НОВИНИ
Сертификацията на 40-я национален контингент за участие в мисията в Афганистан приключи успешно

Комисии от военнослужещи от Съвместното командване на силите извършиха сертифицирането на 40-я контингент от Въоръжените сили на Република България за участие в мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане „Решителна подкрепа” в Афганистан за времето от 10.03. до 12.03.2020 г. Сертифицирането на Националния елемент, рота за охрана и щабни офицери се извърши в Единния център за подготовка на специалисти - Плевен, от комисия с председател полковник Антон Гачев – началник на сектор „Сертификация и поуки от практиката” в Съвместното командване на силите /СКС/, а Екипа от съветници беше сертифициран в НВУ „Васил Левски” - Велико Търново от комисия с председател подполковник Валери Игнатов – главен експерт в сектор „Сертификация и поуки от практиката” на СКС.

Сертифицирането на контингента се проведе, съгласно утвърдения план от командващия на Съвместното командване на силите в три основни фази.

В първата фаза (статична) комисиите извършиха проверка на документите и екипировката в пунктовете за постоянна дислокация (заповеди и разпореждания от старшата инстанция и от формированието, отговарящо за подготовката, програмите за непосредствена подготовка, разписания и разчети на часовете, дневници за отчитане на подготовката, протоколи от проведените изпити, заявки за логистично осигуряване на контингента и др.).

Във втората (динамична) фаза се извърши оценяване на военнослужещите в рамките на тактическо-специално учение на тема „ Организация на охрана, работа на контролно-пропускателен пункт и патрулиране в международна база”. Оценяването се извърши съгласно изискванията на НАТО по CREVAL за оценяване на бойните способности на формирование.

В третата фаза „Разбор, анализ и изготвяне на официален доклад” председателят на комисията полковник Гачев направи кратък разбор на сертификацията пред личния състав на контингента като обяви оценките в 5-те оценявани области: подготовка, операции, поддръжка, КИС и администрация и даде крайна оценка на формированията „Боеготов”. В рамките на три дни след сертификацията беше изготвен и основния доклад.

 

Национален командир на контингента е полковник Светлозар Стефанов от дирекция „Логистика” в Щаба на отбраната. Командир на ротата е капитан Христо Върбанов от военно формирование 42800 – гр. Плевен. Ротата за охрана ще изпълнява задачи в база „Летище Кандахар”, свързани с контрол на трафика на автомобили и хора, охрана и патрулиране в определената зона за отговорност на летището и др. Екипът от съветници ще изпълняват своите задължения по съветване на Афганистанската армия в областта на разузнаването, гражданско-военното сътрудничество, инженерното и логистично осигуряване  и КИС.

 

Ротно тактико-специално учение на тема „Действие на военното формирование по оказване на логистична поддръжка на компонентите на Съвместните сили в хода на операцията за защита на териториалната цялост и осигуряване провеждането на съюзна операция” се проведе в района на военно формирование 48940 – Бургас на 21 и 22 октомври 2020 г. Проверка и оценката на бойните способности на формированието, декларирано за участие в колективната отбрана на НАТО беше извършена от комисия ... още
Във връзка с провеждания от Съвместното командване на силите конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ-669/19.08.2020 г., Ви уведомяваме, че времето за провеждане на конкурса от 09.11.2020 г. до 13.11.2020 г. се променя за периода от  07.12.2020 г. до 11.12.2020 г. включително. Структурите на Централното военно окръжие до ... още
Курс за обучение на експерти по ЯХБЗ от Българската армия и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, организиран от Съвместното командване на силите, се проведе с любезното домакинство на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE).  Обучението беше планирано във връзка с проектите за модернизация във Въоръжените сили на Република България с цел осигуряване на оперативна и ... още
Базата осигурява половината от оборота на горивата в Българската армия      „От името на ръководството на Съвместното командване на силите изразявам нашата воинска благодарност за вашия неуморен труд и всеотдайност за поддържането и усъвършенстването на базата през годините. Петдесет години са време, респектиращо с натрупания от вас опит, обем от изпълнявани задачи и степен на подготовка.     Въпреки малкия личен състав, вие успешно се ... още
На 01.10.2020 г. Мобилна КИС отбеляза 45 години от създаването на военното формирование. „Отбелязвайки своя празник, Вие с право може да се гордеете, че в бойния строй служат високо подготвени военнослужещи и цивилни служители, които със своя висок професионализъм, отговорност и компетентност допринасят за утвърждаването на престижа на подчиненото Ви военно формирование. Поздравявайки ви с празника, желая на Вас и целия личен състав здраве и късмет, упоритост и воля за постигане на ... още
СКС В МЕДИИТЕ