МИСИЯ

МИСИЯ

Съвместното командване на силите (СКС) е функционално интегрирана структура на оперативно ниво за планиране и провеждане на съвместни операции, по трите мисии на въоръжените сили на Република България (ВС на Р България), за администриране и национален контрол на военните формирования, участващи в операции и мисии извън територията на страната.