КОНТАКТИ

 

1606 ГР. СОФИЯ
БУЛ. "ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН" №34
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 46430

 

КАНЦЕЛАРИЯ НА КОМАНДВАЩИЯ НА СКС
тел. (02) 92 22 706
факс (02) 92 22 799
e-mail:  jfc@armf.bg


ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
тел. (02) 92 22 880
факс (02) 92 23 966