ИРАК
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Участие в мисия на НАТО в Ирак.

1. Първи етап – Участие на български военен контингент (пехотен батальон) в операцията на коалиционните сили за „Стабилизиране и възстановяване в Ирак (SFIR) - от юли 2003 г. до 31.12.2005 г.

С Решение на 39-то Народно събрание на Република България, се разрешава участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак – “Стабилизиране и възстановяване”, изпращането и разполагането на пехотен батальон от Българската армия за участие в следвоенното възстановяване и стабилизиране на Ирак с обща численост до 500 военнослужещи, които се ротират на 6 месеца.

2. Втори етап – Участие на български военен контингент (рота) в хуманитарната мисия по охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера „Ашраф”.

С решение на 40-то Народно събрание на Република България е разрешено изпращане на български военен контингент в състав до 155 военнослужещи, от които рота за охрана до 155 военнослужещи и национален поддържащ елемент до 35 военнослужещи за охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера „Ашраф” в Ирак, като част от Многонационалните коалиционни сили в Ирак в съответствие с Резолюция 1637 на Съвета за сигурност на ООН с личното си оръжие за срок до месец юни 2008 г.

3. Трети етап – Участие на български военен контингент (рота) по охрана на задържани лица, преминаващи програма за реинтеграция в обществото в база „Кропър”- Багдад -  от 15 юни 2008 г. до 31 декември 2008 г.

С решението на 40-то Народно събрание на Република България се разреши участието в операцията на Многонационалните коалиционни сили в Ирак на контингент от Българската армия в състав до 155 военнослужещи с личното си оръжие за изпълнение на задачи по охрана на задържани лица, преминаващи програма за реинтеграция в обществото в база „Кропър”- Багдад, за времето от 15 юни до 31 декември 2008 г.

4. Четвърти етап – Участие с  двама офицери в щаба на мисията от началото на 2009 г. до 21.12.2011 г.

С решение на министерския съвет № 751/19.10.2018 г. се разреши участието на четирима военнослужещи от въоръжените сили на Република България в небойната мисия на НАТО в Ирак (NATO Mission Iraq - NMI). Страната ни реализира това решение с участието на двама офицери в щаба на мисията, считано от началото на 2019 г.

Поради влошената обстановка по сигурността в Ирак в началото на месец февруари 2020 г., по решение на командването на мисията се наложи евакуиране на българските военнослужещи на територията на Кувейт, а в последствие и до Република България, с което българското участие в мисията беше прекратено до създаване на благоприятни условия и вземане на решение от командването на мисията за неговото възобновяване.

Допълнително, поради отпадането на една от двете длъжности, заемани от български военнослужещи, българското участие в мисията се редуцира до 1 (един) военнослужещ.

След взето решение от командването на NMI, със заповед на министъра на отбраната № OX-673/20.08.2020 г. беше организирано повторното развръщане на българското участие в мисията от 24.01.2021 г.