НОВИНИ
Сертифицираха националния поддържащ елемент и военното формирование за участие в Силите на оперативния резерв на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово и в Силите на оперативния резерв на силите на ЕС в Босна и Херцеговина.

Комисия от Съвместното командване на силите и Командването на Сухопътните войски, с председател подполковник Юлиян Борисов-главен експерт в  сектор „Сертификация и поуки от практиката” на отдел „Съвместна подготовка” на Съвместното командване на силите и контролна група от Щаба на отбраната с ръководител полковник Павел Мрънков, за времето от 22 до 24 юни провери степента на подготовката, уменията и способностите на командния и личния състав за изпълнение на задачи при евентуалното им активиране за участие в силите на оперативните резерви за Косово и Босна и Херцеговина и постави оценка „БОЕГОТОВ”.

Проверката за готовността на военнослужещите започна с брифинг на командира на 38-ми механизиран батальон на 2-ра механизирана бригада, назначен за помощник-национален командир на контингента, подполковник Николай Николов, след което продължи със строеви преглед на личния състав, проверка на документи и екипировка и провеждане на специализирани тестове.  През следващите дни, на Учебен център „Люляк” бяха проверени и оценени  способностите на националния поддържащ елемент и военното формирование, съгласно задачите на мисията в рамките на проведеното ротно тактико-специално учение на тема „Действие на оперативния резерв на НАТО и Европейския съюз от въоръжените сили на Република България в операция по поддържане на мира“.

Подготовката на военнослужещите, определени за назначаване на длъжности в състава на Националния поддържащ елемент се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски”, а непосредствената подготовка в 38-ми механизиран батальон-Стара Загора и на Учебен център „Люляк”. Механизираната ротата е с командир капитан Георги Пасков и е комплектувана с военнослужещи от формированията на 2-ра механизирана бригада на Сухопътните войски, а комуникационно-информационният възел от Мобилната КИС, от състава на Съвместното командване на силите.

 

Въоръжените сили участват в оперативния резерв на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово и в Силите на оперативния резерв на EUFOR в изпълнение на Решение № 889/04.12.2020 г., с което  Министерския съвет на Република България разрешава изпращането и използването при активиране на Силите на оперативния резерв за срока на операциите (и за тренировки) на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) и във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „Алтея”, оръжие и техника считано от 1 януари 2021 г., както следва:

- до 10 военнослужещи в щаба на 2-ри батальон от Силите на оперативния резерв на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) и в Силите на оперативния резерв на операцията на ЕС ALTHEA (EUFOR)

- рота с национален поддържащ елемент (до 140 военнослужещи) в състава на Силите на оперативния резерв на Стабилизиращите сили на НАТО (ORF) на KFOR и в Силите на оперативния резерв на EUFOR.

Развръщането на формированието на териториите на Косово или Босна и Херцеговина се извършва в срок до 14 дни, след заповед на командващия на операцията, при влошаване на обстановката и невъзможност за поддържане на безопасна среда за сигурност и свобода на придвижването в зоната на операцията.

Тържествен ритуал по сдаване и приемане на длъжността „Командир на Мобилна КИС“ се проведе на 7 октомври 2021 година, на строевия плац на формированието в Горна Малина.  В присъствието на командира на Съвместното командване на силите генерал-майор Валери Цолов, временно изпълняващият длъжността майор Даниел Димчев сдаде длъжността на полковник Теодор Тодоров. “Назначаването на полковник Тодоров на тази длъжност е израз на висока оценка от досегашната му дейност. ... още
Тренировка на тема “Действие на органите от АИС „Преслав” в осигуряването на Съвместни сили, при преодоляване на последиците от използване на оръжия за масово унищожение и крупни промишлени аварии при подготовка, и провеждане на операция по защита на Република България“ се проведе в периода  23 и 24 септември 2021 г, под ръководството на Съвместното командване на силите.  По време на тренировката бяха активирани и трите подсистеми на АИС ... още
На 16 септември 2021 г. в Съвместното командване на силите (СКС) бе дадено началото на учебно-методическият сбор на главния сержант старшина Петър Симеонов с главни сержанти от пряко подчинените на СКС формирования. Сборът беше открит от заместник-командира на Съвместното командване на силите бригаден генерал Васил Лазаров, който акцентира върху обучението и подготовката на сержантите и изграждането им като способни лидери. Той подчерта ролята на главните сержанти при подпомогане на ... още
Тържествен ритуал по полагане на военна клетва за вярност към народа и Родината от новоназначени войници в Мобилна КИС се проведе на 2 септември 2021 г. Двадесет и осем военнослужещи прекрачиха прага на военното формирование за първи път в края на м. юли тази година, след проведен конкурс. Ритуалът по полагане на военна клетва започна с посрещане на бойното знаме на формированието. Клетвата бе ръководена от ВРИД командира на Мобилната КИС майор Даниел Димчев. Началникът на щаба на ... още
Ротация на българския военен контингент в операцията на Европейския съюз „Алтеа“ в Босна и Херцеговина се извърши в района на база Бутмир, Сараево. Новият национален командир, той и заместник-началник на щаба на операцията полковник Иван Иванов от Дирекция „Логистика“ на Щаба на отбраната прие правомощията от полковник Атанас Бакалов. По време на процеса на ротацията новият контингент се запозна с обстановката и изпълнението на задачите в района на ... още
СКС В МЕДИИТЕ