СКС В МЕДИИТЕ
Господин контраадмирал, каква е оценката Ви за работата на Военно транспортните органи на Българската армия през изминалата година? Какви бяха основните национални и международни прояви, в които се включиха през годината тези органи и как се представиха? С гордост мога да заявя, че Военно транспортните органи в своята ежедневна дейност изпълняват с висок професионализъм и чувство за отговорност възложените им задачи, свързани с транспортното осигуряване, допринасяйки за утвърждаването на тяхната роля и място в редиците на Българската армия. Високи са техните заслуги при изпълнение на отговорни задачи по логистичното осигуряване на национални и съюзнически формирования на територията на Република България и извън нея. Споделям също така, своята увереност, че Военно транспортните органи в Българската армия са били и ще бъдат винаги на висотата на съвременните изисквания, произтичащи от новите военнополитически и военностратегически реалности. Моята оценка за тяхната работа през годината е положителна. С успех бяха организирани гранични и митнически процедури на силите и средствата на чуждестранните армии, участващи в Конференцията на НАТО със стратегическите военни партньори на ниво Началници на отбраната, международни учения като „SABER GUARDIAN”, „ BSRF 14”, на Европейската военнотранспортна авиация и др., които бяха проведени на територията на Република България. Личен състав от военно транспортните органи участваха в организацията по изпращането на военната помощ за правителството на Република Ирак, както и участваха в проведеното двустепенно командно – щабно учение „Съвместна поддръжка 2014”.  Военнослужещите от формированията за контрол на придвижването  ежегодно участват в международните многонационални учения, провеждани на територията на Република Турция, както и в учението на многонационалното интегрирано логистично подразделение на контрол на придвижването /„Mov Con MILU”/.   Имаше ли достатъчно финансови средства за осигуряване на подготовката на Военно транспортните органи? Какви са възможностите за обучението на личния състав на тези органи? В условията на продължаващата световна финансова криза винаги  може да се каже, че има нужда от допълнителни финансови средства, но необходимият финансов минимум за организиране на бойната подготовка и изпълнението на поставените задачи в цялостен обем са осигурени. В изпълнение на проект BU – D – QAB “Поддръжка на способности за товарно – разтоварни дейности при стратегически въздушен транспорт” от програмата на правителството на САЩ FMF бе проведено обучение за придобиване право на управление на 25 К LOADER HALVORSEN от представители на американската армия в района на летище Пловдив. Като част от декларираните формирования на Българската армия по Цели на способностите продължи повишаването на чуждоезиковата подготовка на личния състав както и участието им в курсове за опасни товари в Германия.              Каква е ролята на Военно транспортните органи в редуцирането на участието на България в операцията ISAF в Афганистан и изтеглянето на контингента ни ? Една от основните задачи на Военно транспортните органи е организирането и  извършването на гранични и митнически процедури при транспортиране на формированията от Българската армия, участващи в учения и операции по подържане на мира. Това ми дава основание да кажа, че тяхното участие е ключово в изтеглянето на личния състав, техника и материални ресурси от Афганистан.           Своеобразен пример за нарастващата нужда от тях е създаването на сектор „Транспортиране и придвижване” в отдел „Логистика” на Съвместното командване на силите.            Какво ще пожелаете на личния състав на Военно транспортните органи за техния празник – 12 ноември? Преди всичко изказвам своята и на ръководството на СКС заслужена признателност и искрена благодарност на командния и  личен състав от Военно транспортните органи, на всички воини от резерва, работили през годините в структурите на Военно транспортните органи, създали богатата им история и допринесли за тяхното развитие. Ние по достойнство оценяваме техния принос за издигане боеспособността и бойната готовност на войските и силите за изпълнение на отговорните задачи по логистичното осигуряване, в това число и по време на мисии извън страната, в поддържането, обслужването и съхранението на техниката. Изразявам своята увереност, че Военно транспортните органи на Българската армия ще бъдат винаги на висота на съвременните изисквания. В този тържествен ден пожелавам на всички тях, на техните  семейства здраве, лично щастие и сили за постигане на по-високи успехи в професионалните и житейски дела!
НОВИНИ

"Свързочните формирования с достойнство и чест изпълняват поставените задачи по комуникационно-информационното осигуряване на формированията от БА при изпълнение на мисиите на въоръжените ... още

В рамките на посещението си в България на 11 и 12 септември 2022 г., новият командир на Съюзното съвместно командване на силите - Неапол адмирал Стюърт Мънч посети Учебен полигон “Ново ... още

Ротацията на българския контингент се извърши в периода 23 август - 1 септември 2022 година, под ръководството и контрола на комисия от Съвместното командване на ... още

Съвместното командване на силите организира конкурс на назначаване на войници, завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина, на длъжности във военно формирование 22980 - ... още

С посрещане на националното знаме започна тържественият ритуал по полагане на военна клетва за вярност пред народ и Родина от новоназначените във формированието ... още