НОВИНИ
Започна годишния оперативен сбор на командващия на Съвместното командване на силите

Днес, 22 февруари 2017 г. започна двудневния оперативен сбор на командващия на Съвместното командване на силите.  Темата, върху която е фокусирано вниманието на участниците е „Задачи и отговорности на Съвместното командване на силите при организиране и провеждане на мероприятия по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване (Reception, Staging and Onward Movement - RSOM) на съюзнически сили и средства на територията на страната”, продиктувана от настъпилите стратегически промени в съвременния свят и влиянието, което те оказват върху националната сигурност. Тя е естествено продължение на темата на конференцията на началника на отбраната „Национални ангажименти и произтичащите от тях задачи и отговорности на ВС на РБ при организиране и провеждане на поддръжка от страната домакин”.

Официален гост на събитието бе заместник-министърът на отбраната Стефан Петров.

„Целта на настоящия оперативен сбор е да се очертаят направления и пътища за справяне с предизвикателствата, свързани с изпълнение на задачите по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване на съюзнически сили и средства на територията на страната. Предстои способностите на Република България за оказване на поддръжка като страна-домакин да бъдат тествани на предостоящото многонационално учение  с висока видимост „SABER GUARDIAN 17”, подчерта в своето приветствие към участниците в сбора командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров.

„В резултат на динамично променящата се среда за сигурност в Черноморския регион и Близкия Изток, на Срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 година беше приет План за готовност за действие на НАТО (Readiness Action Plan - RAP). След първоначалните незабавни мерки за гарантиране на сигурността на съюзниците (Assurance Measures), беше определен пакет от последващи Адаптационни мерки (Adaptation Measures), които да бъдат прилагани в средносрочен и дългосрочен план за повишаване готовността на НАТО и способността му за отговор. Последвалите решения доведоха до дефинирането на комплект от логистични и инфраструктурни изисквания, обособени в три пакета от способности, сред които е и процеса по „Приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване” (RSOM). Всичко това подчертава важността на темата, както и отговорното отношение към този процес”,  допълни генерал-лейтенант Тодоров.

            Основният  доклад бе представен от полковник Георги Христов от отдел „Логистика” на Съвместното командване на силите. В него той направи задълбочен анализ на процеса по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване на съюзнически сили и средства като част от дейностите по „Поддръжката от страната домакин” и подчерта основните задачи пред Командването в този процес, свързани с формиране на сили и средства за оказване на военна помощ по ПСД, реалното логистично осигуряване и извършване на услуги в определени райони, организиране на контрола на придвижването, транспортирането, граничните и митническите процедури, обработката на пътници и товари и т.н.

В заключение той подчерта, че изграждането на военни способности за осигуряване на процеса по RSOM изисква усилията и ангажираността на всички нива на министерството на отбраната и Българската армия. На този етап от осигуряването на процеса само декларираните формирования от 30-и Щаб за контрол на придвижването имат изградени способности за координиране на придвижванията, управление на трафика и осигуряване на вътрешно-транзитна видимост на морските, въздушни и ж.п. терминали. Финализирането на този процес изисква създаването на допълнителни структури, изграждането на способности и необходимото финансово осигуряване, допълни той. 

Съдоклади, съобразени със спецификата на дейността и отговорностите в RSOM процеса бяха изнесени от представители на дирекции „Логистика”, „Отбранителна политика”, „Операции и подготовка”, служба „Военна информация”, Щабовете на СВ, ВВС и ВМС, Военномедицинска академия.

В сбора, който ще продължи до 23 февруари  участват още заместник-командващият на СКС генерал-майор Тодор Дочев, началникът на щаба на СКС - флотилен адмирал Димитър Йорданов, директори и представители на дирекции в министерството на отбраната и щаба на отбраната, началникът на НВУ „Васил Левски”, представители на видовете въоръжени сили, Военна академия „Г.С.Раковски”, служба „Военна полиция”, служба „Военна информация”, командирите на военни формирования, непосредствено подчинени на СКС, началниците на отдели и сектори от Командването.

 

       

На 14.12.2018 г. военно формирование 48940 - Бургас от състава на бригада „Логистика“ взе участие в благотворителен коледен базар за набиране на средства за фондация „Деца на Българската армия”, организиран от командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби – ВМС и Военен клуб – град Бургас. Военнослужещите старшина Иван Дуков, ст.сержант Стоянка Йорданова, редник Силвина Джурелова – Йорданова, редник Мария Величкова, редник Калина Георгиева и ... още
Официална церемония по предаване и приемане на отговорностите между 36-ти и 37-ми български контингенти, участващи в мисията на НАТО „Resolute Support“ и награждаване на отличилите се проведе в лагера на българския контингент на летище Кандахар на 15 декември 2018 г. Под ръководство на председателя на комисията по сдаване и приемане, полковник Христо Христов – началник на отдел „Операции” в Съвместното командване на силите беше подписан акта за сдаване и ... още
На официална церемония началникът на щаба на Съвместното командване на силите (СКС) флотилен адмирал Димитър Йорданов се раздели с личния състав от щаба на  Командването, командирите на подчинените военни формирования, много официални гости и приятели. На 8 декември 2018 г. той навърши пределната възраст за военното звание и беше зачислен в запаса. В знак на уважение към неговата военна служба и заслуги към отбраната на страната флотилен адмирал Йорданов бе награден с награден знак ... още
Командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров се срещна днес, 5 декември 2018 г. със заместник-началника на щаба по планирането на Съюзното съвместното командване на силите на НАТО в Неапол генерал-майор Гари Дийкън. В хода на работната среща бяха разгледани въпроси свързани с оперативното планиране и ръководство на Въоръжените сили на България и оперативното планиране в НАТО, както и теми подпомагащи изпълнението на националните и съюзни планове за ... още
С изложба на образци въоръжение и боеприпаси от създаването на Българската армия до наши дни беше отбелязан празника на служба „Артилерийско въоръжение” и 140-та годишнина от нейното създаване. Събитието, организирано от бригада "Логистика" с подкрепата на Съвместното командване на силите се проведе на 20 ноември 2018 година в сградата на министерството на отбраната на бул. „Тотлебен” 34.  Командирът на Бригада „Логистика” полковник Иван ... още