ЧЕРНО МОРЕ
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Black Sea Naval Force (BLACKSEAFOR) е създаден в началото на 2001 г. с участници Република Турция, Република България, Румъния, Украйна, Русия и Грузия. Споразумението за създаването на BLACKSEAFOR е подписано в гр. Истанбул, Република Турция, на 2 април 2001 г.

Първоначалната цел на BLACKSEAFOR е сътрудничество в областта на сигурността и стабилността в района на Черно море и извън него, укрепване на приятелството и добросъседските отношения между регионалните членки, както и повишаване на оперативната съвместимост между военноморските сили на черноморските държави участнички.

Оперативна група за черноморско сътрудничество BLACKSEAFOR за първи път е активирана в гр. Гюлджук, Република Турция, за времето от 27.09.2001 г. до 16.10.2001 г. под турско командване, като всяка една държава участва с по един кораб в Оперативна група за черноморско сътрудничество BLACKSEAFOR.

Второто активиране се проведе през август 2002 г. в гр. Севастопол, Украйна, под командването на Украйна.

Третата активация се проведе от 03.08.2003 г. до 31.08.2003 г. под командването на Република България.

Първата фаза на четвъртата активация се проведе от 05.08.2004 г. до 27.08.2004 г. под командването на Грузия. Втората фаза на четвъртата активация се проведе от 04.04.2005 г. до 27.04.2005 г.

След четвъртата активация се прие Оперативна група за черноморско сътрудничество BLACKSEAFOR да се активира на две фази в годината през месеците април и август в рамките на до един месец.

От началото на 2009 г. дейността на Оперативна група за черноморско сътрудничество BLACKSEAFOR е замразена след събитията между Русия и Грузия през 2008 г.