НОВИНИ
Курс за обучение на експерти по ЯХБЗ

Курс за обучение на експерти по ЯХБЗ от Българската армия и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, организиран от Съвместното командване на силите, се проведе с любезното домакинство на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE).

 Обучението беше планирано във връзка с проектите за модернизация във Въоръжените сили на Република България с цел осигуряване на оперативна и техническа съвместимост с армиите на страните, партньори и членки на НАТО, в областта на Ядрената, химическата и биологическата защита (ЯХБЗ).

Четиридесет и двамата военнослужещи и цивилни служители от  СКС, СВ, ВВС, ВМС, СКСО, ВА „Г.С.Раковски“, НВУ „Васил Левски“ и CMDR COE запознаха с възможностите на софтуерния продукт CBRN-Analysis последна версия 20.0 и свързаните с него допълнителни модули.      Те придобиха знания за важни за работата им промени в стандартите на НАТО, свързани с новите технически решения и общата концепция и архитектура на CBRN-Analysis, както и функции за прогнозиране, предупреждение и докладване на опасности при ЯХБР инциденти.

 Основни лектори бяха представители на производителя на продукта CBRN-Analysis – датската компания Bruhn NewTech A/S, и на фирма ТехноЛогика ЕАД, партньор и търговски представител за България на Bruhn NewTech A/S.

         

  CBRN-Analysis е предназначен да предоставя на военните командири бърза и точна информация с цел повишаване на тяхната ядрена, химическа, биологическа, радиационна и ситуационна информираност, съгласно нормативните документи на НАТО в тази област.

   Усвояването на последна версия на CBRN-Analysis е в съответствие с изпълнението на ЦС Е 6218 „Специализирани способности за ЯХБЗ” от пакет ЦС 2017. За изпълнението на тази цел, Съвместното командване на силите планира да изгради национална ЯХБ информационна система, интегрирана в системата за командване и управление, която да отговаря на изискванията на системата за предупреждение и докладване на НАТО - с готовност до края на 2021 г.

Ротно тактико-специално учение на тема „Действие на военното формирование по оказване на логистична поддръжка на компонентите на Съвместните сили в хода на операцията за защита на териториалната цялост и осигуряване провеждането на съюзна операция” се проведе в района на военно формирование 48940 – Бургас на 21 и 22 октомври 2020 г. Проверка и оценката на бойните способности на формированието, декларирано за участие в колективната отбрана на НАТО беше извършена от комисия ... още
Във връзка с провеждания от Съвместното командване на силите конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ-669/19.08.2020 г., Ви уведомяваме, че времето за провеждане на конкурса от 09.11.2020 г. до 13.11.2020 г. се променя за периода от  07.12.2020 г. до 11.12.2020 г. включително. Структурите на Централното военно окръжие до ... още
Базата осигурява половината от оборота на горивата в Българската армия      „От името на ръководството на Съвместното командване на силите изразявам нашата воинска благодарност за вашия неуморен труд и всеотдайност за поддържането и усъвършенстването на базата през годините. Петдесет години са време, респектиращо с натрупания от вас опит, обем от изпълнявани задачи и степен на подготовка.     Въпреки малкия личен състав, вие успешно се ... още
На 01.10.2020 г. Мобилна КИС отбеляза 45 години от създаването на военното формирование. „Отбелязвайки своя празник, Вие с право може да се гордеете, че в бойния строй служат високо подготвени военнослужещи и цивилни служители, които със своя висок професионализъм, отговорност и компетентност допринасят за утвърждаването на престижа на подчиненото Ви военно формирование. Поздравявайки ви с празника, желая на Вас и целия личен състав здраве и късмет, упоритост и воля за постигане на ... още
СКС В МЕДИИТЕ