БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ

От месец септември 2012 г. Въоръжените сили на Република България участват в операцията на Европейския съюз "АЛТЕЯ" (Operation Althea) с оръжие и техника, както следва:

  • военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури;
  • рота и национален поддържащ елемент на командващия на операцията в състава на Междинния резерв;

Развръщането на ротата и на националния поддържащ елемент на територията на Босна и Херцеговина ще се извършва след постъпило искане от командващия на операцията.

Общо в операциите на НАТО и ЕС в Босна и Херцеговина до месец март 2013 г. са участвали 3447 военнослужещи и цивилни служители, от които 205 жени.

Въоръжените сили на Република България стартират участието си в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО (SFOR - Stabilisation Force) през месец юни 1997 г. Това е най-продължителната ни операция, в която участваме и сега. До момента в операцията са участвали:    1.  Инженерен контингент: - от юни 1997 г. до ноември 2001 г., Българската армия участва  в операцията на Стабилизиращите ... още