ГРУЗИЯ
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ

Към 20.03.2013 г. участваме в Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia - European Union Monitoring Mission in Georgia) с наблюдатели, разположени в три полеви офиса „Зугдиди”, „Гори” и „Мтскхета”. Българските наблюдатели изпълняват задачи по патрулиране в зоната на операцията, наблюдение, докладване и установяване на връзки с местните власти и действащите в района международни организации. Досега са извършени 7 ротации.

До момента в Мисията на Европейския съюз за наблюдатели в Грузия (EUMM Georgia - European Union Monitoring Mission in Georgia) са участвали  66 български офицери.

В изпълнение на Решение на Министерския съвет на Република България от месец септември 2008 г. Българската армия участва в Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia - European Union Monitoring Mission in Georgia) с 4 военнослужещи, като наблюдатели. От месец февруари 2009 г. българското участие е увеличено на 12 наблюдатели.