EU NAVFOR SOPHIA
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
В изпълнение на Решение № 577 от 31.07.2015 г. на Министерския съвет на Република България за разрешаване участието в операцията на Европейския съюз в централната част на Средиземно море (EUNAVFOR MED) от 17.09.2015 г. въоръжените сили на Република България участват с един офицер от ВМС на длъжност „Офицер за връзка между командващ на операцията и Военния секретариат на ЕС (OLS/1 Liaison officer to EUMS)” в оперативния щаб на операцията на Европейския съюз в централната част на Средиземно море (EU NAVFOR MED SOPHIA) във Военния секретариат на Европейския съюз в гр. Брюксел, Кралство Белгия. До момента са извършени три ротации на длъжността.
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ
EUNAVFOR MED операция SOPHIA стартира на 22 юни 2015 г. като част от цялостния подход на ЕС към миграцията и беше окончателно прекратена на 31 март 2020 г.