НОВИНИ
Завърши многонационалното компютърно-подпомагано командно-щабно учение „Balkan Bridges - 2019“

„Ние имаме нужда да се опознаем един с друг, преди да имаме нужда един от друг. Това отново, категорично заяви командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров по време на церемонията по закриване на учението днес, 04.10.2019 г. , на Националния военен учебен комплекс „Чаралица”.  Тези думи се превърнаха не само в мото на учението, но те се затвърдиха и с положителните резултати от съвместните усилия по време на петдневното многонационално компютърно-подпомагано командно-щабно учение „Balkan Bridges - 2019“. Той изрази своето задоволство от отличната комуникация и сътрудничеството между участниците от 9-те балкански държави и многонационалната бригада „Югоизточна Европа”, не само в заключителната фаза на учението, но и по време на планирането и подготовката му.

Генерал–лейтенант Любчо Тодоров лично връчи сертификати за успешно участие на офицера ръководещ учението бригаден генерал Валентин Кръстев, директора на учението полковник Пламен Йорданов, съдиректорите  - полковник Мико Бранкович от Сърбия и полковник Бюлент Касъм от Турция, командирите на многонационалната бригада Югоизточна Европа и Центъра за подготовка на специалисти – бригаден генерал Тудорика Петраке и полковник Любомир Вачев.

Генерал-лейтенант Тодоров изказа благодарност на участниците от Центъра за съвместна подготовка на силите на НАТО – Битгошч, Полша и Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия за изключителното им съдействие за тестването и развитието на информационата мрежа за подготовка и провеждане на учения на страните от Югоизточна Европа (SEETN), както и на офицерите от Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО.

 

„Благодарим за отличната организация по планирането и провеждането на учението, за създадените условия и възможността да се прилагат процедурите на НАТО при планиране и ръководене на операции от всички участващи нации. България показа изключително домакинство и добросъседство, което може да бъде за пример”. Това, от своя страна каза командирът на многонационалната бригада „Югоизточна Европа” бригаден генерал Тудорика Петраке.

„Ние участвахме за първи път в такова международно компютърно подпомагано командно-щабно учение. Благодарим на Съвместното командване на силите за поканата да бъдем част от този международен форум и за подкрепата, която ни оказаха по време на всички фази на учението. За нас това беше безценен опит и възможност да прилагаме процедурите на НАТО по планиране и водене на операция, и начин да повишим оперативната ни съвместимост с нашите съюзници и партньори”, подчерта полковник Любомир Вачев, командир на Центъра за поготовка на специалисти – Сливен. 

Всички участници получиха сертификати и снимка за спомен от участието си в учението „Balkan Bridges - 2019“.

 


Многонационалното командно-щабно компютърно-подпомагано учение „Balkan Bridges“ се проведе от 30 септември до 4 октомври 2019 г. в Националния военен учебен комплекс „Чаралица” в рамките на инициативата на началниците на отбраната/началниците на генералните щабове на Балканските държави за повишаване на сътрудничеството в региона. В него участваха близо 200 военнослужещи от страните по инициативата - Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Черна Гора, Румъния, Сърбия, Северна Македония и Турция, многонационалната бригада „Югоизточна Европа”, Щабния елемент за интегриране силите на НАТО, Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия и Центъра за съвместна подготовка на НАТО в Бидгошч, Полша. От българска старана участваха представители от Дирекция ,, Операции и подготовка”, Съвместното командване на силите, щаба на Сухопътните войски и Центъра за поготовка на специалисти , 24 авиобаза – Кумово, Военна академия „Г. С.Раковски”, НВУ ,,Васил Левски”, Служба ,,Военна полиция“, Военномедицинска академия.

 Приятелска среща по волейбол между спортните отбори на Мобилна КИС и служба “Военна полиция” се проведе на 23.01.2020 г. в “Арена - Горна Малина”. Срещата беше организирана от председателя на спортния клуб майор Даниел Димчев, под ръководството на командира на формированието полк. Орлин Гърков и със съдействието на бригаден генерал Борислав Сертов - директор на служба “Военна полиция”. Спортната среща се осъществи с любезната подкрепа на община Горна ... още
„Грижата за хората е най-важната задача, защото те са най-ценния капитал, с който разполагаме“. Това каза командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Тодоров, днес 23.01.2020 година,  по повод отбелязването на 130-тата годишнина от създаването на структурите по личен състав в Българската армия. Кадрите[1] решават всичко. Приоритетна задача остава попълването на некомплекта с личен състав, особено на ... още
„Три основни големи международни учения се открояват в календара на Съвместното командване на силите през 2019 година: „BLACK SEA/BALKAN REGIONAL EXERCISES 2019”, „BALKAN BRIDGES 2019“, „NAPLES BLUEPRINT 2019”. Участието на офицери от СКС в процеса на планиране и провеждане на различни международни учения допринесе за повишаване на техните умения за работа в международна среда, издигане авторитета на Българската армия и подобряване на оперативната ... още
Днес, 9 януари 2020 година, командващият на Съвместното командване силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров посрещна и награди националния командир на българския  контингент в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово през последната една година. В изпълнение на заповед на министъра на отбраната с награден знак и грамота за участие в мисия беше награден подполковник Тодор Колев от военно формирование 32990 – Пловдив, който изпълняваше длъжността национален командир на ... още
Днес, 08 януари 2020 година, във района на Мобилната КИС, от състава на Съвместното командване на силите, бе проведена тържествена церемония по изпращането на група от националния мобилен  комуникационно-информационен модул (DCM-F) за участие в операцията на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа“. Командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров прие строя и приветства военнослужещите, като изрази увереността на командването, че Групата за ... още