НОВИНИ
Завърши тренировката с органите от Автоматизирана информационна система „Преслав”

Тренировка на тема “Действие на органите от АИС „Преслав” в осигуряването на Съвместни сили, при преодоляване на последиците от използване на оръжия за масово унищожение и крупни промишлени аварии при подготовка, и провеждане на операция по защита на Република България“ се проведе в периода  23 и 24 септември 2021 г, под ръководството на Съвместното командване на силите.

 По време на тренировката бяха активирани и трите подсистеми на АИС „Преслав”  : анализ и обработка на информацията; подсистемата за радиационно и химическо разузнаване  и подсистемата за лабораторен анализ и екологически контрол.

Участваха общо 114 специалисти, военнослужещите и цивилни служители, от „Център за наблюдение и контрол на радиационна, химическа, биологическа и екологическа обстановка”; Главен разчетно-информационен център на Сухопътните войски; Главен разчетно-информационен център на Военноморските сили; Секция фактически, метеорологични и ЯХБ данни в Метеорологичен център на Военновъздушните сили и Разчетно-информационните групи на формированията от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и Съвместното командване на специалните операции.

 През първия ден бяха отработени действията на органите на АИС „Преслав” по изясняване и оценка на създадената ядрена обстановка, вследствие на нанесени въздействия с ядрено оръжие, действие на формированията за земно и въздушно радиационно и химическо разузнаване при провеждане на радиационно разузнаване и действията на отделенията за анализ и контрол при вземане на проби за радиологичен анализ от различни среди.

През втория ден формированията реагираха на 13 радиологични инциденти и 13 въздействия с химическо оръжие и химически инциденти (аварии).

При изпълнението на поставените задачи бяха оттренирани действията на органите на АИС „Преслав” по изясняване и оценка на химическа, радиологична и биологична обстановка, създадена в следствие на нанесени химически въздействия и възникнали радиологични събития, действията на формированията за земно и въздушно РХР при провеждане на радиационно и химическо разузнаване, и действията на отделенията за анализ и контрол при вземане на проби за химически анализ от различни среди.

Участващият в тренировката личен състав от подсистемата за анализ и обработка на информацията повиши подготовката си по изясняване и оценка на обстановката в резултат на нанесени удари с ядрено и химическо оръжие, възникнали радиологични и химически инциденти. Подобри се взаимодействието между отделните органи на АИС „Преслав” и се усъвършенства натренираността при изпълнение на стандартните оперативни процедури за предупреждаване и докладване.

Тържествен ритуал по сдаване и приемане на длъжността „Командир на Мобилна КИС“ се проведе на 7 октомври 2021 година, на строевия плац на формированието в Горна Малина.  В присъствието на командира на Съвместното командване на силите генерал-майор Валери Цолов, временно изпълняващият длъжността майор Даниел Димчев сдаде длъжността на полковник Теодор Тодоров. “Назначаването на полковник Тодоров на тази длъжност е израз на висока оценка от досегашната му дейност. ... още
На 16 септември 2021 г. в Съвместното командване на силите (СКС) бе дадено началото на учебно-методическият сбор на главния сержант старшина Петър Симеонов с главни сержанти от пряко подчинените на СКС формирования. Сборът беше открит от заместник-командира на Съвместното командване на силите бригаден генерал Васил Лазаров, който акцентира върху обучението и подготовката на сержантите и изграждането им като способни лидери. Той подчерта ролята на главните сержанти при подпомогане на ... още
Тържествен ритуал по полагане на военна клетва за вярност към народа и Родината от новоназначени войници в Мобилна КИС се проведе на 2 септември 2021 г. Двадесет и осем военнослужещи прекрачиха прага на военното формирование за първи път в края на м. юли тази година, след проведен конкурс. Ритуалът по полагане на военна клетва започна с посрещане на бойното знаме на формированието. Клетвата бе ръководена от ВРИД командира на Мобилната КИС майор Даниел Димчев. Началникът на щаба на ... още
Ротация на българския военен контингент в операцията на Европейския съюз „Алтеа“ в Босна и Херцеговина се извърши в района на база Бутмир, Сараево. Новият национален командир, той и заместник-началник на щаба на операцията полковник Иван Иванов от Дирекция „Логистика“ на Щаба на отбраната прие правомощията от полковник Атанас Бакалов. По време на процеса на ротацията новият контингент се запозна с обстановката и изпълнението на задачите в района на ... още
СКС В МЕДИИТЕ