МАЛИ
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
На 06.02.2013 г. Министерският съвет на Република България приема решение за изпращането на медицински екип от Въоръжените сили на Република България с личното си въоръжение и екипировка в Мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на Мали (EUTM Mali - European Union Training Mission Mali).
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ
Медицински екип от 4 военнослужещи от Въоръжените сили на Република България с личното си въоръжение и екипировка. Целта на мисията е с помощта на специалистите от страните-членки на ЕС да се подготвят и обучат националните сили за сигурност и армията на Мали. С участието си в EUTM Mali (European Union Training Mission Mali) нашата страна демонстрира своята ангажираност към общите усилия на Европейския съюз за дълготрайно решаване на кризата в Мали. Участието ни ще допринесе за изпълнението на дадения от Съвета за сигурност на ООН мандат и ще е в съответствие с изразената международна воля и демонстрираното единство на съюзниците за постигане на целите на мисията.