НОВИНИ
31-ва група за контрол на придвижването от състава на 30-ти отряд за контрол на придвижването получи оценка

Военнослужещите от 31-ва група за контрол на придвижването, с командир майор Ангел Стефанов, от състава на 30-ти отряд за контрол на придвижването проведоха сертификационно тактико-специално учение „MC_EX_TRANSPORTER_2021“, за времето от 10 до 12 май 2021 година. Целта бе да се извърши национална сертификация, като се провери и оцени готовността на формированието за дежурство в състава на усилените сили за отговор на НАТО (еNRF) през 2022 г.

Сертификацията се проведе на фона на най - мащабните за годината учения на НАТО ,,Steadfast Defender 21” и ,,Noble Jump 21”, които се провеждат в периода май – юни 2021 г. 

Комисия от Съвместното командване на силите, с председател полковник Георги Христов – началник на сектор „Придвижване и транспортиране” в отдел „Логистика” проведе сертификацията, в присъствието на наблюдатели от отдел „Подготовка и сертификация“ на дирекция „Операции и подготовка” от Щаба на отбраната.

Учението се проведе в пункта за постоянна дислокация и в транспортни възли (летище Горна Оряховица, ГКПП Дунав мост 1 – гр. Русе и ж.п. гара Горна Оряховица) в зоната за отговорност на групата.

Сертификацията стартира със строеви преглед на личния състав и проверка на изготвените документи (работна карта решение, стандартни оперативни инструкции и процедури, разработени планове за нарастване и др.), окомплектоването с материални средства и техника. Оценяването се извърши в съответствие с „Ръководството за проверка, оценка и сертификация на щабовете и формированията в БА”.

На командира на 31-ва група, майор Ангел Стефанов беше  връчена бойна заповед, след което комисията изслуша неговия доклад-решение за изпълнение на поставените задачи. Сформирани бяха четири тима, които изпълняваха задачи в зоната за отговорност на групата.

Тимът на капитан Петър Събчев получи задача да влезе във връзка с представителите на Регионална дирекция „Гранична полиция”, Дунавска териториална дирекция на агенция „Митници” и РС „Военна полиция” с цел организиране на граничния и митнически контрол на транспортите, преминаващи през ГКПП „Дунав мост 1” на участниците в ученията. В същото време тимът на капитан Георги Веселинов беше развърнат в района на гр. Русе и изпълни задачи по извършване на пропускателен контрол на придвижването на автомобилните колони към  ГКПП „Дунав мост 1” с цел избягване на блокирането на граничния пункт.

Тимът с командир старши лейтенант Найден Стойков извърши оценка на състоянието и възможностите за използване на основните линии за комуникация и транспортната инфраструктура на ж.п. гара Горна Оряховица и влезе във връзка с персонала на ж.п. гара Горна Оряховица, с цел организиране на транспортирането на личен състав и техника от и до ж.п. гарата, определи места за съсредоточаване на личния състав и техниката преди натоварване на ешелоните. Беше получена задача да се извърши рекогносцировка на ж.п. гара Горна Оряховица.  При пристигането си на гарата, тимът установи връзка с началника на ж.п. гара Горна Оряховица и представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Бяха снети размерите на рампата, направени снимки, определиха се местата за съсредоточаване на техниката преди натоварване и беше уточнен графика за подаване на вагоните за натоварване.

 Тимът на лейтенант Радина Савова извърши оценка на състоянието и възможностите за използване на основните линии за комуникация и транспортната инфраструктура на летище Горна Оряховица, влезе във връзка с ръководството на летище Горна Оряховица, с цел организиране посрещането и изпращането на личен състав и техника от и до летището. Бяха определи местата за стифиране на товарите и райони за съсредоточаване на техниката в близост до летището, организира се и цялостната дейност по осъществяване на гранични и митнически процедури на пристигащите и заминаващи полети.

Тимът на капитан Веселин Славов остана в резерв на командира на 31-ва Група за контрол на придвижването.  След получена информация за  подготвени протести на основния маршрут тимът получи задача да организира рекогносцировка на резервния маршрут в участъка  Велико Търново - Русе и след това да усили останалите тимове на ГКПП ,,Дунав мост 1‘‘.

Бойният ден приключи с изготвяне на доклад за оценка на придвижването, доклади от извършените рекогносцировки, доклад за обстановката по придвижването, както и доклади за изпълнените и предстоящите задачи по контрол на придвижването.

По време на сертификацията, Групата за контрол на придвижването демонстрира способностите, декларирани и заложените в пакета „ЦС-2017”-способности за изпълнение на задачи по транспортно осигуряване и готовността си за застъпване в дежурство към усилените сили за отговор на НАТО (eNRF), за което получи оценка „Боеготов”.

 

"Свързочните формирования с достойнство и чест изпълняват поставените задачи по комуникационно-информационното осигуряване на формированията от БА при изпълнение на мисиите на въоръжените сили, дават своя принос при участие в операции и мисии зад граница и към националната сигурност в мирно време в помощ на населението при бедствия. Затова днес, засвидетелствам своето уважение и признание към дейността на офицерите от отдел „КИС” в Съвместното командване на силите, към всички ... още
В рамките на посещението си в България на 11 и 12 септември 2022 г., новият командир на Съюзното съвместно командване на силите - Неапол адмирал Стюърт Мънч посети Учебен полигон “Ново село” и се запозна с процеса на съвместната подготовка на бойната група в България. Той беше посрещнат от заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев и командирът на Съвместното командване на силите генерал-майор Валери Цолов, които заедно наблюдаваха демонстрация на ... още
Ротацията на българския контингент се извърши в периода 23 август - 1 септември 2022 година, под ръководството и контрола на комисия от Съвместното командване на силите с председател полковник Вичо Вичев. На тържествената церемония по предаване на отговорностите между военнослужещите от двата контингента в база Бутмир, Сараево, в присъствието на националния командир на българския контингент полковник Красимир Ценов, досегашният помощник-национален командир, той и командир на националния ... още
Съвместното командване на силите организира конкурс на назначаване на войници, завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина, на длъжности във военно формирование 22980 - София, военно формирование 28860 - Горна Малина и военно формирование 52210 - Банкя. Конкурсът за 18 длъжности за войници ще се проведе за времето от 17.10. до 22.10.2022 г. в съответните военни формирования и включва тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на  физическа годност и ... още
С посрещане на националното знаме започна тържественият ритуал по полагане на военна клетва за вярност пред народ и Родина от новоназначените във формированието военнослужещи, днес  19 август 2022 година. „Днешният ден е празничен за всички, но e от особено значение за Мобилната КИС, защото в нашите редици постъпват достойни млади български граждани, решили да се посветят в служба на Отечеството.“, заяви в обръщението си към присъстващите командира на Мобилната КИС, ... още
СКС В МЕДИИТЕ