUFOR) в Босна и Херцеговина - „АЛТЕА”, с оръжие и техника, както следва: - военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури – с 11 военнослужещи; - рота и национален поддържащ елемент – до 140 военнослужещи (112 военнослужещи и 1 цивилен служител) и до 40 единици военна техника, в състава на Междинния резерв. Развръщането на ротата и на националния поддържащ елемент на територията на Босна и Херцеговина ще се извършва след постъпило искане от командващия на операцията. Общо в операциите на НАТО и ЕС в ... още