ЛИБИЯ
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ

   Няма участие на този етап.

   Основна задача е извършване на контрол на корабоплаването.

   Задачи:

  • Патрулиране в заповядан район и контрол на корабоплаването в международни води пред територията на Либия;
  • Участие в изграждането и поддържането на ясна картина за надводната и въздушна обстановка в зоната на операцията;
  • Разкриване и следене на цели от списъка на кораби със специален интерес за операцията и по заповед извършване на бординг, отклоняване или задържане;
  • Проверка, отклонение и/или задържане на плавателни съдове и отвеждането им в определено пристанище.
  • Осигуряване подходите към определени пристанища, наблюдение и доклад за малки бързо движещи се цели, които са заплаха за корабите на НАТО или извършващи минна постановка пред входа на пристанищата.
В съответствие с приетите резолюции № 1970 и № 1973 от 2011 г. на Съвета за сигурност на ООН за защита на цивилните граждани и на зоните с цивилно население в Либийската арабска джамахирия от заплахи за нападение и за налагане на оръжейно ембарго срещу Либия на 22 март 2011 г. Северноатлантическият съвет на НАТО (NAC) одобрява Изпълнителна директива на Оперативния план (OPLAN) за провеждане на операцията на НАТО “Обединен защитник” (“още