КОСОВО
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
На основание Конституцията на Република България с Решение на  XXXVIII Народно събрание на Република България се ратифицира Споразумение между Република България и НАТО за участие в състава на Международните сили за сигурност в Косово - KFOR (Kosovo Forces) с инженерен контингент в състав инженерно-строителен взвод от Българската армия с личното си оръжие и техника. Участието започва през месец февруари 2000 г., като до месец юни 2001 г. инженерно-строителният взвод е самостоятелно подразделение в състава на Първи холандски инженерно-възстановителен батальон. От месец юни 2001 г. до месец май 2006 г. е преподчинен на усиления германски инженерен батальон от Многонационална бригада „Югозапад”. От месец май 2006 г. инженерно-строителният взвод е трансформиран в инженерен взвод и преподчинен на Многонационалната инженерна рота от състава на Многонационални оперативни сили „Юг”. Същият изпълнява задачи по инженерно ... още
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ
  Към месец март 2013 г. Българската армия участва в операцията на KFOR (NATO Mission in Kosovo) с контингент в състав от 11 военнослужещи.   Основните цели на българското участие в операцията на Международните сили за сигурност в Косово са: Разширяване на сътрудничеството на Българската армия с армиите от страните-членки на НАТО; Утвърждаване на авторитета на Република България и Българската армия, като надежден партньор в рамките на Северноатлантическия договор при провеждане на  операции по поддържане на мира; Изучаване опита на Въоръжените сили на другите страни-участнички в операцията на KFOR при провеждането на операции по поддържане на мира и постигане на оперативна и тактическа съвместимост; Планиране и провеждане на подготовката на Косовските сили за сигурност.