ГАЛЕРИЯ
Националният военен учебен комплекс „Чаралица” участва в XVI международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 22”, 02.06.2022 г.
resize_20220602042906_received_743422450405634.jpeg_-_nov.jpegresize_20220602042935_received_576133670696944.jpegresize_20220602043003_received_295626892785978.jpegresize_20220602043023_received_696954828256328.jpegresize_20220602043043_received_1054417595498491.jpegresize_20220602043102_received_2120730581420773.jpegresize_20220602043125_received_3327993697428604.jpeg