КОСОВО
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
От 15 януари 2000 г. български военни наблюдатели започват да участват и в мисията на ООН по опазване на мира в Косово (UNMIK). От 28.01.2000 г., на основание Конституцията на Република България с Решение на  XXXVIII Народно събрание на Република България се ратифицира Споразумение между Република България и НАТО за участие в КФОР, като се дава съгласие за участието на инженерно-строителен взвод от Българската армия с обща численост до 40 военнослужещи в състава на Многонационалните сили за стабилизиране в Косово. Участието на взвода започва от 09.02.2000 г. и до 03.06.2001 г. инженерно-строителният взвод е самостоятелно подразделение в състава на 1-ви холандски инженерно-възстановителен батальон. От 03.06.2001 г. до 08.05.2006 г. взвода е в състава на усиления германски инженерен батальон от Многонационалната бригада „Югозапад”. От 08.05.2006 г. в състава на Многонационалната инженерна рота на Многонационални оперативни сили „Юг” под турско командване. От 10.04.2001 г., съставът на инженерния контингент от Българската армия е увеличен до 45 военнослужещи и е разрешено допълнително на 10 военнослужещи ... още
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ
Текущото участие на Република България в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) е с контингент от до 30 (тридесет) военнослужещи. Допълнително се поддържат в готовност рота и национален поддържащ елемент за развръщане в състава на Силите на оперативния резерв на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) и в Силите на оперативния резерв на операцията на ЕС ALTHEA (EUFOR) – общо до 140 военнослужещи с необходимото въоръжение и техника. Република България се включи в инициативата по създаване на многонационален щаб на 2-ри батальон от състава на Силите на оперативния резерв (в състава на който е българската рота), като държавите участнички в батальона ще домакинстват на ротационен принцип неговото разполагане. Участието ни в този щаб ще бъде с до 10 военнослужещи. Към настоящия момент разрешеното участие в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) е с общо до 180 (сто и осемдесет) военнослужещи с необходимото въоръжение и техника.