НОВИНИ
Годишен анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Съвместното командване на силите

Анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината през 2016 година, се проведе днес, 26 януари 2017 година в Съвместното командване на силите. По традиция, гост на събитието беше изпълняващият длъжността началник на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов. Във встъпителното си слово командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, изтъкна основните приоритетни задачи през изминалата 2016 година, свързани с подготовката, развръщането и осъществяването на национален контрол на контингентите зад граница; планирането, организирането и воденето на разузнаване, разузнавателно осигуряване и информационна поддръжка в контингентите ни зад граница, както и  комплектуването на щаба на СКС и подчинените военни формирования, с приоритет за декларираните формирования по „Цели за способности 2013”.

„Акцент в подготовката на СКС беше планирането и участието в компютърно подпомаганото командно-щабно учение „ЩИТ-16”. В учението за първи път бяха експериментирани дейности  по Поддръжка от страната домакин (ПСД) и бяха отработени въпроси от наскоро изготвения план на Министерството на отбраната по ПСД”, допълни генерал Тодоров.

Подчертано бе, че продължава процеса по доразвръщане на модул DCM-F за достигане на състояние на пълна оперативна готовност (Full Operational Capabilities). Военнослужещите от „Група за комуникационно-информационна поддръжка” от състава на националния мобилен модул по КИС (DCM-F) успешно осигуриха комуникационно-информационната поддръжка на подразделение за ПВО в операцията на НАТО „ACTIVE FENCE”, Република Турция през годината.

Под ръководството на СКС, като част от съвместната подготовка по КИС са проведени две двудневни тренировки по КИС на БА и една тренировка по каналообразуване.

През 2016 година, сертифицирането на контингентите е организирано и проведено своевременно, като са изпълнени всички задачи в цялостния процес по сертифициране на военните формирования.

„Оценявам като добри и ползотворни усилията на целия личен състав, както от командването, така и от пряко подчинените военни формирования за изпълнение на поставените задачи и се надявам през 2017 г. да работим в още по-добър синхрон, благодарение на натрупания опит и утвърдените взаимоотношения”, подчерта генерал-лейтенант Любчо Тодоров.

         Началникът на отдел „Планиране, развитие и бюджетиране” в Съвместното командване на силите полковник Димчо Алексиев представи основния доклад пред участниците в съвещанието, сред които бяха заместник – командващият на СКС генерал-майор Тодор Дочев и началникът на щаба  флотилен адмирал Димитър Йорданов, началниците на отдели и самостоятелни сектори в СКС, както и командирите и началниците на подчинените военни формирования.

         В края на форума, генерал-лейтенант Любчо Тодоров обобщи  основните задачи за изпълнение пред командването и подчинените формирования през настоящата 2017 година. Сред тях са: 

- Усъвършенстване подготовката за планиране и провеждане на съвместни операции за защита на териториалната цялост на страната, с акцент разработването на План за действие на въоръжените сили на Р България при криза (GRP 2), както и завършване на процеса на преглед и актуализиране на Стандартизиращите оперативни процедури (СОП) на СКС.

- Планирането, подготовката, осигуряването и участието в Многонационалното учение “SABER GUARDIAN 2017”.

- Разработването на план за организиране на подготовката, осигуряването, развръщането и последващо изпълнение на задачи от националните сили и средства за поддръжка на развръщането и преминаването на eNRF през територията на страната, както и тяхното изтегляне от зоната на операцията.

-  Планирането и изпълнението в пълен обем на дейностите като страна-домакин в командно-щабните учения на НАТО „TRIDENT JAGUAR 2017” и „NOBLE JUMP 17” на територията на Р България.

-  Планирането, подготовката и осигуряването на участието с комуникационна техника на група от комуникационно-информационни специалисти от националния мобилен модул по КИС (DCM-F) в учението на НАТО по сглобяване на мрежите по КИС на формированията за NRF „STEADFAST COBALT 2017”, през 2017 г. в Република Литва.

- Осигуряването на устойчива КИС в ежедневната дейност и при провеждане на тренировки, учения и операции. Ръководство и контрол на процеса по изграждане на Съвместния оперативен център.

- Изготвянето и поддържането на плановете за бойната готовност, актуализиране, усвояване и поддържане на плановете за действие при кризи. Управление на формированията за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия.

- Изготвянето и утвърждаването на оперативен модел за Съвместно многокомпонентно разузнаване и наблюдение за ефективно управление на органите за разузнаване в интерес на Българската армия.

- Развитието и усъвършенстването на системата за логистично осигуряване на формирования от ВС на Р България при подготовката и участието им в операции в подкрепа на международния мир и сигурност, транспортното осигуряване на формированията от БА и координиране преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили.

- Подготовката, сертифицирането, развръщането и осъществяването на националния контрол на формированията, участващи в текущите операции на НАТО, Европейския съюз, коалиционни сили и регионалните инициативи. Анализиране, обобщаване и разпространяване на опита от участието на българските контингенти в операции извън територията на страната и формированията за защита на държавната граница.

- Непръкъснато оперативно ръководство на дежурните сили и средства от БА за охрана на въздушното пространство, контрол на корабоплаването и защита на обекти от критичната инфраструктура на Р България.

- Всестранното осигуряване на декларираните формирования по „Целите за способности”, отговорност на СКС.

- Осигуряването на потребностите на Въоръжените сили с необходимите имущества и освобождаване от излишните такива.

„Изразявам своята и на ръководството на Командването увереност, че с обединените усилия на всички присъстващи и нашите подчинени, ние сме в състояние да затвърдим постигнатото до момента и продължим успешно да надграждаме  установения модел за работа и утвърждаваме авторитета на Съвместното командване на силите у нас и сред евроатлантическите ни партньори”, в заключение изтъкна генерал- лейтенант Любчо Тодоров .

 

 

 

 

 

На 10.01.2019 година, военните разузнавачи от отдел „Разузнаване” на Съвместното командване на силите, отдел „Разузнавателен” на Сухопътните войски и сектор „Разузнаване”на Военновъздушните сили, отбелязаха съвместно 111-та годишнина от създаването на българското военно разузнаване. „Нашето присъствие на този ден, преди всичко е свързано с това, да отдадем нужното внимание, почит и признателност към работата на военните разузнавачи в Българската ... още
Днес, 7 януари 2019 г., в Съвместното командване на силите и подчинените му военни формирования с тържествени церемонии бе открита новата учебна 2019 година. Командващият на СКС генерал-лейтенант Любчо ТОДОРОВ прие тържествения строй на военнослужещите от Мобилната КИС и Националния военен учебен комплекс „Чаралица”. Той приветства личния състав по повод откриването на учебната година и изрази своята благодарност за успешното  и достойно участие в ученията на НАТО ... още
Днес, 20.12.2018 година, заместник-командващият на Съвместното командване на силите генерал-майор Иван Лалов ръководи видеоконферентната връзка на министъра на отбраната Красимир Каракачанов и началника на отбраната генерал Андрей Боцев с националните командири на военните контингенти в Афганистан, Босна и Херцеговина, Косово и Мали. Събитието, превърнало се в традиция беше организирано по повод предстоящите коледни и новогодишни празници от Съвместното командване на силите. Българските ... още
На 14.12.2018 г. военно формирование 48940 - Бургас от състава на бригада „Логистика“ взе участие в благотворителен коледен базар за набиране на средства за фондация „Деца на Българската армия”, организиран от командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби – ВМС и Военен клуб – град Бургас. Военнослужещите старшина Иван Дуков, ст.сержант Стоянка Йорданова, редник Силвина Джурелова – Йорданова, редник Мария Величкова, редник Калина Георгиева и ... още
Официална церемония по предаване и приемане на отговорностите между 36-ти и 37-ми български контингенти, участващи в мисията на НАТО „Resolute Support“ и награждаване на отличилите се проведе в лагера на българския контингент на летище Кандахар на 15 декември 2018 г. Под ръководство на председателя на комисията по сдаване и приемане, полковник Христо Христов – началник на отдел „Операции” в Съвместното командване на силите беше подписан акта за сдаване и ... още