ИРАК
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ

  През месец декември 2011 г. Република България прекрати участието на български военнослужещи в тази операция.

     Нашето участие  в Ирак се основава на решения на 39-то и 40-то Народно събрание на Република България и заповедите на министъра на отбраната на Република България и началника на Генералния щаб на Българската армия, съгласно които формирования (батальони и роти) от Българската армия участваха в операцията на Многонационалните коалиционни сили за следвоенното възстановяване и стабилизиране на Ирак (SFIR).      1. Първи етап – Участие на български ... още