КОСОВО
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ

Текущото участие на Република България в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) е с контингент от до 30 (тридесет) военнослужещи.

Допълнително се поддържат в готовност рота и национален поддържащ елемент за развръщане в състава на Силите на оперативния резерв на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) и в Силите на оперативния резерв на операцията на ЕС ALTHEA (EUFOR) – общо до 140 военнослужещи с необходимото въоръжение и техника.

Република България се включи в инициативата по създаване на многонационален щаб на 2-ри батальон от състава на Силите на оперативния резерв (в състава на който е българската рота), като държавите участнички в батальона ще домакинстват на ротационен принцип неговото разполагане. Участието ни в този щаб ще бъде с до 10 военнослужещи.

Към настоящия момент разрешеното участие в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) е с общо до 180 (сто и осемдесет) военнослужещи с необходимото въоръжение и техника.

От 15 януари 2000 г. български военни наблюдатели започват да участват и в мисията на ООН по опазване на мира в Косово (UNMIK). От 28.01.2000 г., на основание Конституцията на Република България с Решение на  XXXVIII Народно събрание на Република България се ратифицира Споразумение между Република България и НАТО за участие в КФОР, като се дава съгласие за участието на инженерно-строителен взвод от Българската армия с обща численост до 40 военнослужещи в състава на Многонационалните ... още