КОСОВО
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ

  Българската армия участва в операцията на KFOR (NATO Mission in Kosovo) с контингент в състав от 23 военнослужещи.

  Основните цели на българското участие в операцията на Международните сили за сигурност в Косово са:

  • Разширяване на сътрудничеството на Българската армия с армиите от страните-членки на НАТО;
  • Утвърждаване на авторитета на Република България и Българската армия, като надежден партньор в рамките на Северноатлантическия договор при провеждане на  операции по поддържане на мира;
  • Изучаване опита на Въоръжените сили на другите страни-участнички в операцията на KFOR при провеждането на операции по поддържане на мира и постигане на оперативна и тактическа съвместимост;
  • Планиране и провеждане на подготовката на Косовските сили за сигурност.

 

На основание Конституцията на Република България с Решение на  XXXVIII Народно събрание на Република България се ратифицира Споразумение между Република България и НАТО за участие в състава на Международните сили за сигурност в Косово - KFOR (Kosovo Forces) с инженерен контингент в състав инженерно-строителен взвод от Българската армия с личното си оръжие и техника. Участието започва през месец февруари 2000 ... още