ИРАК
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
Участие в мисия на НАТО в Ирак. 1. Първи етап – Участие на български военен контингент (пехотен батальон) в операцията на коалиционните сили за „Стабилизиране и възстановяване в Ирак (SFIR) - от юли 2003 г. до 31.12.2005 г. С Решение на 39-то Народно събрание на Република България, се разрешава участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак – “Стабилизиране и възстановяване”, изпращането и разполагането на пехотен батальон от Българската армия за участие в следвоенното възстановяване и стабилизиране на Ирак с обща численост до 500 военнослужещи, които се ротират на 6 месеца. 2. Втори етап – Участие на български военен контингент (рота) в хуманитарната мисия по охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера „Ашраф”. С решение на 40-то Народно събрание на Република България е разрешено изпращане на български военен контингент в състав до 155 военнослужещи, от които рота за охрана до 155 военнослужещи и национален поддържащ елемент до 35 военнослужещи за охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера „Ашраф” в Ирак, като част от ... още