ЛИВАН
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

UNIFIL MAROPS е първата морска операция, провеждана от многонационални сили под егидата на ООН и според целите си е операция за контрол на корабоплаването в изпълнение клаузите на Резолюция 1701 (2006), приета от Съвета за сигурност на ООН на заседание № 5511 от 11 август 2006 г. Основната цел на операцията е недопускане на нерегламентиран внос през териториалните води на Ливан на оръжие, боеприпаси и свързаните с тях материали. Провеждането на операцията продължава и в момента.

Фрегата „Дръзки” с екипаж от 140 човека взе участие във Военноморския компонент на операцията от 15 октомври до 15 декември 2006 г.

   Няма участие на този етап.    Основна задача е извършване на контрол на корабоплаването.    Допълнителни задачи: Приемане на информация за местоположението и действията на други кораби и авиация на НАТО и UNIFIL; Приемане на информация за търговски кораби, представляващи потенциални цели от информационната система на НАТО; Наблюдение на морските превози и контрол на корабоплаването в заповядания район.