НОВИНИ
Военният команден център отбеляза своята 20 годишнина

„Вие сте в състояние да осъществите взаимодействие навсякъде и с всички, да действате бързо и своевременно. Благодаря ви за вашата активна безрезервна дейност, за „невидимия” 24-часов труд. Ако изградените щабове и системата за командване и управление във Въоръжените сили и на тази на национално ниво е кръвоносната система, то Военният команден център е сърцето, което изпълва със съдържание тази система”. Това подчерта в приветствието си днес, 1 октомври 2020 година, командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров по случай 20-годишнината от създаването на Военния команден център.

За постигнати отлични резултати, проявен висок професионализъм и отговорност в служебната дейност той връчи предметни награди и грамоти 5 военнослужещи от ВКЦ.

Сред гостите на тържеството бяха още заместник-началника на щаба на СКС полковник Пламен Йорданов, началници на отдели и офицери от Съвместното командване на силите, бивши началници и военнослужещи от ВКЦ.

Създаден със заповед на министъра на отбраната на 01.10.2000 г., за осигуряване на  оперативното дежурство и оповестяването на Министерството на отбраната и Българската армия, днес Военният команден център, с началник полковник Тодор Лазарков е структура, подчинена на Съвместното командване на силите, за носене на денонощно оперативно дежурство, поддържане на готовност за оповестяване на личния състав на Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, СКС и видовете Въоръжени сили.

ВКЦ осигурява ръководството на Министерството на отбраната и СКС с актуална информация за състоянието на Българската армия и изпълняваните задачи, наблюдение на обстановката и разпределение на информация за вземане на решения при управление на щабове и военни формирования, участващи в целия спектър от мисии и операции на територията на Република България и извън нея.

Ротно тактико-специално учение на тема „Действие на военното формирование по оказване на логистична поддръжка на компонентите на Съвместните сили в хода на операцията за защита на териториалната цялост и осигуряване провеждането на съюзна операция” се проведе в района на военно формирование 48940 – Бургас на 21 и 22 октомври 2020 г. Проверка и оценката на бойните способности на формированието, декларирано за участие в колективната отбрана на НАТО беше извършена от комисия ... още
Във връзка с провеждания от Съвместното командване на силите конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ-669/19.08.2020 г., Ви уведомяваме, че времето за провеждане на конкурса от 09.11.2020 г. до 13.11.2020 г. се променя за периода от  07.12.2020 г. до 11.12.2020 г. включително. Структурите на Централното военно окръжие до ... още
Курс за обучение на експерти по ЯХБЗ от Българската армия и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, организиран от Съвместното командване на силите, се проведе с любезното домакинство на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE).  Обучението беше планирано във връзка с проектите за модернизация във Въоръжените сили на Република България с цел осигуряване на оперативна и ... още
Базата осигурява половината от оборота на горивата в Българската армия      „От името на ръководството на Съвместното командване на силите изразявам нашата воинска благодарност за вашия неуморен труд и всеотдайност за поддържането и усъвършенстването на базата през годините. Петдесет години са време, респектиращо с натрупания от вас опит, обем от изпълнявани задачи и степен на подготовка.     Въпреки малкия личен състав, вие успешно се ... още
На 01.10.2020 г. Мобилна КИС отбеляза 45 години от създаването на военното формирование. „Отбелязвайки своя празник, Вие с право може да се гордеете, че в бойния строй служат високо подготвени военнослужещи и цивилни служители, които със своя висок професионализъм, отговорност и компетентност допринасят за утвърждаването на престижа на подчиненото Ви военно формирование. Поздравявайки ви с празника, желая на Вас и целия личен състав здраве и късмет, упоритост и воля за постигане на ... още
СКС В МЕДИИТЕ