НОВИНИ
„Грижата за хората е основна задача, защото те са най-ценния капитал, с който разполагаме“

„Грижата за хората е най-важната задача, защото те са най-ценния капитал, с който разполагаме“. Това каза командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Тодоров, днес 23.01.2020 година,  по повод отбелязването на 130-тата годишнина от създаването на структурите по личен състав в Българската армия.

Кадрите[1] решават всичко. Приоритетна задача остава попълването на некомплекта с личен състав, особено на войнишките длъжности. За СКС и неговите структури този въпрос е най-наболял, поради специфичните длъжности и изискванията за тяхното заемане, особено в областта на КИС и логистиката, което води до по-висок процент на некомплект в сравнение с другите структури, добави генерал-лейтенант Тодоров.

Той изказа благодарност на специалистите по личен състав за всеотдайната и лоялна работа и подчерта, че те трябва да генерират идеи за мотивация, механизми за повишаване на възнагражденията, администриране на процеса на квалификация и преквалификация на личния състав и затова те трябва да бъдат високо подготвени.

„Днес, когато армията ни се утвърждава, като активен и достоен партньор в НАТО, все по-отговорна е ролята на структурите по личния състав, които полагат всички усилия за подготовката и мотивацията на кадрите, отговарящи на изискванията на световните стандарти и готови да устоят на предизвикателствата на времето, в което живеем“, каза в приветствието си към гостите на тържеството началникът на отдел „Личен състав“ на Съвместното командване на силите полковник Юлиан Иванов.

Във връзка с празника и за постигнати високи резултати при изпълнение на функционалните си задължения от министъра на отбраната, началника на отбраната и командващия на Съвместното командване на силите, генерал-лейтенант Тодоров връчи награди на военнослужещи и цивилни служители от отдел „Личен състав“ на СКС и от структурите по личен състав на подчинените военни формирования.  

         

С Указ № 9 от 23 януари 1890 г. княз Фердинанд създава мобилизационно отделение в Щаба на войската, което е първообраз на днешните структури по личния състав.

Организационно-щатното изграждане на армията и част от въпросите по окомплектоването са приоритет на строевото, а по-късно и на строево-инспекторското отделение в канцеларията на военното министерство.

Мобилизационното отделение почти неотменно е в състава на Щаба на армията.

Двете отделения структурно се обединяват през 1910 година в организационно-строево отделение със строева и мобилизационна секция и така просъществуват до демобилизацията през 1918 година.

Ограниченията наложени от Ньойския договор прекъсват развитието на органите, занимаващи се с организационно-щатното развитие на армията и мобилизацията. През 1938 година в Щаба на армията отново е създаден организационно-мобилизационен отдел, а през 1942 година – организационно-строеви мобилизационен.

Днес структурите по личния състав активно участват във организационното изграждане и комплектуването с личен състав на военните формирования и контингентите от състава на Българската армия, участващи в операции и мисии извън територията на страната.[1] Военнослужещи и цивилни служители

 

  Kомандващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров посрещна днес, 6 февруари 2020 г., и награди военнослужещите, участвали в небойната мисия на НАТО в Ирак.  Със заповед на министъра на отбраната на Република България, с награден знак за участие в мисия бяха удостоени  подполковник Николай Недялков от Военна академия „Г. С. Раковски” и майор Йордан Иванов от военно  формирование 56040 - Благоевград.   От свое име ... още
 Приятелска среща по волейбол между спортните отбори на Мобилна КИС и служба “Военна полиция” се проведе на 23.01.2020 г. в “Арена - Горна Малина”. Срещата беше организирана от председателя на спортния клуб майор Даниел Димчев, под ръководството на командира на формированието полк. Орлин Гърков и със съдействието на бригаден генерал Борислав Сертов - директор на служба “Военна полиция”. Спортната среща се осъществи с любезната подкрепа на община Горна ... още
„Три основни големи международни учения се открояват в календара на Съвместното командване на силите през 2019 година: „BLACK SEA/BALKAN REGIONAL EXERCISES 2019”, „BALKAN BRIDGES 2019“, „NAPLES BLUEPRINT 2019”. Участието на офицери от СКС в процеса на планиране и провеждане на различни международни учения допринесе за повишаване на техните умения за работа в международна среда, издигане авторитета на Българската армия и подобряване на оперативната ... още
Днес, 9 януари 2020 година, командващият на Съвместното командване силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров посрещна и награди националния командир на българския  контингент в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово през последната една година. В изпълнение на заповед на министъра на отбраната с награден знак и грамота за участие в мисия беше награден подполковник Тодор Колев от военно формирование 32990 – Пловдив, който изпълняваше длъжността национален командир на ... още