НОВИНИ
Съвместното командване на силите отчете една динамична и успешна 2021 г.

„Независимо от съществуващите предизвикателства, пред които беше изправено Съвместното командване на силите, планираните мероприятия и задачи за изпълнение на мисията през изминалата година са изпълнени и ние изпращаме една успешна година“, заяви командирът на СКС генерал-майор Валери Цолов при откриването на Анализа на дейността, войсковия ред и дисциплината през 2021 г., днес 27 януари 2022 г.

По време на анализа, генерал-майор Цолов направи преглед на мероприятията по развитие на Съвместното командване на силите, изграждането и развитието на способности, влияние на организационната структурата и комплектуването върху подготовката на щаба на СКС и подчинените формирования и ресурсно осигуряване на подготовката и формированията от СКС през 2021 г., като акцентира върху сертифицирането, развръщането, осъществяването на национален контрол, административното и логистичното осигуряване на контингентите, участващи в операции и мисии извън територията на Република България.

„В изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г., през 2021 г. в СКС се извършиха редица структурни промени с цел да се освободи Командването от несвойствени функции и дейности, предимно в областта на логистичното осигуряване, и така дейността да се фокусира основно към развитието и усъвършенстването на способностите за планиране и провеждане на операции и за осъществяване на координация и взаимодействие с коалиционните партньори, отбеляза генерал-майор Цолов.

Друга приоритетна задача на СКС за 2021 г. беше планирането, организирането и координирането на участващите сили и средства от въоръжените сили на Република България в Многонационалните свързани учения „STEADFAST DEFENDER 2021”, „DEFENDER EUROPE 2021” и „NOBLE JUMP 2021”, за което Съвместното командване на силите развърна на Учебен полигон „Ново село” Национална структура за ръководство и контрол на учението. В рамките на тези учения, на територията на Република България и чужбина, в периода 01.05. до 16.06.2021 г. се проведоха 6 учения, в които участваха 2500 военнослужещи от щабове и военни формирования на СКС, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, СКСО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО, щабове и военни формирования от въоръжените сили на САЩ, Великобритания, Република Гърция, Република Северна Македония, Румъния, Грузия, Испания и Италия.

Съвместното командване на силите успешно се справи и със задачата по  планирането и ръководството на процеса по изтегляне на българския контингент от Ислямска Република Афганистан, във връзка с приключването на операцията на НАТО „Решителна подкрепа“. През годината се увеличи приносът в небойната мисия на НАТО в Ирак (NMI) чрез развръщането на Група за комуникационно-информационна поддръжка от състава на Националния мобилен модул по КИС на НАТО за осъществяване на комуникационно-информационна поддръжка на щаба на мисията.

През месец септември, Република България се включи и в операцията на НАТО „ALLIED SOLACE/NOBEL” провеждаща се в Косово, като Съвместното командване на силите планира и организира българското участие и осъществи необходимото взаимодействие между националното командване и командването на операцията.

За 2021 година, 377 военнослужещи участваха в 11 операции и мисии извън територията на страната, допринасяйки за издигане престижа на Република България и Българската армия сред съюзниците в НАТО и Европейския съюз, за което получиха високи оценки.

Епидемична обстановка в страната, повлия на изпълнението на задачите, но не ги възпрепятства. Това се оказа предизвикателство, което наложи търсенето на нови подходи и начини за реализиране на процесите, като основните усилия бяха насочени към поддържане и надграждане на придобитите способности през предходната година.

“В условията на пандемия, организационна трансформация и преформатиране на мисиите и операциите на българските военни контингенти зад граница, Съвместното командване на силите успешно се справи със задачите си през 2021 г.”, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

„Анализът показа, че личният състав на СКС е мотивиран и подготвен професионално да изпълнява основната мисия на Командването, а именно да усъвършенства способностите си за планиране и провеждане на операции в национален и съюзен мащаб и да осъществява връзката между въоръжените сили на Република България и силите на НАТО, за да бъдат използвани оптимално механизмите на колективната отбрана и да се осигури надежден възпиращ потенциал за Република България във всякакви условия“, допълни той.

 

В края на Анализа, в следствие на направените изводи от дейността през 2021 г. и в изпълнение на утвърдените планове, генерал-майор Цолов обобщи основните направления за работа пред командването и подчинените формирования през 2022 година с основна функция по планиране и водене на съвместни операции; усвояването и поддържането на плановете за бойна готовност; своевременното извършване на оценка и планиране развръщането, ротацията и изтеглянето на контингентите от въоръжените сили на основата на натрупания опит и извличане поуки от практиката и поддържане в готовност на подчинените военни формирования.

Гости на форума бяха и съветникът по военна сигурност на Президента генерал-лейтенант Любчо Тодоров, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов, заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Петьо Мирчев, командирът на Командването за логистична поддръжка бригаден генерал Тодор Тодоров, командири и началници на пряко подчинени на командира на СКС военни формирования.

В тържествена обстановка днес, 1 август 2022 година, в Съвместното командване на силите бяха представени новоназначеният  началник на щаба флотилен адмирал Галин Манев и цивилни служители в командването на СКС”. В присъствието на личния състав на СКС и командирите на подчинените военни формирования, командирът на Съвместното командване генерал-майор Цолов приветства флотилен адмирал Галин Манев с назначаването му на длъжността и изрази своята увереност, че имайки предвид високата ... още
„Създаването на Съвместното командване на силите безспорно е един от възловите етапи в развитието на Въоръжените сили и в Българската армия. Днес, ние воините от Съвместното командване на силите сме преки наследници на военнослужещите на Съвместното оперативно командване, структура, която те създадоха, за да отговори на тогавашните реалности по отношение командване, управление и административен контрол на военните формирования, участващи в мисии и операции извън територията на ... още
Комплексна тренировка на комуникационно-информационна система (КИС) на Българската армия се проведе на 1 и 2 юни 2022 година, като елемент от съвместната подготовка на органите и формированията за комуникационно-информационна поддръжка на оперативно ниво. На тренировката се отработиха задачи по изграждане на част от КИС за поддръжка на системата за командване и управление при провеждане на съвместна операция на територията на страната, като за първи път се тренираха въпроси по изграждане на ... още
За поредна година Националният военен учебен комплекс „Чаралица” участва  със свой щанд в  XVI международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 22” в гр. Пловдив. В периода от 1 до 4 юни посетителите ще имат възможността да се запознаят със полевата тренировъчна система за реални симулации (DITS). Тя е предназначена за обучение и тренировка с реални действия на обучаемите, използвайки способностите за симулация и възможността за цялостен анализ ... още
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и началникът на щабa на отбраната на Република Румъния генерал Даниел Петреску посетиха Съвместното командване на силите, днес 10.05.2022 г. Генерал Петреску и адмирал Ефтимов бяха посрещнати от командира на Съвместното командване на силите генерал-майор Валери Цолов във Военния команден център. По време на срещата бяха обсъдени актуални теми от региона, настоящите и бъдещи предизвикателства пред страните-членки на НАТО,  въпроси, свързани ... още
СКС В МЕДИИТЕ