НОВИНИ
Командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров бе удостоен с най-високото отличие на Националния военноисторически музей – „Почетен знак на НВИМ“.
 
В тържествена обстановка днес, 19 август 2021 г., директорът на Националния военноисторически музей доц. д-р Соня Пенкова връчи почетния знак на музея, с миниатюра и грамота на генерал-лейтенант Тодоров, израз на признателност и уважение за дългогодишната съвместна дейност и взаимопомощ между двете институции.
Госпожа Пенкова изказа своята благодарност за безрезервната и непрекъсната подкрепа на СКС в лицето на командващия генерал-лейтенант Любчо Тодоров за опазване на историческото наследството с военен профил, за подпомагане дейността на музея в добър вид на техниката и снабдяването му с излизащата от употреба военна техника и въоръжение.
„Когато има разбиране и желание за помощ от конкретната личност, нещата се получават“, подчерта г-жа Пенкова и изрази надежда, че съвместното сътрудничество със СКС ще продължи и занапред.
„За мен е висока чест да ми бъде връчен този почетен знак, израз на колегиалност и успешна съвместна дейност. Още повече, че и в момента в подчиненото ни военното ни формирование в гр. Ловеч съхраняваме и опазваме 75 единици военна техника и експонати, които са обявени от вас, по смисъла на закона за културното наследство за движима културна ценност. Съвместно, ние имаме задачата да опазваме военно-историческото наследство на България. Затова с удоволствие приемам този знак, атестат за нашите безрезервни грижи за военно-историческото наследство“, каза от своя страна генерал-лейтенант Любчо Тодоров.
Ако не помним това, което е написано в историята, няма да имаме вектор, отправна точка накъде да вървим. В това е голямата стойност историческото наследство и вие сте хората, които трябва да го развивате и съхранявате за поколенията, подчерта в заключение генерал-лейтенант Тодоров.
Той връчи на директора на НВИМ плакет на Съвместното командване на силите от името на „Командващ на СКС“ , който също се превръща в част от историческото наследство с военен профил, предвид престоящите структурни промени.

 

На 16 септември 2021 г. в Съвместното командване на силите (СКС) бе дадено началото на учебно-методическият сбор на главния сержант старшина Петър Симеонов с главни сержанти от пряко подчинените на СКС формирования. Сборът беше открит от заместник-командира на Съвместното командване на силите бригаден генерал Васил Лазаров, който акцентира върху обучението и подготовката на сержантите и изграждането им като способни лидери. Той подчерта ролята на главните сержанти при подпомогане на ... още
Тържествен ритуал по полагане на военна клетва за вярност към народа и Родината от новоназначени войници в Мобилна КИС се проведе на 2 септември 2021 г. Двадесет и осем военнослужещи прекрачиха прага на военното формирование за първи път в края на м. юли тази година, след проведен конкурс. Ритуалът по полагане на военна клетва започна с посрещане на бойното знаме на формированието. Клетвата бе ръководена от ВРИД командира на Мобилната КИС майор Даниел Димчев. Началникът на щаба на ... още
Ротация на българския военен контингент в операцията на Европейския съюз „Алтеа“ в Босна и Херцеговина се извърши в района на база Бутмир, Сараево. Новият национален командир, той и заместник-началник на щаба на операцията полковник Иван Иванов от Дирекция „Логистика“ на Щаба на отбраната прие правомощията от полковник Атанас Бакалов. По време на процеса на ротацията новият контингент се запозна с обстановката и изпълнението на задачите в района на ... още
Днес, 31 август 2021 г. в Съвместното командване на силите, в присъствието на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и комисията по приемане и сдаване, с председател заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков, беше подписан акта за сдаване и приемане на длъжността „Командващ на Съвместното командване на силите“ между генерал-лейтенант Любчо Тодоров и генерал-майор Валери Цолов и акта за сдаването и преподчиняването на военни формирования от ... още
“В днешния празничен ден, в който отбелязваме 40-годишнина от създаването на Националния военен учебен комплекс „Чаралица”,  засвидетелствам моето, и на ръководството на Съвместното командване на силите, уважение и признание за вашата дейност по подготовката на щабовете и формированията от всички нива с използване на системи за моделиране и симулации”, с тези думи започна приветствието си командващият генерал-лейтенант Любчо Тодоров на тържественото честване на ... още
СКС В МЕДИИТЕ