ГАЛЕРИЯ
Сертификация на ротата за железопътни превози в гарнизон Бургас, декларирана за участие в колективната отбрана на НАТО, 21 -22.10.2020 г.
resize_20201022052827_9.jpgresize_20201022052851_4.jpgresize_20201022052917_7.jpgresize_20201022052936_6.jpgresize_20201022053005_8.jpgresize_20201022053025_2.jpgresize_20201022053045_1.jpgresize_20201022053138_11.jpg