НОВИНИ
20 години Оперативен архив на Българската армия

„Без вашата ежедневна професионална дейност няма как да узнаем за миналото, за да вървим напред към бъдещето. Организацията на работа в архивите е изключително важна, а резултатът от вашата дейност е още по-ценен и полезен за всички.” Това каза в приветствието си началникът на щаба на Съвместното командване на силите бригаден генерал Валентин Кръстев, по повод 20-та годишнина от създаването на Оперативния архив на Българската армия. Той поздрави личният състав от името на командващия на СКС генерал-лейтенант Любчо Тодоров и благодари на военнослужещите и цивилни служители за техния професионализъм и за това, че формированието е уникално не само за СКС, но и за Българската армия.

 „През тези 20 години от съществуването си, Оперативният архив е променял своята структура, но не е променял задачите си – да извършва всички дейности, свързани с архивните документи в Българската армия. Към 01.03.2020г. в архивохранилищата на четирите звена от архива, се съхраняват 163 331 архивни единици, групирани във 683 фонда.” Това подчерта началникът на оперативния архив подполковник Васил Ангелов.

„Архивите са част от културното наследство и източник на информация. Архивистите са тези, които спасяват миналото от забрава, подреждайки го в нещо като портфолио за бъдещите поколения“, допълни той. 

За постигнати отлични резултати, проявен висок професионализъм  и отговорност в служебната дейност със заповед на командващия на Съвместното командване на силите бяха отличени с предметни  награди и грамоти военнослужещи и цивилни служители от Оперативния архив.

 В знак на признателност и заслуги за изграждането и развитието на архива през годините подполковник Ангелов връчи грамоти на бившите началници на Архива - полковник Илия Дейков, полковник Станчо Станчев, подполковник Георги Стоянов.

Приветствие към личния състав поднесе и полк. Илия Дейков, който изтъкна, че Оперативният архив на Българската армия е единствената културна институция в Българската армия. С удовлетвореност той разказа, как в началото на новото хилядолетие, въпреки опитите за унищожаване на архива на БА като структура, те са успели да съхранят традициите и да продължат неговата дейност.

Сред гостите на тържеството бяха командири на военни формирования и началници на отдели от СКС, офицери от СКС, СВ и ВВС.

  

Със заповед на министъра на отбраната № 005 от 7 февруари 2000 г. се обявява създаването, считано от 01.03.2000 г. на “Оперативен архив на Българската армия”  като самостоятелна структура извън  Отдел VIII, пряко подчинена на Заместник-началника на ГЩ на БА по операциите. На основание заповед на началника на Генералния щаб на Българската армия № 048/02.03.2000 г. Оперативния архив на БА е със статут на отдел от комплекта на Генералния щаб на БА. С писмо № 0406/0025/06.06.2000 г. на Председателя на Главно управление на архивите при Министерски съвет на Оперативния архив на Българската армия е потвърден статута на учрежденски архив.

От 2011 година,  Оперативният архив на Българската армия е военно формирование на тактическо ниво, подчинено на Съвместното командване на силите за организация и провеждане на всички дейности, свързани с архивните документи в Българската армия.

Комисия от Съвместното командване на силите, с председател полковник Юлиян Петров – началник на отдел „Съвместна подготовка” на СКС, провери степента на подготовка, уменията и способностите на командния и личния състав за изпълнение на задачи по време на предстоящата мисия и постави оценка „БОЕГОТОВ” на бойните способности на Националния елемент, Ротата за охрана и щабните офицери от Въоръжените сили на Република България за участие в мисията на НАТО за ... още
„Можете да се гордеете, че активно участвахте в мисията на НАТО в Афганистан, и допринесохте за придобиването на безценен опит и рутина за бъдещото доразвиване и усъвършенстване на способностите за осигуряване на комуникационно-информационна поддръжка, както на Националния модул, така и на Българската армия като цяло.   Тази мисия бе изпитание за духа и волята ви. В условията на усложнената от пандемията COVID обстановка показахте висока дисциплинираност и професионализъм, ... още
Военнослужещите от групата за комуникационно-информационна поддръжка от състава на Националния мобилен модул по КИС на НАТО (DCM-F), се завърнаха днес 29 юли 2020 г. след поредното си успешно участие в мисията на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа“.  В усложнената ситуация на световна пандемия, която не подмина и Афганистан, групата за КИП с командир капитан Ивайло Мараченски, изпълняваше задачи по осигуряване на комуникационно-информационна поддръжка на щаба на мисията ... още
  На 22.07.2020 г., под ръководството на началника на щаба на Съвместното командване на силите бригаден генерал Валентин Кръстев се проведе работна среща за координиране на мероприятията по съвместната подготовка във въоръжените сили през учебната 2021 г. Освен офицери от Съвместното командване на силите (СКС), в мероприятието участваха представители на командванията на видовете въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции, дирекция „Операции и ... още
Четирима медицински специалисти получиха признание за достойно и успешно изпълнените задачите си по време на мисията на Европейския съюз в Мали. Военните медици бяха приветствани от командващия на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, който от името на министъра на отбраната и началника на отбраната благодари за проявения висок професионализъм и чувство на отговорност по време на мисията.  Със заповед на министъра на отбраната с медали  и плочка за ... още
СКС В МЕДИИТЕ