НОВИНИ
Честване на Деня на органите за логистично осигуряване - 1 март

На тържествена церемония по случай 1 март – празник на логистиката в Българската армия командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров поздрави личния състав на отдел  „Логистика” и подчинените логистични формирования и даде висока оценка на тяхната дейност,

В своето приветствие генерал-лейтенант Тодоров заяви, че „логистиците от всички нива на управление на въоръжените сили се стараят да изпълняват професионално поставените пред тях задачи” и изрази своето и на ръководството на Съвместното командване на силите, уважение и признание за неуморния труд и положените от тях усилия. „По линия на логистичното осигуряване няма допуснато проваляне на мисия или неизпълнение на задача от военните формирования на територията на Република България и извън нея”, с удовлетворение допълни той.

„В своето съществуване до сега Българската армия е имала своя система за логистично осигуряване, която е осигурявала не самo успехите по бойните полета, но и ежедневната мирновременна дейност”.

Нашето съвремие, новите изисквания за способности  на Българската армия, стремежа за постигане на съвместимост на въоръжението и техниката със страните членки на НАТО, поставя нови предизвикателства пред органите за логистично осигуряване”, това каза в словото си по повод предстоящия празник началникът на отдел „Логистика” на Съвместното командване на силите полковник Тодор Радченков.

По повод празника генерал-лейтенант Тодоров награди с предметни награди личния състав на бригада „Логистика” с командир полковник Иван Сотиров, на 30 отряд за контрол на придвижването с командир подполковник Иван Петров и на Центъра за осигуряване с началник полковник Красимир Джуров. 

С предметни награди бяха отличени и полковник Радослав Денчев - началник на сектор „Продоволствено, вещево, КЕИ, ГСМ и метрологичен контрол” в отдел „Логистика” на Съвместното командване на силите, подполковник Валери Георгиев – главен експерт в отдел „Логистика” на Съвместното командване на силите,  подполковник Григор Григоров – началник на отделение „Финанси” във военно формирование 48960 – София, майор Павлин Павлов – старши експерт в отдел „Логистика” на Съвместното командване на силите, майор Костадин Гергинов – старши експерт в отдел Логистика” на Съвместното командване на силите, майор Руси Колев – старши експерт в отделение „Логистика” на военно формирование 22970 – София, старши сержант Владимир Донков – командир на отделение в „Цех за инженерно въоръжение” на военно формирование 22620 – София, цивилен служител Мая Тонова – главен специалист във „Финансова служба” на военно формирование 22970 – София.

За постигнати високи резултати в службата с грамоти и обявяване на благодарност бяха наградени военнослужещи и цивилни служители от Съвместното командване на силите и подчинените на военни формирования.

Във връзка с постигнати високи резултати при изпълнение на функционалните задължения по време на учението на НАТО – „TRIDEN JUNCTURE18”, командващият генерал-лейтенант Тодоров връчи от името на министъра на отбраната награден знак „За вярна служба под знамената” – IV степен на капитан Ангел Стефанов – началник на секция „Обработка на наземен транспорт” във военно формирование 14390 – Горна Оряховица, а със заповед на началника на отбраната бяха наградени с предметни награди старши сержант Веселин Златанов – старши специалист по отчета на личния състав и административно-строевите въпроси във военно формирование 14390 - Горна Оряховица, сержант Атанас Бочев – специалист по обработка на въздушен транспорт, той и шофьор в секция „Обработка на наземен транспорт” във военно формирование 14390 – Горна Оряховица, капитан Веселин Славов – специалист по гранични и митнически процедури в секция „Логистична подкрепа, гранични и митнически процедури” във военно формирование 14390 - Горна Оряховица, старши лейтенант Христиан Христов- специалист по обработка на въздушен транспорт в секция „Обработка на въздушен транспорт” във военно формирование 14390 – Горна Оряховица, лейтенант Найден Стойков – специалист по обработка на наземен транспорт в секция  „Обработка на наземен транспорт” във военно формирование 14390 – Горна Оряховица.

В края на своето слово, командващият генерал-лейтенант Любчо Тодоров пожела на военнослужещите и цивилните служители от логистичната система много здраве, сили и енергия за посрещане на новите предизвикателства в благородната им дейност по логистичното осигуряване на Въоръжените сили на Република България.

На 1 март се отбелязва и 19-та годишнина от създаването на Оперативния архив на Българската армия. По случай празника командващия на Съвместното командване на силите удостои с предметна награда личния състав на Оперативния архив с командир подполковник Васил Ангелов.

Учебно-методическият сбор беше открит от началника на щаба на Съвместното командване на силите бригаден генерал Валентин Кръстев, който подчерта значението на главните сержанти в структурата на Съвместното командване на силите и тяхната роля при подготовката и обучението на сержантите и войниците, поддържането на дисциплината, морала, уставните взаимоотношения и запазването традициите и нравите, установени в Българската армия и формированията, в които служат. В мероприятието, освен ... още
На 26 февруари 2019 г. в Съвместното командване на силите се проведе тържество по повод приключването на активната военна служба, освобождаването от длъжност и преминаването в запаса на полковник Ганчо Ганчев – началник на канцеларията на командващия на Съвместното командване на силите.  „Напускам Българската армия с вдигната глава. Горд съм с изминатия от мен път. На всички длъжности, които съм заемал, служих със съзнанието за изпълнение на поставените задачи, издигане ... още
Голям триумф бе вчерашния ден за  редник Красимир Анев. Той достигна нов връх в кариерата си като спечели златото на европейското първенство по биатлон в Минск-Раубичи (Беларус) в индивидуалната дисциплина на 20 километра. Анев направи само един пропуск при четирите си стрелби и измина трасето за 53:18.1 мин. Авансът му пред втория Тарей Бьо от Норвегия бе повече от 3 секунди. 31-годишният Красимир Анев има още в кариерата четири сребърни и четири бронзови медала. По повод ... още
Днес, 19 февруари 2019 г., стартира оперативния сбор на командващия на  Съвместното командване на силите (СКС). Темата върху която е фокусирано вниманието на участниците в сбора е „Предизвикателства при развитието на Съвместното командване на силите произтичащи от динамично променящата се среда за сигурност и ангажиментите към колективната отбрана” и е продиктувана от настъпилите стратегически промени в съвременния свят и влиянието, което те оказват върху националната ... още