НОВИНИ
Завърши многонационалното компютърно-подпомагано командно-щабно учение „Balkan Bridges - 2019“

„Ние имаме нужда да се опознаем един с друг, преди да имаме нужда един от друг. Това отново, категорично заяви командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров по време на церемонията по закриване на учението днес, 04.10.2019 г. , на Националния военен учебен комплекс „Чаралица”.  Тези думи се превърнаха не само в мото на учението, но те се затвърдиха и с положителните резултати от съвместните усилия по време на петдневното многонационално компютърно-подпомагано командно-щабно учение „Balkan Bridges - 2019“. Той изрази своето задоволство от отличната комуникация и сътрудничеството между участниците от 9-те балкански държави и многонационалната бригада „Югоизточна Европа”, не само в заключителната фаза на учението, но и по време на планирането и подготовката му.

Генерал–лейтенант Любчо Тодоров лично връчи сертификати за успешно участие на офицера ръководещ учението бригаден генерал Валентин Кръстев, директора на учението полковник Пламен Йорданов, съдиректорите  - полковник Мико Бранкович от Сърбия и полковник Бюлент Касъм от Турция, командирите на многонационалната бригада Югоизточна Европа и Центъра за подготовка на специалисти – бригаден генерал Тудорика Петраке и полковник Любомир Вачев.

Генерал-лейтенант Тодоров изказа благодарност на участниците от Центъра за съвместна подготовка на силите на НАТО – Битгошч, Полша и Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия за изключителното им съдействие за тестването и развитието на информационата мрежа за подготовка и провеждане на учения на страните от Югоизточна Европа (SEETN), както и на офицерите от Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО.

 

„Благодарим за отличната организация по планирането и провеждането на учението, за създадените условия и възможността да се прилагат процедурите на НАТО при планиране и ръководене на операции от всички участващи нации. България показа изключително домакинство и добросъседство, което може да бъде за пример”. Това, от своя страна каза командирът на многонационалната бригада „Югоизточна Европа” бригаден генерал Тудорика Петраке.

„Ние участвахме за първи път в такова международно компютърно подпомагано командно-щабно учение. Благодарим на Съвместното командване на силите за поканата да бъдем част от този международен форум и за подкрепата, която ни оказаха по време на всички фази на учението. За нас това беше безценен опит и възможност да прилагаме процедурите на НАТО по планиране и водене на операция, и начин да повишим оперативната ни съвместимост с нашите съюзници и партньори”, подчерта полковник Любомир Вачев, командир на Центъра за поготовка на специалисти – Сливен. 

Всички участници получиха сертификати и снимка за спомен от участието си в учението „Balkan Bridges - 2019“.

 


Многонационалното командно-щабно компютърно-подпомагано учение „Balkan Bridges“ се проведе от 30 септември до 4 октомври 2019 г. в Националния военен учебен комплекс „Чаралица” в рамките на инициативата на началниците на отбраната/началниците на генералните щабове на Балканските държави за повишаване на сътрудничеството в региона. В него участваха близо 200 военнослужещи от страните по инициативата - Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Черна Гора, Румъния, Сърбия, Северна Македония и Турция, многонационалната бригада „Югоизточна Европа”, Щабния елемент за интегриране силите на НАТО, Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия и Центъра за съвместна подготовка на НАТО в Бидгошч, Полша. От българска старана участваха представители от Дирекция ,, Операции и подготовка”, Съвместното командване на силите, щаба на Сухопътните войски и Центъра за поготовка на специалисти , 24 авиобаза – Кумово, Военна академия „Г. С.Раковски”, НВУ ,,Васил Левски”, Служба ,,Военна полиция“, Военномедицинска академия.

Командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров представи пред личния състав новия началник на Центъра за наблюдение и контрол на радиационна, химическа, биологическа и екологическа обстановка полковник Гено Игнатов.  Със заповед на министъра на отбраната той е повишен във звание полковник и назначен на  новата длъжност от 1 юли 2020 година Актът за приемане и сдаване на длъжността „Началник на Център за наблюдение и контрол на радиационна, ... още
Съвместното командване на силите отбеляза своя празник днес, 1 юли 2020 г., с ограничен личен състав и при стриктно спазване на мерките за физическа дистанция с цел недопускане на разпространение на вируса COVID-19. В обръщението си, командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров изрази своята искрена благодарност за достойната служба, професионализма и старанието, чувството за дълг и отговорност, които личния състав на СКС и подчинените военни формирования ... още
В Мобилната комуникационно-информационна система от началото на седмицата стартира едномесечен курс „Начална военна подготовка“  - І модул при стриктно спазване на епидемиологичните мерки за защита от COVID-19. В курса са включени 30 новоназначени военнослужещи от 8 подчинени формирования на Съвместното командване на силите в гарнизоните София и Бургас. Подготовката е част от първоначалното обучение на новоприетите военнослужещи и неговата цел е да формира у тях трайни ... още
Военнослужещите от 32-ра Група за контрол на придвижването от състава на 30-ти отряд за контрол на придвижването проведоха сертификационно тактико-специално учение  „MC_EX_TRANSPORTER_2020“, за времето от 16 до 18 юни 2020 година. Целта бе да се извърши национална сертификация, като се провери и оцени готовността на формированието за  дежурство в състава на усилениет силите за отговор на НАТО (еNRF) през 2021 г. Всички дейности се извършваха при строго спазване на ... още
На 19 юни през 1918 г. със заповед на Министъра на отбраната на войната № 279 се разкрива първия щаб за военен химик. Тази дата е приета за начало на създаването на Химически войски в Българската армия. По-късно през 1994 година министъра на отбраната обявява 19 юни за ден на военния химик.  Започвайки от 1918 година до днес, Химически войски непрекъснато са се развивали, усъвършенствували структурно, в техническо и оперативно-тактическо отношение. През изминалите десет десетилетия, ... още
СКС В МЕДИИТЕ