ГРУЗИЯ
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ

От началото на мисията през месец март 2008 г. до момента в Грузия са участвали 76 военнослужещи. 

Към 26.01.2021 г. Българската армия участва в Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия с 5 наблюдатели, като същите са включени в състава на Administrative Boundary Team. Основната задача на българските наблюдатели е участие в патрулирането по Административната гранична линия на Грузия с Абхазия, в зоната на отговорност на полевите офиси „Гори”, „Мтсхета” и „Зугдиди”, съвместно с представители на МВР, наблюдение, докладване и установяване на връзки с местните власти и действащите в района международни организации. На 29.01.2021 г. предстои прекратяване на участието в мисията на един военнослужещ, а на 04.02.2021 г. предстои командироването на 1 нов наблюдател.

Национален командир е полковник Георги Маргитин.

В изпълнение на Решение № 613/25.09.2008 г., допълнено с Решение № 412/29.05.2009 г. и изменено с Решение № 616/07.09.2010 г. на Министерския съвет на Република България от месец септември 2008 г. участваме с 4 наблюдатели, а от месец февруари 2009 г. българското участие е увеличено на 12 наблюдатели, които са разположени в три полеви офиса „Зугдиди”, „Гори”, „Мтскхета”.