КОНТАКТИ

 

1606 ГР. СОФИЯ
БУЛ. "ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН" №34
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 46430

КАНЦЕЛАРИЯ НА КОМАНДВАЩИЯ НА СКС
тел. (02) 92 22 701
факс (02) 92 22 799
e-mail:  jfc@armf.bg

ДОГОВОРИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
тел. (02) 92 22 880
факс (02) 92 23 966

ОПЕРАТИВЕН АРХИВ НА БА
тел. (02) 92 23 380
тел. (02) 92 23 381
тел. (02) 92 23 382
факс (02) 92 23 396