СКС В МЕДИИТЕ
Генерал-лейтенант Атанас Самандов: Нямаме неизпълнени задачи   Най-добре е изпълнението на Плана за развитие на въоръжените сили да спре, казва командващият на СКС в навечерието на празника на командването – 1 юли   - Г-н генерал-лейтенант, ще има ли промени във формированията от Съвместното командване на силите (СКС) от 1 юли тази година? Или няма да има, след като министърът на отбраната Ангел Найденов обяви, че предстои преразглеждане и вероятно – временно спиране на Плана за развитие на въоръжените сили? - В изпълнение на министерска заповед от 2013 г. за извършването на организационно-щатни и дислокационни промени в СКС е предвидено в София две военни формирования да се предислоцират от войсковия район на 4-ти километър във войсковия район Горна Баня. Както е известно на нашите читатели, в момента се извършва преглед на изпълнение на “Плана за развитие на въоръжените сили” с оглед на създалата се обстановка и с цел да се предприемат някои промени. Очертаха се някои нерешени въпроси, свързани главно със съхранението на материалните средства и оперативните запаси на Българската армия, както и процеса на утилизация и реализацията на излишните боеприпаси. Всички излишни отбранителни продукти и материалните средства се сдават за съхранение в бригада „Логистика” до тяхното реализиране или утилизиране. В същото време е планирано бригадата да редуцира личния си състав и да се разформироват седем бази за съхранение на имущества и боеприпаси. Всичко това налага преразглеждане на организационните структури и графиците. С моя докладна записка, предложих на началника на отбраната да бъде отменено планираното за 2014 г. реорганизиране на военни формирования. За бригада „Логистика” да се извърши поетапно от 1 януари 2015 г., като квотата от личен състав да се намалява до 2019 г., пропорционално с намаляване на личен състав от разформираните бази, след освобождаване от съхраняваните материални средства. Същата се прие.   - Как ще процедирате с формированията, в които трансформацията вече е започнала? Промените при тях ще спрат ли, ще се върне първоначалното положение или реформата ще бъде доведена докрай? - Да, нов „План за развитие на въоръжените сили на Република България” трябва да има, но неговото приемане да стане след внимателно преразглеждане на организационните структури. Считам че, реформата в армията трябва да бъде продължена, като видът и формата й се решава на политическо ниво, но тук подчертавам, че е необходимо ефикасно да се използва военната експертиза при нейното планиране и ефективно прилагане. Според мен най-доброто решение на този въпрос е спиране изпълнението на Плана и отлагане на реформите, заложени за реализиране през 2014 г.    Но 1 юли не е само денят на реформите и съкращенията в армията от последните четири години, а и празник на СКС. Какво постигна командването през изминалия едногодишен период от предишния празник? Останаха ли неизпълнени задачи? - Не, в СКС и подчинените ни военни формирования нямаме неизпълнени задачи. Може да се говори много за извършената от нас дейност по трите мисии на въоръжените сили, но съм убеден че подробните отчети трябва да се правят на други места и под друга форма. Сред най-важните ни резултати мога да посоча следните. Наред с текущите задачи по осъществяване на националния контрол, разработихме и на съвет по отбрана през април 2012 г. беше приет План за трансформиране на българския военен контингент, участващ в операцията на НАТО в Афганистан. Сериозно предизвикателство пред нас беше и организиране участието на медицински екип в мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на Мали. Разработихме Пътна карта за организиране провеждането на избори за 42-то Народно събрание. Продължаваме дейността по изпълнение на решението на Министерския съвет от май 2011 г. за разполагането на националния мобилен комуникационно-информационен модул на НАТО в района на мобилната КИС. Продължаваме работата по подготовката и провеждането на двустепенното командно-щабно учение „Щит 13”. Разработихме Концепция за развитието на националния военен учебен комплекс „Чаралица” и утвърждаването му като основен център за подготовка на военните формирования чрез използване на системите за моделиране и симулации. Активно участваме в работни групи за разработване на доктринални документи - основни и поддържащи, и спазихме сроковете за тяхното представяне.   - В хода на промените досега през последния едногодишен период имаше ли съкращения на хора и формирования? - Не, в СКС и подчинените военни формирования, нямаше съкращения на хора и военни формирования.   - Има ли данни колко офицери и сержанти от СКС са напуснали, заради въведените новости в пенсионното законодателство в края на 2012 г.? Вие лично какъв модел за пенсиониране на военнослужещите смятате, че би бил най-удачен, справедлив и полезен за армията? - Да, разполагаме с такава информация. От СКС напуснаха 19, а от подчинените военни формирования 76 военнослужещи. С въвеждането на тази промяна, военнослужещите са поставени в неравноправно положение спрямо други сродни професии приравнени към първа категория труд. От това произтича и моето убеждение, че е необходимо премахването на въведеното изискване за възраст при пенсиониране на военнослужещите. Справедливо за армията ще бъде използването на различни професионални пенсионни схеми. След 2000 г., с новото пенсионно законодателство в България, необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия от военнослужещите се увеличи, първо от 20 на 25 години, след това от 1 януари 2012 г. – на 27 години, а от 1 януари 2013 г. се въведе и минимална възраст за пенсиониране. Анализът на тези промени показва, че от 2000 г. до 2013 г., минималният осигурителен стаж за придобиване право на пенсия от военнослужещите се е повишил от 20 на 30-32 години. Така, ако един офицер започне службата си на 23 години, за да се пенсионира на 52-54 години, той ще има осигурителен стаж 30-32 г., а за сержантите и войниците с 3-4 години повече. Според мен най-удачният, справедлив и полезен за Българската армия, модел за пенсиониране на военнослужещите е да остане сега действащото пенсионно осигуряване, което се извършва по универсална пенсионна схема, с ясно разписани законови правила. Да се отмени въведеното изискване за минимална възраст при пенсиониране на военнослужещите и да остане само изискването за осигурителен стаж при придобиване право на пенсия. За да стане привлекателна, военната професия трябва да осигурява на постъпващите на служба сигурност и защита от държавата и обществото. В този смисъл и таванът на пенсиите да се премахне. Ето за себе си ще споделя. По време на службата си съм сменил 11 гарнизона, 14 заемани длъжности от звание младши лейтенант до генерал-лейтенант. И за цялата тази служба аз трябва да получа около 1500 лв. пенсия, но тавана към момента е 770 лв. В същото време един сержант с 30 г. стаж получава 630 лв. пенсия. И той си ги е заслужил тези пари, но защо трябва офицерът, генералът да бъде ощетяван? Къде е стимулът офицерът, сержантът, войникът да се развиват в служебната йерархия?   - Какво е Вашето пожелание към личния състав на СКС за празника на командването?
- Преди да отправя своето пожелание, искам да използвам предоставената ми възможност да изразя своята и на Ръководството на Съвместното командване на силите благодарност към командния и личен състав на щаба, на подчинените ни военни формирования, както и на военнослужещите от българските военни контингенти зад граница за положения от тях упорит труд, висок професионализъм и чувство на отговорност за изпълнение на поставените ни задачи в пълния спектър от мисии на Българската армия. Същевременно моето пожелание към тях и техните семейства е да бъдат преди всичко здрави, да бъдат оптимисти, да не губят вяра и надежда в доброто и да проявяват постоянство и упоритост в дейността си за изпълнение на поставените ни отговорни задачи.    
НОВИНИ

"Свързочните формирования с достойнство и чест изпълняват поставените задачи по комуникационно-информационното осигуряване на формированията от БА при изпълнение на мисиите на въоръжените ... още

В рамките на посещението си в България на 11 и 12 септември 2022 г., новият командир на Съюзното съвместно командване на силите - Неапол адмирал Стюърт Мънч посети Учебен полигон “Ново ... още

Ротацията на българския контингент се извърши в периода 23 август - 1 септември 2022 година, под ръководството и контрола на комисия от Съвместното командване на ... още

Съвместното командване на силите организира конкурс на назначаване на войници, завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина, на длъжности във военно формирование 22980 - ... още

С посрещане на националното знаме започна тържественият ритуал по полагане на военна клетва за вярност пред народ и Родина от новоназначените във формированието ... още