МАЛИ
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ

Медицински екип от 4 военнослужещи от Въоръжените сили на Република България с личното си въоръжение и екипировка.

Целта на мисията е с помощта на специалистите от страните-членки на ЕС да се подготвят и обучат националните сили за сигурност и армията на Мали.

С участието си в EUTM Mali (European Union Training Mission Mali) нашата страна демонстрира своята ангажираност към общите усилия на Европейския съюз за дълготрайно решаване на кризата в Мали. Участието ни ще допринесе за изпълнението на дадения от Съвета за сигурност на ООН мандат и ще е в съответствие с изразената международна воля и демонстрираното единство на съюзниците за постигане на целите на мисията.

На 06.02.2013 г. Министерският съвет на Република България приема решение за изпращането на медицински екип от Въоръжените сили на Република България с личното си въоръжение и екипировка в Мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на Мали (EUTM Mali - European Union Training Mission Mali).