МАЛИ
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ

От началото на мисията през месец март 2013 г. до момента в Мали са участвали 98 военнослужещи (медици). 

Към 26.01.2021 г.  въоръжените сили на Република България участват в операцията на ЕС с медицински екип от 4 военнослужещи в медицинския щаб на операцията, разположен в Бамако, в състав 1 офицер и 3 сержанти, като ротацията се провежда през 4 месеца. Задачите на българския контингент в Мали са свързани с медицинско осигуряване (Роля 1) при ликвидиране на последствията от терористични актове в района на Бамако (Мали), свързани с евакуация, сортиране на пострадали и определяне на приоритетите за указване на медицинска помощ, следене, обобщаване и анализиране на информацията за обстановката и евентуалните признаци за наличие на начални симптоми на вируса ”EVD”.

В периода 05-11.03.2021 г. предстои ротацията на 25 с 26 медицински екип.

Национален командир на българския контингент за операцията на Европейския съюз в Мали е лейтенант Петко Гинев.

С Решение № 79 от 07 февруари 2013 г., Министерският съвет на Република България приема решение за изпращането на медицински екип Роля 1 (4 военнослужещи) от Въоръжените сили на Република България с личното си въоръжение и екипировка в Мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на Мали (EUTM Mali - European Union Training Mission Mali). Целта на мисията е с помощта на специалистите от страните-членки на ЕС да се подготвят и обучат националните сили за сигурност и армията ... още