ИСТОРИЯ

Създаването на Съвместното командване на силите е значима стъпка по пътя на развитие на Българската армия, продиктувана от новите задачи, поставени за изпълнение пред нея, приемането на Република България за пълноправен член на НАТО през 2004 г. и създаването на отговаряща командна структура.

На 15.10.2004 г. на основание заповед на министъра на отбраната на Република България е формирано Съвместното оперативно командване (СОК), като за командващ е назначен генерал – майор Кольо БЪЧВАРОВ.

От 01.07.2011 г. на базата на Съвместното оперативно командване и Щаба по осигуряване и поддръжка е създадено Съвместното командване на силите (СКС). Това бе продиктувано от промените, настъпили в командните структури на НАТО и в изпълнение на плана за развитие на БА.

Основни задачи на СКС са командването и управлението на Българската армия, планирането и воденето на операции на територията на страната и извън нея на оперативно ниво, както и логистичното осигуряване на БА.

Съвместното командване на силите се състои от ръководство и щаб с отдели и самостоятелни сектори.

В шестгодишната история на Съвместното оперативно командване командващи са били:

1. Генерал-майор Кольо Бъчваров – от 03.05.2004 г. до 25.04.2006 г.

2. Генерал-майор Ангел Златилов – от 25.04.2006 г. до 01.06.2008 г.

3. Генерал-лейтенант Галимир Пехливанов – от 01.06.2008 г. до 01.07.2009 г.

4. Генерал-лейтенант Атанас Самандов – от 01.07.2009 г. до 30.06.2011 г.

От създаването на Съвместното командване на силите на 01.07.2011 година командващи са:

1. Генерал-лейтенант Атанас Самандов от 01.07.2011 г. до 18.09.2014 г.

2. Контраадмирал Георги Мотев от 18.09.2014 г. до 21.02.2015 г. - Временно изпълняващ длъжността командващ на Съвместното командване на силите

3. Генерал-майор Златко Златев от 21.02.2015 г. до 30.06.2015 г. - Временно изпълняващ длъжността командващ на Съвместното командване на силите

4. Генерал-лейтенант Любчо Тодоров от 01.07.2015 г.

Съвместното командване на силите е самостоятелно юридическо лице и има право да възлага и реализира обществени поръчки и търгове.