ЛИВАН
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

UNIFIL MAROPS е първата морска операция, провеждана от многонационални сили под егидата на ООН и според целите си е операция за контрол на корабоплаването в изпълнение клаузите на Резолюция 1701 (2006), приета от Съвета за сигурност на ООН на заседание № 5511 от 11 август 2006 г. Основната цел на операцията е недопускане на нерегламентиран внос през териториалните води на Ливан на оръжие, боеприпаси и свързаните с тях материали

За времето от 15 октомври до 15 декември 2006 г. във Военноморския компонент на операцията участава Фрегата „Дръзки” с екипаж от 140 човека  със основна задача - Наблюдение на морските превози и контрол на корабоплаването в заповядания район.

 Операцията е прекратена.