КОСОВО
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

На основание Конституцията на Република България с Решение на  XXXVIII Народно събрание на Република България се ратифицира Споразумение между Република България и НАТО за участие в състава на Международните сили за сигурност в Косово - KFOR (Kosovo Forces) с инженерен контингент в състав инженерно-строителен взвод от Българската армия с личното си оръжие и техника.

Участието започва през месец февруари 2000 г., като до месец юни 2001 г. инженерно-строителният взвод е самостоятелно подразделение в състава на Първи холандски инженерно-възстановителен батальон.

От месец юни 2001 г. до месец май 2006 г. е преподчинен на усиления германски инженерен батальон от Многонационална бригада „Югозапад”.

От месец май 2006 г. инженерно-строителният взвод е трансформиран в инженерен взвод и преподчинен на Многонационалната инженерна рота от състава на Многонационални оперативни сили „Юг”. Същият изпълнява задачи по инженерно осигуряване действията на Многонационални оперативни сили „Юг" до месец декември 2009 г., когато прекратява участието си в операцията.

От месец април 2001 г. с Решение на Народното събрание на Република България съставът  на инженерния контингент от Българската армия в операцията на НАТО в Косово е увеличен и е разрешено допълнително на военнослужещи да заемат длъжности в щаба на KFOR.

От месец октомври 2004 г. български военнослужещи заемат отделни длъжности в щаба на KFOR в Прищина.

От месец юни 2005 год., в Поддържащото командване на KFOR в град Солун, Гърция, на ротационен принцип с едногодишен мандат е командирован офицер от Българската армия, който след три ротации прекратява участието си в операцията през месец декември 2009 г. 

 От месец май 2008 г. военнослужещи от Българската армия участваха в Екип по изграждане на силите и в Тренировъчна група, които след три извършени ротации, прекратиха участието в операцията, през месец декември 2009 г. 

До края на месец януари 2013 г. в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово са участвали  908 военнослужещи, от които 233 офицери, 290 сержанти и 385 войници.

  Българската армия участва в операцията на KFOR (NATO Mission in Kosovo) с контингент в състав от 23 военнослужещи.   Основните цели на българското участие в операцията на Международните сили за сигурност в Косово са: Разширяване на сътрудничеството на Българската армия с армиите от страните-членки на НАТО; Утвърждаване на ... още