МИСИЯ

МИСИЯ

Съвместното командване на силите (СКС) е функционално интегрирана структура на оперативно ниво за командване, управление и ръководство на Българската армия за изпълнение на пълния спектър от мисии на Въоръжените сили на Република България