НОВИНИ
Завърши многонационалното компютърно-подпомагано командно-щабно учение „Balkan Bridges - 2019“

„Ние имаме нужда да се опознаем един с друг, преди да имаме нужда един от друг. Това отново, категорично заяви командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров по време на церемонията по закриване на учението днес, 04.10.2019 г. , на Националния военен учебен комплекс „Чаралица”.  Тези думи се превърнаха не само в мото на учението, но те се затвърдиха и с положителните резултати от съвместните усилия по време на петдневното многонационално компютърно-подпомагано командно-щабно учение „Balkan Bridges - 2019“. Той изрази своето задоволство от отличната комуникация и сътрудничеството между участниците от 9-те балкански държави и многонационалната бригада „Югоизточна Европа”, не само в заключителната фаза на учението, но и по време на планирането и подготовката му.

Генерал–лейтенант Любчо Тодоров лично връчи сертификати за успешно участие на офицера ръководещ учението бригаден генерал Валентин Кръстев, директора на учението полковник Пламен Йорданов, съдиректорите  - полковник Мико Бранкович от Сърбия и полковник Бюлент Касъм от Турция, командирите на многонационалната бригада Югоизточна Европа и Центъра за подготовка на специалисти – бригаден генерал Тудорика Петраке и полковник Любомир Вачев.

Генерал-лейтенант Тодоров изказа благодарност на участниците от Центъра за съвместна подготовка на силите на НАТО – Битгошч, Полша и Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия за изключителното им съдействие за тестването и развитието на информационата мрежа за подготовка и провеждане на учения на страните от Югоизточна Европа (SEETN), както и на офицерите от Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО.

 

„Благодарим за отличната организация по планирането и провеждането на учението, за създадените условия и възможността да се прилагат процедурите на НАТО при планиране и ръководене на операции от всички участващи нации. България показа изключително домакинство и добросъседство, което може да бъде за пример”. Това, от своя страна каза командирът на многонационалната бригада „Югоизточна Европа” бригаден генерал Тудорика Петраке.

„Ние участвахме за първи път в такова международно компютърно подпомагано командно-щабно учение. Благодарим на Съвместното командване на силите за поканата да бъдем част от този международен форум и за подкрепата, която ни оказаха по време на всички фази на учението. За нас това беше безценен опит и възможност да прилагаме процедурите на НАТО по планиране и водене на операция, и начин да повишим оперативната ни съвместимост с нашите съюзници и партньори”, подчерта полковник Любомир Вачев, командир на Центъра за поготовка на специалисти – Сливен. 

Всички участници получиха сертификати и снимка за спомен от участието си в учението „Balkan Bridges - 2019“.

 


Многонационалното командно-щабно компютърно-подпомагано учение „Balkan Bridges“ се проведе от 30 септември до 4 октомври 2019 г. в Националния военен учебен комплекс „Чаралица” в рамките на инициативата на началниците на отбраната/началниците на генералните щабове на Балканските държави за повишаване на сътрудничеството в региона. В него участваха близо 200 военнослужещи от страните по инициативата - Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Черна Гора, Румъния, Сърбия, Северна Македония и Турция, многонационалната бригада „Югоизточна Европа”, Щабния елемент за интегриране силите на НАТО, Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия и Центъра за съвместна подготовка на НАТО в Бидгошч, Полша. От българска старана участваха представители от Дирекция ,, Операции и подготовка”, Съвместното командване на силите, щаба на Сухопътните войски и Центъра за поготовка на специалисти , 24 авиобаза – Кумово, Военна академия „Г. С.Раковски”, НВУ ,,Васил Левски”, Служба ,,Военна полиция“, Военномедицинска академия.

Български военнослужещи от щаба на Съвместното командване на силите и Мобилната КИС, под ръководството на полковник Веселин Василев – заместник-началник на отдел „КИС”, участват в международното комуникационно-информационното учение "CETATEA 19", което се провежда от 9 до 18 октомври 2019 в гр. Ръснов Румъния. Учението е двустепенно и статично за осигуряване на оперативна и технологична съвместимост между системите за командване, управление, комуникации, ... още
Група за комуникационно-информационна поддръжка от състава на Националния мобилен модул по КИС на НАТО (DCM-F), заминава днес 4 октомври, за участие в едно от най-мащабните учения на Алианса през 2019 година за сертифициране на щабовете на НАТО в NRF 2020  – „TRIDENT JUPITER 2019” в Кралство Норвегия. Учението ще се проведе в района на Съвместния военен център на НАТО (Joint Warfare Centre – JWC), гр. Ставангер  за времето от 11.10. до 15.11.2019 година. ... още
„Постигнахме основната цел на учението, което беше и негово мото – преди да търсим необходимостта от взаимопомощ, да се познаваме“. Това каза днес, 3 октомври, командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, на заключителния етап на учението „Balkan Bridges - 2019“, което се проведе в Националния военен учебен комплекс „Чаралица”. Той отбеляза, че ученията от този тип спестяват ресурси, защото с използването на ... още
Днес, 30.09.2019 г. година, с тържествена церемония беше открито многонационалното, експериментално и разпределено компютърно-подпомагано командно-щабно учение “BALKAN BRIDGES 2019” в Националния военен учебен комплекс „Чаралица”. «В духа на добросъседство и следвайки евроатлантическите ценности  учението цели да повиши оперативната съвместимост на Въоръжените сили на балканските държави,  да повиши техните способностите да реагират адекватно на всяка ... още