EU NAVFOR IRINI
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
ЕС стартира операция IRINI за прилагане на оръжейното ембарго спрямо Либия IRINI: Нова мисия на ЕС за наблюдение на оръжейното ембарго, наложено на Либия от ООН Европейският съюз увеличава усилията си за прилагане на оръжейното ембарго на ООН спрямо Либия, като по този начин допринася за мирния процес в страната чрез стартирането на нова военна операция по линия на ОПСО (обща политика за сигурност и отбрана) в Средиземноморието. Днес Съветът прие решение за започване на операция EUNAVFOR MED IRINI. Само политически решения и пълното спазване на оръжейното ембарго на ООН ще доведат до решение на кризата в Либия. Но дипломацията не може да се увенчае с успех, освен ако е подкрепена от действия. Тази операция ще бъде от съществено значение и ще има ясен принос за утвърждаването на мира в непосредственото ни съседство чрез трайно прекратяване на огъня.
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ
Въоръжените сили на Република България участват с един офицер от ВМС на длъжност „Офицер за връзка между командващ на операцията и Военния секретариат на ЕС (OLS/1 Liaison officer to EUMS)” в оперативния щаб на операцията на Европейския съюз в централната част на Средиземно море (EU NAVFOR MED) във Военния секретариат на Европейския съюз в гр. Брюксел, Кралство Белгия.