ЧЕРНО МОРЕ
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ

От началото на 2009 г. дейността на Оперативна група за черноморско сътрудничество BLACKSEAFOR е замразена след събитията между Русия и Грузия през 2008 г.

Black Sea Naval Force (BLACKSEAFOR) е създаден в началото на 2001 г. с участници Република Турция, Република България, Румъния, Украйна, Русия и Грузия. Споразумението за създаването на BLACKSEAFOR е подписано в гр. Истанбул, Република Турция, на 2 април 2001 г. Първоначалната цел на BLACKSEAFOR е сътрудничество в областта на сигурността и стабилността в района на Черно море и извън него, укрепване на приятелството и добросъседските отношения между регионалните членки, както и повишаване на ... още