НОВИНИ
113 години Военнотранспортни органи в Българската армия

30-ти отряд за контрол на придвижването, с командир подполковник Иван Петров отбелязва днес, 12 ноември, своя професионален празник и 113 години от създаването на военнотранспортните органи на Българската армия.

В поздравлението си  към личния състав, командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров изрази, от свое име и от името на ръководството на СКС уважение и благодарност към неуморния труд, неизчерпаемата енергия и професионализма на военнослужещите при изпълнението на ежедневните им нелеки и сложни задачи. „Във всеки един момент от войсковия живот вие изпълнявате реални дейности по организиране и координиране на придвижването и транспорта на оперативно ниво, което поставя на изпитание Вашия професионализъм и изисква добра координация, много усилия и себеотдаване. Завоюваният авторитет не само в редовете на Българската армия, но и сред нашите партньори от НАТО, държавната и местна администрация е безспорен и заслужава нашето признание“, подчерта генерал-лейтенант Тодоров.

По случай празника, и за постигнати отлични резултати, проявен  професионализъм на високо ниво и инициативност при изпълнение на служебните си задължения, от министъра на отбраната господин Красимир Каракачнов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов бяха наградени с предметна награда „Боздуган-сувенир на поставка“ подполковник Петър Георгиев и подполковник Владислав Спиридонов – главни експерти в сектор „Придвижване и транспортиране“ в отдел „Логистика“ на Съвместното командване на силите.

Командващият на СКС, от своя страна удостои с предметни награди военнослужещи от отряда и подчинените му групи в Горна Оряховица и Пловдив  - старши лейтенант Виктория Петрова, старши сержант Янчо Куманов, старши сержант Екатерина Вълчева, ефрейтор Тодор Алексиев и с  „Грамота“  - капитан Георги Веселинов, старши сержант Йово Мутафчиев, старши сержант Веселин Златанов, старши сержант Иван Ангелов, младши сержант Ивелина Георгиева, младши сержант Иван Николов.

Началото на Военнотранспортните органи е поставено с Указ No 190 от 31.12.1907 година на княз Фердинанд и Заповед No 446 на Военното ведомство от 12.11.1907 година, когато в оперативното отделение на щаба на армията е разкрита секция “Военни съобщения”, за да координира и организира превозването на войски и товари.       През годините на своето съществуване военно транспортните органи, доказаха голямото си значение при осигуряване на бойните действия в годините на военни действия и по-късно за осигуряване войсковия живот на армията.

В периода от 1992 до 2005 г. военнотранспортните органи преминават през редица организационно-щатни промени. Създава се  Военно транспортен отдел и седем военнотранспортни служби дислоцирани в градовете София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна, Бургас и Русе.  

С решение на Народното събрание от 01.04.2000 г. се създават Първи и Втори транспортни полкове разположени в градовете София и Варна, по-късно предислоцирани в гр. Бургас.

От 01.09.2005 г. се създават нови структури на военнотранспортните органи:

          - Щаб за контрол на придвижването – гр. София и четири Групи за контрол на придвижването дислоцирани в градовете София, Пловдив, Горна Оряховица и Бургас. Щабът за контрол на придвижването и подчинените му групи успешно преминават няколко национални и международни сертификации,  което им дава способността да работят в международна среда.

От м. декември 2018 година 30-ти Щаб за контрол на придвижването е с нова организационно-щатна структура и се преименува в 30-ти Отряд за контрол на придвижването.

Днес, военно транспортните органи са един от основните стълбове в логистичната структура на БА. Дейността на формированието и подчинените му групи за контрол на придвижването е свързана с организиране изпълнението на гранични и митнически процедури на национални и съюзнически контингенти, участващи в операции на НАТО, съвместни подготовки и многонационални учения провеждани на територията на страната и в чужбина, във взаимодействие с ГД „Гранична полиция”-МВР, Агенция „Митници”-МФ, МВнР.

Осъществява също контрол по натоварване/разтоварване и укрепване на товарите и техниката на формированията от БА  и страните членки на Алианса при транспортиране с ЖП и морски транспорт, координиране на придвижванията на извънгабаритна техника и товари, и товаро-разтоварните дейности с националните и местните власти, Агенция „Пътна инфраструктура”-МТИТС, НКЖИ, БДЖ „Товарни превози” в помощ на формированията в Българската армия и страните членки на НATO и страни - партньори.

От началото на тази година до края на м. октомври Военнотранспортните органи обработиха 1274 автомобилни транспорта - повече  от 2000 транспортни средства и 1985 души личен състав, 470 полета с които са транспортирани  1520 души, 12 морски транспорта , 47 железопътни ешелона и транспорти, с над 7000 тона товари.

Наред с изпълнение на тези задачи, органите за контрол на придвижването участваха в осигуряването на редица учения, проведени на и извън територията на страната, част от които са съвместната подготовка на Силите за специални операции и Военновъздушните сили „Тракийско лято”, многонационалната летателна тренировка „Тракийска пепелянка”, националното военноморско учение „Бриз 2020”, в което участваха сили и средства от още девет страни членки на НАТО. Подготвени бяха документите за транспортирането на военнослужещите и техника за участие в международни учения „Seа Breеze 2020” в Украйна, „Nusret” в Турция и други.


 

Командирът на Втори свързочен батальон на НАТО подполковник Робърт Топър посети  Националния мобилен модул по КИС на НАТО (DCM-F) на 26 и 27 октомври 2020 година. Подполковник Топър беше посрещнат от командира на DCM-F майор Калоян Стоянов, като двамата обсъдиха подготовката и участието на българските военнослужещи в предстоящите учения и операции на НАТО през следващата година.  Поводът за визитата бе провеждащото се на територията на пункта за постоянна дислокация на DCM-F, ... още
Ротно тактико-специално учение на тема „Действие на военното формирование по оказване на логистична поддръжка на компонентите на Съвместните сили в хода на операцията за защита на териториалната цялост и осигуряване провеждането на съюзна операция” се проведе в района на военно формирование 48940 – Бургас на 21 и 22 октомври 2020 г. Проверка и оценката на бойните способности на формированието, декларирано за участие в колективната отбрана на НАТО беше извършена от комисия ... още
Във връзка с провеждания от Съвместното командване на силите конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ-669/19.08.2020 г., Ви уведомяваме, че времето за провеждане на конкурса от 09.11.2020 г. до 13.11.2020 г. се променя за периода от  07.12.2020 г. до 11.12.2020 г. включително. Структурите на Централното военно окръжие до ... още
Курс за обучение на експерти по ЯХБЗ от Българската армия и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, организиран от Съвместното командване на силите, се проведе с любезното домакинство на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE).  Обучението беше планирано във връзка с проектите за модернизация във Въоръжените сили на Република България с цел осигуряване на оперативна и ... още
СКС В МЕДИИТЕ