ИРАК
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ
Участие в мисия на НАТО в Ирак. 1. Първи етап – Участие на български военен контингент (пехотен батальон) в операцията на коалиционните сили за „Стабилизиране и възстановяване в Ирак (SFIR) - от юли 2003 г. до 31.12.2005 г. С Решение на 39-то Народно събрание на Република България, се разрешава участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак – “Стабилизиране и възстановяване”, изпращането и разполагането на пехотен батальон от ... още