ИРАК
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
     Нашето участие  в Ирак се основава на решения на 39-то и 40-то Народно събрание на Република България и заповедите на министъра на отбраната на Република България и началника на Генералния щаб на Българската армия, съгласно които формирования (батальони и роти) от Българската армия участваха в операцията на Многонационалните коалиционни сили за следвоенното възстановяване и стабилизиране на Ирак (SFIR).      1. Първи етап – Участие на български военен контингент, в състав пехотен батальон, в операцията на коалиционните сили за Стабилизиране и възстановяване в Ирак (SFIR) - от юли 2003 г. до 31.12.2005 година. В този период участваха последователно 5 български пехотни батальона, с продължителност 6 месеца всеки един. Около две години и половина продължи мисията на петте български пехотни батальона в операцията на коалиционните сили по поддържане на мира и сигурността в Ирак. За това време бяха извършени пет ротации в базите „КИЛО”, „ИНДИЯ” и „ЕКО” на ... още
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ
  През месец декември 2011 г. Република България прекрати участието на български военнослужещи в тази операция.