БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Въоръжените сили на Република България стартират участието си в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО (SFOR - Stabilisation Force) през месец юни 1997 г. Това е най-продължителната ни операция, в която участваме и сега. До момента в операцията са участвали:

   1.  Инженерен контингент:

- от юни 1997 г. до ноември 2001 г., Българската армия участва  в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО (SFOR - Stabilisation Force) с инженерен контингент в състава на холандския контингент.

Общо са взели участие 270 военнослужещи.

   2. Механизирани и лекопехотни взводове:

- от ноември 2001 г. до април 2005 г. БА участва с механизиран взвод в състава на холандската пехотна рота.

Участвали са общо 238 военнослужещи.

- от април 2005 г. операцията на Стабилизиращите сили на НАТО се трансформира в операция на Европейския съюз „АЛТЕЯ” (EUFOR - European Union Force), в следствие на което механизираният взвод се трансформира в лекопехотен взвод.

Участвали са общо 72 военнослужещи.

Общо в състава на механизираните и лекопехотните взводове са взели участие 310 военнослужещи.

   3. Транспортен взвод:

- от юли 1998 г. до януари 2001 г. в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО (SFOR - Stabilisation Force) участва транспортен взвод от БА.

Общо са взели участие 150 военнослужещи.

   4. Охранителна рота:

- от януари 2002 г. до юли 2005 г. БА участва в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО (SFOR - Stabilisation Force) с охранителна рота - за охрана на щаба на SFOR в база „Бутмир”, Сараево.

Общо са взели участие 1134 военнослужещи.

   5. Група за връзка и наблюдение (LOT):

- от октомври 2005 г. военнослужещи от БА участват в състава на холандските Групи за връзки и наблюдение.

- БА пое самостоятелно управление на Група за връзки и наблюдение от месец юли 2006 г.  до месец август 2011 г., когато участието приключва.

Общо в Групите за връзки и наблюдение са участвали 104 военнослужещи.

   6. Лекопехотна рота за охрана на база „Бутмир”, в Сараево:

- от месец юли 2006 г. е развърната лекопехотна рота за охрана на база „Бутмир” в Сараево за контрол на автомобилния и пешеходния трафик на входовете и изходите на базата и осигуряване на пропускателния режим в сградата на щаба на EUFOR (European Union Force) и NATO.

Участието на лекопехотната рота приключва през месец септември 2012 г., като общо са участвали 1170 военнослужещи.

От месец септември 2012 г. Въоръжените сили на Република България участват в операцията на Европейския съюз "АЛТЕЯ" (Operation Althea) с оръжие и техника, както следва: военнослужещи в щаба на операцията и подчинените структури; рота и национален поддържащ елемент на командващия на операцията в състава на Междинния резерв; Развръщането на ротата и на националния поддържащ елемент на територията на Босна и ... още